ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 11-M06 Transuretrální resekce močového měchýře

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 11-M06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním močového měchýře, u kterých byla provedena transuretrální resekce. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 21
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 11-Z01, 11-F04, 11-N02, 11-N04, 11-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty močových cest
  • A181 TBC močové a pohlavní soustavy
  • A561 Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
  • B650 Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium
  • N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida
  • N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
  • N111 Chronická obstrukční pyelonefritida
  • N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
  • N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
  • N12 Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická
  • N150 Balkánská nefropatie
  • N151 Ledvinný a perinefrický absces
  • N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
  • N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS
  • N290 Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
  • N291 Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde
  • N300 Akutní cystitida
  • N301 Intersticiální cystitida (chronická)
  • N302 Jiná chronická cystitida
  • N303 Trigonitida
  • N308 Jiná cystitida
  • N309 Cystitida NS
  • N330 Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
  • N340 Absces uretry
  • N341 Nespecifická uretritida
  • N342 Jiná uretritida
  • N343 Uretrální syndrom NS
  • N370 Uretritida při nemocech ZJ
  • N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
  • P393 Novorozenecká infekce močového systému
  • T835 Infekční a zánět.reakce způs. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
 • | Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových
  • N304 Postiradiační cystitida
  • N310 Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N311 Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N312 Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N318 Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
  • N319 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
  • N320 Obstrukce hrdla močového měchýře
  • N321 Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
  • N322 Píštěl močového měchýře nezařazená jinde
  • N323 Divertikl močového měchýře
  • N328 Jiná určená onemocnění močového měchýře
  • N350 Poúrazová striktura uretry
  • N351 Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde
  • N358 Jiná striktura uretry
  • N359 Striktura uretry NS
  • N360 Píštěl močové trubice
  • N361 Divertikl močové trubice
  • N362 Karunkula močové trubice
  • N363 Výhřez sliznice močové trubice
  • N368 Jiná určená onemocnění močové trubice
  • N393 Stresová inkontinence
  • N394 Jiná určená inkontinence moči
  • N991 Striktura uretry po výkonu
  • N995 Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových
  • C670 ZN - trigonum močového měchýře
  • C671 ZN - klenba močového měchýře
  • C672 ZN - boční stěna moč.měchýře
  • C673 ZN - přední stěna moč.měchýře
  • C674 ZN - zadní stěna moč.měchýře
  • C675 ZN - hrdlo močového měchýře
  • C676 ZN - ústí močovodu
  • C677 ZN - urachus
  • C678 ZN - léze přesahující močový měchýř
  • C679 ZN - močový měchýř NS
  • C680 ZN - močová trubice [urethra]
  • C681 ZN - parauretrální žláza
  • C791 Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů
  • D090 Karcinom in situ - močový měchýř
 • | Hlavní diagnózy - novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné
  • D303 Nezhoubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]
  • D304 Nezhoubný novotvar - močová trubice [urethra]
  • D307 Nezhoubný novotvar - jiné močové orgány
  • D413 Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
  • D414 Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]
  • D417 Novotvar NNCH - jiné močové orgány
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady vylučovací soustavy
  • Q600 Jednostranná ageneze ledviny
  • Q601 Oboustranná ageneze ledvin
  • Q602 Ageneze ledviny NS
  • Q603 Jednostranná hypoplázie ledviny
  • Q604 Oboustranná hypoplázie ledvin
  • Q605 Hypoplázie ledviny NS
  • Q606 Syndrom Potterové
  • Q610 Jediná vrozená cysta ledviny
  • Q611 Polycystická ledvina, autozomálně recesivní
  • Q612 Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
  • Q613 Polycystická ledvina NS
  • Q614 Dysplázie ledviny
  • Q615 Cystická dřeň ledviny
  • Q618 Jiné cystické nemoci ledvin
  • Q619 Cystická nemoc ledvin NS
  • Q620 Vrozená hydronefróza
  • Q621 Atrézie a stenóza močovodu
  • Q622 Vrozený megaloureter
  • Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu
  • Q624 Ageneze močovodu
  • Q625 Zdvojení močovodu
  • Q626 Špatné umístění močovodu
  • Q627 Vrozený veziko-uretero-renální reflux
  • Q628 Jiné vrozené vady močovodu
  • Q630 Přídatná ledvina
  • Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
  • Q632 Ektopická ledvina
  • Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina
  • Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin
  • Q639 Vrozená vada ledvin NS
  • Q641 Ekstrofie močového měchýře
  • Q642 Vrozená zadní uretrální chlopeň
  • Q643 Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
  • Q644 Vady urachu
  • Q645 Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice
  • Q646 Vrozený divertikl močového měchýře
  • Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
  • Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
  • Q649 Vrozená vada močové soustavy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - transuretrální resekce močového měchýře
  • 76557 TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE DO 2 CM
  • 76559 TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NAD 2 CM NEBO MNOHOČETNÉHO
  • 76563 TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE NEBO DISCIZE HRDLA MĚCHÝŘE, EV. RESEKCE CHLOPNĚ URETRY, EV. SFINKTEROTOMIE
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace