ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 12-I13 Odstranění varikokély, hydrokély a spermatokély

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 12-I13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s varikokélou, hydrokélou nebo spermatokélou, u kterých bylo provedeno její odstranění. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě operačního přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 15
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 12-F03, 12-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - varixy šourku nebo jiné cévní poruchy
  • I861 Varixy šourku
  • N501 Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění varikokély
  • 76461 OPERACE VARIKOKELY OTEVŘENÁ JEDNOSTRANNÁ
  • 90837 (DRG) LAPAROSKOPICKÁ OPERACE VARIKOKÉLY
  • 91851 (DRG) MIKROCHIRURGICKÁ OPERACE VARIKOKÉLY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - hydrokéla nebo spermatokéla
  • N430 Opouzdřená hydrokéla
  • N431 Infikovaná hydrokéla
  • N432 Jiná hydrokéla
  • N433 Hydrokéla NS
  • N434 Spermatokéla
 • | Hlavní diagnózy - vrozená hydrokéla
  • P835 Vrozená hydrokéla
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění spermatokély nebo hydrokély
  • 76451 EXCIZE SPERMATOKÉLY NEBO OPERACE HYDROKÉLY JEDNOSTRANNÁ
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace