ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 11-K07 Zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 11-K07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem ledviny nebo horních cest močových, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a centra vysoce specializované onkologické péče.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 34
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 11-N01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny a horních cest močových
  • C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku
  • C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky
  • C66 Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)
  • C688 ZN - léze přesahující močové orgány
  • C790 Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánvičky
  • D091 Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace