ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 12-I07 Rekonstrukční výkon na penisu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 12-I07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním penisu, u kterých byla provedena jeho rekonstrukce. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy a věku pacienta.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 7
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 12-F02, 12-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy penisu
  • N486 Induratio penis plastica
  • N488 Jiná určená onemocnění pyje
  • N489 Porucha pyje NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na penisu 1
  • 76437 OPERAČNÍ KOREKCE M. PEYRONIE (SEC. NESBIT, KELAMI)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - priapismus
  • N483 Priapismus
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický cévní zkrat
  • 76323 SPONGIOKAVERNÓZNÍ ZKRAT
  • 76325 SAPHENOKAVERNOZNÍ ZKRAT JEDNOSTRANNÝ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - zadní hypospadie
  • Q542 Hypospadie penoskrotální
  • Q543 Hypospadie perineální
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon pro zadní hypospadii
  • 61355 VYTVOŘENÍ NEOURETRY U HYPOSPADIE
  • 61357 SPOJKA (ANASTOMÓZA NEOURETRY S URETROU)
  • 61363 JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE PROXIMÁLNÍ
  • 77117 MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU
  • 77129 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY
  • 77131 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - střední nebo přední hypospadie
  • Q540 Hypospadie balanická
  • Q541 Hypospadie penilní
  • Q544 Vrozená chordea
  • Q548 Jiné hypospadie
  • Q549 Hypospadie NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon pro přední nebo zadní hypospadii
  • 61355 VYTVOŘENÍ NEOURETRY U HYPOSPADIE
  • 61357 SPOJKA (ANASTOMÓZA NEOURETRY S URETROU)
  • 61361 JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE DISTÁLNÍ
  • 61363 JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE PROXIMÁLNÍ
  • 77117 MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU
  • 77129 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY
  • 77131 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - epispadie
  • Q640 Epispadie
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon pro epispadii
  • 61365 VYTVOŘENÍ NEOURETRY U EPISPADIE
  • 77117 MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU
  • 77129 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY
  • 77131 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady penisu
  • Q556 Jiné vrozené vady pyje
  • Q558 Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
  • Q560 Hermafroditismus nezařazený jinde
  • Q561 Mužský pseudohermafroditismus nezařazený jinde
  • Q563 Pseudohermafroditismus NS
  • Q564 Neurčité pohlaví NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na penisu 2
  • 77117 MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 7:

 • | Hlavní diagnózy - neurčené pohlaví a pseudohermafroditismus
  • Q560 Hermafroditismus nezařazený jinde
  • Q561 Mužský pseudohermafroditismus nezařazený jinde
  • Q563 Pseudohermafroditismus NS
  • Q564 Neurčité pohlaví NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - uretroplastika
  • 77117 MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU
  • 77129 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY
  • 77131 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace