ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 12-K07 Zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 12-K07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem šourku, varlat a testikulárních adnex, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována pouze 1 DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 28
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 12-N03
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex
  • C620 ZN - nesestouplé varle
  • C621 ZN - sestouplé varle
  • C629 ZN - varle [testis] NS
  • C630 ZN - nadvarle [epididymis]
  • C631 ZN - semenný provazec [funiculus spermaticus]
  • C632 ZN - šourek [scrotum]
  • C637 ZN - jiné určené mužské pohlavní orgány
  • C638 ZN - léze přesahující mužské pohlavní orgány
  • D076 Karcinom in situ - jiné a neurčené mužské pohlavní orgány
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace