ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 12 Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 12 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním mužské pohlavní soustavy, tedy onemocněním prostaty, pyje, šourku, varlat nebo testikulárních adnex. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 12 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže) a zároveň je pacient mužského pohlaví. Výjimku tvoří hospitalizační případy pacientů splňující kritéria pro polytrauma (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), novorozenci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci orgánu resp. krvetvorných buněk nebo hospitalizační případy, kdy byl pacient více jak 5 dní na umělé plicní ventilaci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 12 navrženo celkem 11 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 32 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 60 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Hospitalizační případy jsou do MDC 12 zařazovány na základě kombinace přípustné hlavní diagnózy a mužského pohlaví. Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A510 Primární genitální syfilis
  • A540 Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přídat.žláz
  • A541 Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem žláz periuret. a příd.
  • A542 Gonok. pelviperitonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
  • A55 Venerický lymfogranulom (chlamydiový)
  • A560 Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
  • A562 Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS
  • A568 Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem v jiných lokalizacích
  • A57 Měkký vřed – chankroid
  • A58 Granuloma inguinale
  • A590 Trichomoniáza urogenitální
  • A599 Trichomoniáza NS
  • A600 Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex
  • A601 Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
  • A609 Anogenitální herpetická infekce NS
  • A638 Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
  • A64 Pohlavním stykem přenášené nemoci NS
  • B260 Parotitická orchitida (N51.1*)
  • B374 Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
  • C600 ZN - předkožka [praeputium]
  • C601 ZN - žalud [glans penis]
  • C602 ZN - tělo pyje [corpus penis]
  • C608 ZN - léze přesahující pyj
  • C609 ZN - pyj [penis] NS
  • C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty
  • C620 ZN - nesestouplé varle
  • C621 ZN - sestouplé varle
  • C629 ZN - varle [testis] NS
  • C630 ZN - nadvarle [epididymis]
  • C631 ZN - semenný provazec [funiculus spermaticus]
  • C632 ZN - šourek [scrotum]
  • C637 ZN - jiné určené mužské pohlavní orgány
  • C638 ZN - léze přesahující mužské pohlavní orgány
  • D074 Karcinom in situ - penis
  • D075 Karcinom in situ - prostata
  • D076 Karcinom in situ - jiné a neurčené mužské pohlavní orgány
  • D176 Nezhoubný lipomatózní novotvar provazce semenného
  • D290 Nezhoubný novotvar - pyj [penis]
  • D291 Nezhoubný novotvar - předstojná žláza - prostata
  • D292 Nezhoubný novotvar - varle [testis]
  • D293 Nezhoubný novotvar - nadvarle [epididymis]
  • D294 Nezhoubný novotvar - šourek [scrotum]
  • D297 Nezhoubný novotvar - jiné části mužských pohlavních orgánů
  • D400 Novotvar NNCH - předstojná žláza - prostata
  • D401 Novotvar NNCH - varle [testis]
  • D407 Novotvar NNCH - jiné mužské pohlavní orgány
  • E290 Testikulární hyperfunkce
  • E291 Testikulární hypofunkce
  • E298 Jiná testikulární dysfunkce
  • E299 Testikulární dysfunkce NS
  • E895 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích
  • I861 Varixy šourku
  • I862 Pánevní varixy
  • L291 Svědění šourku [pruritus scroti]
  • L293 Anogenitální pruritus NS
  • N40 Zbytnění prostaty [hyperplasia prostatae]
  • N410 Akutní prostatitida
  • N411 Chronická prostatitida
  • N412 Absces prostaty
  • N413 Prostatocystitida
  • N418 Jiné zánětlivé nemoci prostaty
  • N419 Zánětlivé nemoci prostaty NS
  • N420 Kámen prostaty
  • N421 Překrvení nebo krvácení prostaty
  • N422 Atrofie prostaty
  • N423 Dysplazie prostaty
  • N428 Jiná určená onemocnění prostaty
  • N429 Onemocnění prostaty NS
  • N430 Opouzdřená hydrokéla
  • N431 Infikovaná hydrokéla
  • N432 Jiná hydrokéla
  • N433 Hydrokéla NS
  • N434 Spermatokéla
  • N44 Torze varlete
  • N450 Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem
  • N459 Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez abscesu
  • N46 Mužská neplodnost
  • N47 Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza
  • N480 Leukoplakie pyje
  • N481 Balanopostitida
  • N482 Jiná zánětlivá onemocnění pyje
  • N483 Priapismus
  • N484 Impotence organického původu
  • N485 Vřed pyje
  • N486 Induratio penis plastica
  • N488 Jiná určená onemocnění pyje
  • N489 Porucha pyje NS
  • N490 Zánětlivá onemocnění semenných váčků
  • N491 Zánětlivá onemocnění semenného provazce a chámovodu
  • N492 Zánětlivá onemocnění šourku
  • N498 Zánětlivá onemocnění jiných určených mužských pohlavních orgánů
  • N499 Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlavního orgánu
  • N500 Atrofie varlete
  • N501 Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
  • N508 Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů
  • N509 Onemocnění mužských pohlavních orgánů NS
  • N510 Onemocnění prostaty při nemocech ZJ
  • N511 Onemocnění varlete a nadvarlete při nemocech ZJ
  • N512 Balanitida při nemocech ZJ
  • N518 Jiná onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech ZJ
  • N998 Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech
  • N999 Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech NS
  • P155 Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
  • P835 Vrozená hydrokéla
  • Q530 Ektopické varle
  • Q531 Jednostranně nesestouplé varle
  • Q532 Oboustranně nesestouplé varle
  • Q539 Nesestouplé varle NS
  • Q540 Hypospadie balanická
  • Q541 Hypospadie penilní
  • Q542 Hypospadie penoskrotální
  • Q543 Hypospadie perineální
  • Q544 Vrozená chordea
  • Q548 Jiné hypospadie
  • Q549 Hypospadie NS
  • Q550 Chybění nebo aplázie varlete
  • Q551 Hypoplázie varlete a skrota
  • Q552 Jiné vrozené vady varlete a skrota
  • Q553 Atrézie chámovodu
  • Q554 Jiné vrozené vady chámovodu, nadvarlete, semenných váčků a prostaty
  • Q555 Vrozené chybění a aplázie pyje
  • Q556 Jiné vrozené vady pyje
  • Q558 Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
  • Q559 Vrozená vada mužských pohlavních orgánů NS
  • Q560 Hermafroditismus nezařazený jinde
  • Q561 Mužský pseudohermafroditismus nezařazený jinde
  • Q563 Pseudohermafroditismus NS
  • Q564 Neurčité pohlaví NS
  • Q640 Epispadie
  • Q980 Klinefelterův syndrom, karyotyp 47,XXY
  • Q981 Klinefelterův syndrom, muž s více než dvěma X chromozomy
  • Q982 Klinefelterův syndrom, muž s karyotypem 46,XX
  • Q983 Jiný muž s karyotypem 46,XX
  • Q984 Klinefelterův syndrom NS
  • Q985 Karyotyp 47,XYY
  • Q986 Muž se strukturní odchylkou pohlavních chromozomů
  • Q987 Muž s mozaikou pohlavních chromozomů
  • Q988 Jiné určené abnormální pohlavní chromozomy, mužský fenotyp
  • Q989 Abnormalita pohlavních chromozomů, mužský fenotyp NS
  • Q990 Mozaika 46,XX/46,XY
  • Q991 Pravý hermafrodit 46,XX
  • Q992 Fragilní X chromozom
  • Q998 Jiné určené abnormality chromozomů
  • S302 Zhmoždění (kontuze) zevních pohlavních orgánů
  • S312 Otevřená rána pyje
  • S313 Otevřená rána šourku a varlat
  • S315 Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů
  • S3770 Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána
  • S3771 Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána
  • S3780 Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána
  • S3781 Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána
  • S3790 Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána
  • S3791 Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána
  • S380 Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
  • S382 Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů
  • T834 Mechanická komp. j.protetic. pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí
  • T836 Infekční a zánět.reakce způs.protet.pomůc., impl.a štěp.v pohl.ústrojí
  • Z304 Dohled nad lékovou antikoncepcí
  • Z308 Jiné řízení antikoncepce
 • | Hlavní diagnóza - radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z510 Radioterapeutická série
 • | Hlavní diagnóza - chemoterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace