ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 11-M08 Extrakorporální litotrypse

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 11-M08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s kamenem horních cest močových, u kterých bylo provedeno jeho odstranění pomocí extrakorporální litotrypse. Pro tuto DRG bázi je definována pouze 1 DRG skupina.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 23
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 11-F03, 11-F05
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - hydronefróza nebo pyonefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
  • N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
  • N136 Pyonefróza
 • | Hlavní diagnózy - kámen horních cest močových
  • N200 Kámen ledviny
  • N201 Kámen močovodu
  • N202 Kámen ledviny s kamenem močovodu
  • N209 Močový kámen NS
  • N220 Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)
  • N228 Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - extrakorporální litotrypse
  • 76235 EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE SOLITÁRNÍHO KONKREMENTU RÁZOVOU VLNOU - MEDILIT
  • 76237 EXTRAKOPORÁLNÍ LITOTRYPSE MNOHOČETNÉHO ČI ODLITKOVÉHO KONKREMENTU - MEDILIT
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace