ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 12-M02 Transuretrální odstranění prostaty

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

12-M02-01 Transuretrální odstranění prostaty u pacientů s CC=1-4

DRG skupina 12-M02-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-M02 Transuretrální odstranění prostaty se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 1 až 4.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
    • 1 — 4
12-M02-02 Transuretrální odstranění prostaty u pacientů s CC=0

DRG skupina 12-M02-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-M02 Transuretrální odstranění prostaty se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 0.

2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace