ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 13 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 13 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientek s onemocněním ženské pohlavní soustavy, tedy onemocněním děložních adnex, dělohy (těla i hrdla děložního), pochvy nebo vulvy. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 13 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže) a zároveň je pacient ženského pohlaví. Výjimku tvoří hospitalizační případy pacientek splňující kritéria pro polytrauma (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), novorozenci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci orgánu, krvetvorných buněk nebo hospitalizační případy, kdy byl pacient více jak 5 dní na umělé plicní ventilaci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 13 navrženo celkem 18 DRG kategorií definovaných na základě typu a lokalizace onemocnění, 38 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a 75 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 13
  • A510 Primární genitální syfilis
  • A540 Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přídat.žláz
  • A541 Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem žláz periuret. a příd.
  • A542 Gonok. pelviperitonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
  • A55 Venerický lymfogranulom (chlamydiový)
  • A560 Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
  • A562 Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS
  • A568 Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem v jiných lokalizacích
  • A57 Měkký vřed – chankroid
  • A58 Granuloma inguinale
  • A590 Trichomoniáza urogenitální
  • A599 Trichomoniáza NS
  • A600 Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex
  • A601 Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
  • A609 Anogenitální herpetická infekce NS
  • A638 Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
  • A64 Pohlavním stykem přenášené nemoci NS
  • B373 Kandidóza vulvy a pochvy (N77.1*)
  • B374 Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
  • C510 ZN - velký stydký pysk [labium maius]
  • C511 ZN - malý stydký pysk [labium minus]
  • C512 ZN - clitoris
  • C518 ZN - léze přesahující vulvu
  • C519 ZN - vulva NS
  • C52 Zhoubný novotvar pochvy (vaginy)
  • C530 ZN - endocervix
  • C531 ZN - exocervix
  • C538 ZN - léze přesahující hrdlo děložní
  • C539 ZN - hrdlo děložní [cervix uteri] NS
  • C540 ZN - isthmus uteri
  • C541 ZN - endometrium - sliznice
  • C542 ZN - myometrium - svalovina
  • C543 ZN - fundus uteri
  • C548 ZN - léze přesahující tělo děložní
  • C549 ZN - tělo děložní [corpus uteri] NS
  • C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS
  • C56 Zhoubný novotvar vaječníku
  • C570 ZN - vejcovod [tuba Fallopii]
  • C571 ZN - široký vaz
  • C572 ZN - oblý vaz
  • C573 ZN - parametrium
  • C574 ZN - děložní adnexa NS
  • C577 ZN - jiné určené části ženských pohlavních orgánů
  • C578 ZN - léze přesahující ženské pohlavní orgány
  • C58 Zhoubný novotvar placenty
  • C796 Sekundární ZN vaječníku
  • D060 Karcinom in situ - endocervix
  • D061 Karcinom in situ - exocervix
  • D067 Karcinom in situ - jiné části hrdla děložního
  • D069 Karcinom in situ - hrdlo děložní [cervix uteri] NS
  • D070 Karcinom in situ - endometrium
  • D071 Karcinom in situ - vulva
  • D072 Karcinom in situ - pochva
  • D073 Karcinom in situ - jiné a neurčené ženské pohlavní orgány
  • D250 Submukózní leiomyom dělohy
  • D251 Intramurální leiomyom dělohy
  • D252 Subsérózní leiomyom dělohy
  • D259 Leiomyom dělohy NS
  • D260 Jiné nezhoubné novotvary - hrdlo děložní [cervix uteri]
  • D261 Jiné nezhoubné novotvary - tělo děložní [corpus uteri]
  • D267 Jiné nezhoubné novotvary - jiná část dělohy
  • D269 Jiné nezhoubné novotvary - děloha NS
  • D27 Nezhoubný novotvar vaječníku
  • D280 Nezhoubný novotvar - vulva
  • D281 Nezhoubný novotvar - pochva [vagina]
  • D282 Nezhoubný novotvar - vejcovod a vazy děložní
  • D287 Nezhoubný novotvar - jiné určené ženské pohlavní orgány
  • D390 Novotvar NNCH - děloha
  • D391 Novotvar NNCH - vaječník
  • D392 Novotvar NNCH - placenta
  • D397 Novotvar NNCH - jiné ženské pohlavní orgány
  • E280 Přebytek estrogenu
  • E281 Jiná ovariální hyperfunkce
  • E282 Syndrom polycystických vaječníků
  • E283 Primární selhání vaječníků
  • E288 Jiná ovariální dysfunkce
  • E289 Ovariální dysfunkce NS
  • E894 Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích
  • I862 Pánevní varixy
  • I863 Varixy vulvy
  • K660 Srůsty pobřišnice (peritoneální adheze)
  • L292 Svědění vulvy [pruritus vulvae]
  • L293 Anogenitální pruritus NS
  • N700 Akutní zánět vejcovodu a vaječníku
  • N701 Chronický zánět vejcovodu a vaječníku
  • N709 Zánět vejcovodu a vaječníku NS
  • N710 Akutní zánětlivá nemoc dělohy
  • N711 Chronická zánětlivá nemoc dělohy
  • N719 Zánětlivá nemoc dělohy NS
  • N72 Zánětlivé nemoci hrdla děložního
  • N730 Akutní zánět pánevního vaziva (ak. parametritida) a pánevní celulitida
  • N731 Chronický zánět pánevního vaziva (parametritida) a pánevní celulitida
  • N732 Neurčený zánět pánevního vaziva (parametritida) a pánevní celulitida
  • N733 Akutní pánevní peritonitida u žen
  • N734 Chronická pánevní peritonitida u žen
  • N735 Pánevní peritonitida u žen NS
  • N736 Pánevní peritoneální srůsty u žen
  • N738 Jiné určené pánevní zánětlivé nemoci u žen
  • N739 Pánevní zánětlivé nemoci u žen NS
  • N740 Tuberkulózní infekce hrdla děložního (A18.1+)
  • N741 Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A18.1+)
  • N742 Syf. zánětl. on. žens. pánevních o. (A51.4+‚ A52.7+)
  • N743 Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A54.2+)
  • N744 Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A56.1+)
  • N748 Zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů při jiných nemocech ZJ
  • N750 Cysta Bartholiniho žlázy
  • N751 Absces Bartholiniho žlázy
  • N758 Jiné nemoci Bartholiniho žlázy
  • N759 Nemoc Bartholiniho žlázy NS
  • N760 Akutní zánět pochvy – akutní kolpitida [vaginitis acuta]
  • N761 Subakutní a chronická vaginitida
  • N762 Akutní vulvitida
  • N763 Subakutní a chronická vulvitida
  • N764 Absces vulvy
  • N765 Vřed (ulcerace) pochvy
  • N766 Vřed (ulcerace) vulvy
  • N768 Jiné určené záněty pochvy a vulvy
  • N770 Ulcerace vulvy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • N771 Vaginitida, vulvitida a vulvovaginitida při inf.a parazit.nemocech ZJ
  • N778 Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při jiných nemocech ZJ
  • N800 Endometrióza dělohy
  • N801 Endometrióza vaječníku
  • N802 Endometrióza vejcovodu
  • N803 Endometrióza pánevní pobřišnice
  • N804 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
  • N805 Endometrióza střeva
  • N806 Endometrióza v jizvě kůže
  • N808 Jiná endometrióza
  • N809 Endometrióza NS
  • N810 Ženská uretrokéla
  • N811 Cystokéla
  • N812 Neúplný výhřez dělohy a pochvy
  • N813 Úplný výhřez dělohy a pochvy
  • N814 Výhřez dělohy a pochvy NS
  • N815 Poševní enterokéla
  • N816 Rektokéla
  • N818 Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů
  • N819 Výhřez ženských pohlavních orgánů NS
  • N820 Píštěl vezikovaginální
  • N821 Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy
  • N825 Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží
  • N828 Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí
  • N829 Píštěle ženského pohlavního ústrojí NS
  • N830 Folikulární cysta vaječníku
  • N831 Cysta žlutého tělíska
  • N832 Jiné a neurčené cysty vaječníku
  • N833 Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu
  • N834 Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu
  • N835 Torze vaječníku, stopky vaječníku a vejcovodu
  • N836 Hematosalpinx
  • N837 Hematom širokého vazu
  • N838 Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu
  • N839 Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu, NS
  • N840 Polyp těla děložního
  • N841 Polyp hrdla děložního
  • N842 Polyp pochvy
  • N843 Polyp vulvy
  • N848 Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí
  • N850 Dysfunkční hyperplastické endometrium
  • N851 Adenomatózní hyperplázie endometria
  • N852 Hypertrofie dělohy
  • N853 Subinvoluce dělohy
  • N854 Odchylná poloha dělohy
  • N855 Inverze dělohy
  • N856 Nitroděložní srůsty
  • N857 Hematometra
  • N858 Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
  • N859 Nezánětlivá onemocnění dělohy NS
  • N86 Eroze a ektropium hrdla děložního
  • N870 Mírná cervikální dysplázie
  • N871 Střední cervikální dysplázie
  • N872 Těžká cervikální dysplázie nezařazená jinde
  • N879 Dysplázie hrdla děložního NS
  • N880 Leukoplakie hrdla děložního
  • N881 Stará lacerace hrdla děložního
  • N882 Striktura nebo stenóza hrdla děložního
  • N883 Inkompetence hrdla děložního
  • N884 Hypertrofické prodloužení hrdla děložního
  • N888 Jiná určená nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
  • N889 Nezánětlivé onemocnění hrdla děložního NS
  • N890 Mírná vaginální dysplázie
  • N891 Střední vaginální dysplázie
  • N892 Těžká vaginální dysplázie nezařazená jinde
  • N893 Dysplázie pochvy NS
  • N894 Leukoplakie pochvy
  • N895 Striktura a atrezie pochvy
  • N896 Těsný hymenální prstenec
  • N897 Hematokolpos
  • N898 Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy
  • N899 Nezánětlivé onemocnění pochvy NS
  • N900 Mírná vulvární dysplázie
  • N901 Střední vulvární dysplázie nezařazená jinde
  • N902 Těžká vulvární dysplázie nezařazená jinde
  • N903 Dysplázie vulvy NS
  • N904 Leukoplakie vulvy
  • N905 Atrofie vulvy
  • N906 Hypertrofie vulvy
  • N907 Vulvární cysta
  • N908 Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze
  • N909 Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze NS
  • N910 Primární amenorea
  • N911 Sekundární amenorea
  • N912 Amenorea NS
  • N913 Primární oligomenorea
  • N914 Sekundární oligomenorea
  • N915 Oligomenorea NS
  • N920 Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem
  • N921 Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem
  • N922 Nadměrná menstruace v pubertě
  • N923 Ovulační krvácení
  • N924 Nadměrné krvácení v období před menopauzou
  • N925 Jiná určená nepravidelná menstruace
  • N926 Nepravidelná menstruace NS
  • N930 Postkoitální krvácení, kontaktní krvácení
  • N938 Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
  • N939 Abnormální děložní a vaginální krvácení NS
  • N940 Ovulační bolesti
  • N941 Dyspareunie
  • N942 Vaginismus
  • N943 Syndrom premenstruální tenze
  • N944 Primární dysmenorea
  • N945 Sekundární dysmenorea
  • N946 Dysmenorea NS
  • N948 Jiné urč.stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním cyklem
  • N949 Neurčené stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním cyklem
  • N950 Postmenopauzální krvácení
  • N951 Menopauzální a klimakterické stavy u žen
  • N952 Postmenopauzální atrofická vaginitida
  • N953 Stavy spojené s umělou menopauzou
  • N958 Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy
  • N959 Menopauzální a perimenopauzální porucha NS
  • N96 Habituální potrácení
  • N970 Ženská neplodnost spojená s anovulací
  • N971 Ženská neplodnost tubárního původu
  • N972 Ženská neplodnost děložního původu
  • N973 Ženská neplodnost cervikálního původu
  • N974 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
  • N978 Ženská neplodnost jiného původu
  • N979 Ženská neplodnost NS
  • N980 Infekce spojená s umělým oplodněním
  • N981 Hyperstimulace vaječníků
  • N982 Komplik.pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnění in vitro
  • N983 Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya
  • N988 Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním
  • N989 Komplikace spojená s umělým oplodněním NS
  • N992 Pooperační srůsty pochvy
  • N993 Výhřez poševní stěny po hysterektomii
  • N994 Srůsty pánevní pobřišnice po výkonu
  • N998 Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech
  • N999 Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech NS
  • P155 Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu
  • P546 Novorozenecké poševní krvácení
  • Q500 Vrozené chybění vaječníku
  • Q501 Vývojová cysta vaječníku
  • Q502 Vrozená torze vaječníku
  • Q503 Jiné vrozené vady vaječníku
  • Q504 Embryonální cysta vejcovodu
  • Q505 Embryonální cysta širokého vazu
  • Q506 Jiné vrozené vady vejcovodu a širokého vazu
  • Q510 Ageneze a aplázie dělohy
  • Q511 Zdvojení dělohy se zdvojením hrdla děložního a pochvy
  • Q512 Jiné zdvojení dělohy
  • Q513 Uterus bicornis
  • Q514 Uterus unicornis
  • Q515 Ageneze a aplázie hrdla děložního
  • Q516 Embryonální cysta hrdla děložního
  • Q517 Vrozené píštěle mezi dělohou a trávicími a močovými orgány
  • Q518 Jiné vrozené vady dělohy a hrdla děložního
  • Q519 Vrozená vada dělohy a hrdla děložního NS
  • Q520 Vrozené chybění pochvy
  • Q521 Zdvojení pochvy
  • Q523 Neperforovaný hymen
  • Q524 Jiné vrozené vady pochvy
  • Q525 Spojení pysků
  • Q526 Vrozené vady klitorisu
  • Q527 Jiné vrozené vady vulvy
  • Q528 Jiné určené vrozené vady ženských pohlavních orgánů
  • Q529 Vrozená vada ženských pohlavních orgánů NS
  • Q560 Hermafroditismus nezařazený jinde
  • Q562 Ženský pseudohermafroditismus nezařazený jinde
  • Q563 Pseudohermafroditismus NS
  • Q564 Neurčité pohlaví NS
  • Q960 Karyotyp 45,X
  • Q961 Karyotyp 46,X iso (Xq)
  • Q962 Karyotyp 46,X s abnormálním pohlavním chromozomem vyjma iso(Xq)
  • Q963 Mozaika, 45,X/46,XX nebo XY
  • Q964 Mozaika, 45,X/jiná buněčná linie s abnorm. pohlavním chromozomem
  • Q968 Jiné varianty Turnerova syndromu
  • Q969 Turnerův syndrom NS
  • Q970 Karyotyp 47,XXX
  • Q971 Žena s více než třemi X chromozomy
  • Q972 Mozaika, linie s rozdílným počtem X chromozomů
  • Q973 Žena s karyotypem 46,XY
  • Q978 Jiné určené abnormální pohlavní chromozomy, ženský fenotyp
  • Q979 Abnormalita pohlavních chromozomů, ženský fenotyp NS
  • Q990 Mozaika 46,XX/46,XY
  • Q991 Pravý hermafrodit 46,XX
  • Q992 Fragilní X chromozom
  • Q998 Jiné určené abnormality chromozomů
  • S302 Zhmoždění (kontuze) zevních pohlavních orgánů
  • S314 Otevřená rána pochvy a vulvy
  • S315 Otevřená rána jiných a neurčených zevních pohlavních orgánů
  • S3740 Poranění vaječníku; neotevřená rána
  • S3741 Poranění vaječníku; otevřená rána
  • S3750 Poranění vejcovodu; neotevřená rána
  • S3751 Poranění vejcovodu; otevřená rána
  • S3760 Poranění dělohy; neotevřená rána
  • S3761 Poranění dělohy; otevřená rána
  • S3770 Mnohočetná poranění pánevních orgánů; neotevřená rána
  • S3771 Mnohočetná poranění pánevních orgánů; otevřená rána
  • S3780 Poranění jiných pánevních orgánů; neotevřená rána
  • S3781 Poranění jiných pánevních orgánů; otevřená rána
  • S3790 Poranění neurčeného pánevního orgánu; neotevřená rána
  • S3791 Poranění neurčeného pánevního orgánu; otevřená rána
  • S380 Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
  • S382 Úrazová amputace zevních pohlavních orgánů
  • T192 Cizí těleso ve vulvě a pochvě
  • T193 Cizí těleso v děloze (kterákoliv část)
  • T833 Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku
  • T834 Mechanická komp. j.protetic. pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí
  • T836 Infekční a zánět.reakce způs.protet.pomůc., impl.a štěp.v pohl.ústrojí
  • Z300 Všeobecná poradní činnost o antikoncepci
  • Z301 Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku
  • Z303 Vyvolání menstruace
  • Z304 Dohled nad lékovou antikoncepcí
  • Z305 Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem
  • Z308 Jiné řízení antikoncepce
  • Z310 Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci
  • Z311 Umělé oplodnění
  • Z312 Oplodnění in vitro
  • Z313 Jiné nápomocné oplodňovací metody
  • Z314 Vyšetřování a testování plodnosti
  • Z315 Genetická porada
  • Z316 Obecná porada a rada o plodnosti
  • Z318 Jiné řízení plodnosti
  • Z437 Ošetření uměle vytvořené pochvy
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie a radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z510 Radioterapeutická série
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
 • | Hlavní diagnózy - pánevní a peritoneální bolest (s výkonem pro odstranění srůstů)
  • R102 Pánevní a perineální bolest
  • R103 Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
  • R104 Jiná a neurčená břišní bolest
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace