ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 12-K05 Zhoubný novotvar prostaty

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 12-K05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem prostaty, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a centra vysoce specializované onkologické péče.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 26
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 12-N01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar prostaty
    • C61 Zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty
    • D075 Karcinom in situ - prostata
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace