ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 12-N03 Zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 12-N03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zhoubného novotvaru šourku, varlat a testikulárních adnex.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex
  • C620 ZN - nesestouplé varle
  • C621 ZN - sestouplé varle
  • C629 ZN - varle [testis] NS
  • C630 ZN - nadvarle [epididymis]
  • C631 ZN - semenný provazec [funiculus spermaticus]
  • C632 ZN - šourek [scrotum]
  • C637 ZN - jiné určené mužské pohlavní orgány
  • C638 ZN - léze přesahující mužské pohlavní orgány
  • D076 Karcinom in situ - jiné a neurčené mužské pohlavní orgány
 • | Hlavní diagnóza - radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z510 Radioterapeutická série
 • | Hlavní diagnóza - chemoterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace