ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 12-K02 Funkční a strukturální poruchy prostaty

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

12-K02-01 Funkční nebo strukturální poruchy prostaty u pacientů s CC=3-4

DRG skupina 12-K02-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-K02 Funkční a strukturální poruchy prostaty se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 3.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
    • 3 — 4
12-K02-02 Funkční nebo strukturální poruchy prostaty u pacientů s CC=0-2

DRG skupina 12-K02-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-K02 Funkční a strukturální poruchy prostaty se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 2.

2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace