ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 12-I10 Rekonstrukční nebo exploratorní výkon pro onemocnění varlat nebo testikulárních adnex

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 12-I10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním varlat nebo testikulárních adnex, u kterých byl proveden rekonstrukční nebo exploratorní výkon. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě operačního přístupu.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 12
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 12-F03, 12-V01, 12-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - torze varlete
  • N44 Torze varlete
 • | Hlavní diagnózy - trauma šourku, varlat nebo nespecifikované lokalizace
  • P155 Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
  • S313 Otevřená rána šourku a varlat
  • S315 Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů
  • S3770 Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána
  • S3771 Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána
  • S3780 Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána
  • S3781 Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána
  • S3790 Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána
  • S3791 Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána
  • S380 Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
  • S382 Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - korekce torze varlete nebo ošetření ruptury varlete
  • 76443 ORCHIDOPEXE
  • 76445 KOREKCE TORZE VARLETE VČETNĚ FIXACE DRUHÉHO, POKUD JE INDIKOVANÁ V JEDNÉ DOBĚ NEBO OPERAČNÍ OŠETŘENÍ RUPTURY VARLETE JEDNOSTRANNÉ
  • 77115 ORCHIDOPEXE JEDNOSTRANNÁ U DĚTÍ DO 3 LET
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy šourku, varlat a testikulárních adnex
  • E290 Testikulární hyperfunkce
  • E291 Testikulární hypofunkce
  • E298 Jiná testikulární dysfunkce
  • E299 Testikulární dysfunkce NS
  • E895 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích
  • I861 Varixy šourku
  • N430 Opouzdřená hydrokéla
  • N431 Infikovaná hydrokéla
  • N432 Jiná hydrokéla
  • N433 Hydrokéla NS
  • N434 Spermatokéla
  • N44 Torze varlete
  • N500 Atrofie varlete
  • N501 Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
  • N508 Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - výkon na chámovodu
  • 76455 EPIDIDYMO-VASOANASTOMÓZA MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU
  • 76457 VASO-VASOANASTOMÓZA JEDNOSTRANNÁ MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU
  • 76459 LIGATURA VAS DEFERENS (VAZEKTOMIE) JEDNOSTRANNÁ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady varlat
  • P835 Vrozená hydrokéla
  • Q530 Ektopické varle
  • Q531 Jednostranně nesestouplé varle
  • Q532 Oboustranně nesestouplé varle
  • Q539 Nesestouplé varle NS
  • Q552 Jiné vrozené vady varlete a skrota
  • Q558 Jiné určené vrozené vady mužských pohlavních orgánů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - korekční výkon na varlatech nebo exploratorní výkon
  • 51713 DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE
  • 76443 ORCHIDOPEXE
  • 76445 KOREKCE TORZE VARLETE VČETNĚ FIXACE DRUHÉHO, POKUD JE INDIKOVANÁ V JEDNÉ DOBĚ NEBO OPERAČNÍ OŠETŘENÍ RUPTURY VARLETE JEDNOSTRANNÉ
  • 77115 ORCHIDOPEXE JEDNOSTRANNÁ U DĚTÍ DO 3 LET
  • 90851 (DRG) LAPAROSKOPICKÁ OPERACE RETINOVANÉHO VARLETE - POUZE PO SCHVÁLENÍ REVIZNÍM LÉKAŘEM
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace