ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 13-I14 Resekční výkon na děložních adnexech pro onemocnění mimo zhoubný novotvar

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 13-I14 zahrnuje hospitalizační případy pacientek s vybraným onemocněním ženských pohlavních orgánů mimo zhoubný novotvar, u kterých byl proveden resekční výkon na děložních adnexech a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle operačního přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 14
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 13-Z01, 13-F01, 13-F05, 13-N05, 13-V01, 13-X01, 13-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivé onemocnění ženských pohlavních orgánů
  • N700 Akutní zánět vejcovodu a vaječníku
  • N701 Chronický zánět vejcovodu a vaječníku
  • N709 Zánět vejcovodu a vaječníku NS
  • N710 Akutní zánětlivá nemoc dělohy
  • N711 Chronická zánětlivá nemoc dělohy
  • N719 Zánětlivá nemoc dělohy NS
  • N72 Zánětlivé nemoci hrdla děložního
  • N730 Akutní zánět pánevního vaziva (ak. parametritida) a pánevní celulitida
  • N731 Chronický zánět pánevního vaziva (parametritida) a pánevní celulitida
  • N732 Neurčený zánět pánevního vaziva (parametritida) a pánevní celulitida
  • N733 Akutní pánevní peritonitida u žen
  • N734 Chronická pánevní peritonitida u žen
  • N735 Pánevní peritonitida u žen NS
  • N736 Pánevní peritoneální srůsty u žen
  • N738 Jiné určené pánevní zánětlivé nemoci u žen
  • N739 Pánevní zánětlivé nemoci u žen NS
  • N740 Tuberkulózní infekce hrdla děložního (A18.1+)
  • N741 Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A18.1+)
  • N742 Syf. zánětl. on. žens. pánevních o. (A51.4+‚ A52.7+)
  • N743 Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A54.2+)
  • N744 Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A56.1+)
  • N748 Zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů při jiných nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy děložních adnex
  • E280 Přebytek estrogenu
  • E281 Jiná ovariální hyperfunkce
  • E282 Syndrom polycystických vaječníků
  • E283 Primární selhání vaječníků
  • E288 Jiná ovariální dysfunkce
  • E289 Ovariální dysfunkce NS
  • E894 Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích
  • N830 Folikulární cysta vaječníku
  • N831 Cysta žlutého tělíska
  • N832 Jiné a neurčené cysty vaječníku
  • N833 Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu
  • N834 Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu
  • N835 Torze vaječníku, stopky vaječníku a vejcovodu
  • N836 Hematosalpinx
  • N837 Hematom širokého vazu
  • N838 Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu
  • N839 Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu, NS
  • N981 Hyperstimulace vaječníků
  • N998 Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech
 • | Hlavní diagnózy - endometrióza děložních adnex
  • N801 Endometrióza vaječníku
  • N802 Endometrióza vejcovodu
 • | Hlavní diagnózy - novotvary děložních adnex mimo zhoubné
  • D27 Nezhoubný novotvar vaječníku
  • D282 Nezhoubný novotvar - vejcovod a vazy děložní
  • D287 Nezhoubný novotvar - jiné určené ženské pohlavní orgány
  • D391 Novotvar NNCH - vaječník
  • N848 Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí
 • | Hlavní diagnózy - vrozená vada děložních adnex
  • Q501 Vývojová cysta vaječníku
  • Q502 Vrozená torze vaječníku
  • Q503 Jiné vrozené vady vaječníku
  • Q504 Embryonální cysta vejcovodu
  • Q505 Embryonální cysta širokého vazu
  • Q506 Jiné vrozené vady vejcovodu a širokého vazu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - resekční výkon na děložních adnexech
  • 63589 SALPINGEKTOMIE NEBO ADNEXEKTOMIE ANEBO RESEKCE OVARIA, OVAREKTOMIE, ENUKLEACE OVAR. CYSTY, PAROVARIÁLNÍ CYSTEKTOMIE - JEDNOSTRANNĚ I OBOUSTRANNĚ JEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON
  • 90804 (DRG) RESEKCE OVARIA LAPAROSKOPICKY
  • 90805 (DRG) ENUKLEACE JEDNODUCHÉ CYSTY LAPAROSKOPICKY
  • 90807 (DRG) SALPINGEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90808 (DRG) OVAREKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90809 (DRG) ADNEXEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90815 (DRG) VENTROSUSPENSE DLE GILLIAM-SCHAUTAOVARIOPEXE, OVARIÁLNÍ DEKAPSULACE (DRILLI)
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - endometrióza vaječníku a vejcovodu
  • N801 Endometrióza vaječníku
  • N802 Endometrióza vejcovodu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění endometriózy
  • 90790 (DRG) ODSTRANĚNÍ ENDOMETRIÓZY PRVNÍHO A DRUHÉHO STUPNĚ LAPAROSKOPICKY
  • 90835 (DRG) ODSTRANĚNÍ ENDOMETRIÓZY TŘETÍHO STUPNĚ, OVARIÁLNÍ ENDOMETRIOMATA LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 2:

 • | Hlavní diagnózy - neplodnost a asistovaná reprodukce
  • N96 Habituální potrácení
  • N970 Ženská neplodnost spojená s anovulací
  • N971 Ženská neplodnost tubárního původu
  • N972 Ženská neplodnost děložního původu
  • N973 Ženská neplodnost cervikálního původu
  • N974 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
  • N978 Ženská neplodnost jiného původu
  • N979 Ženská neplodnost NS
  • N982 Komplik.pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnění in vitro
  • N983 Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya
  • N988 Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním
  • N989 Komplikace spojená s umělým oplodněním NS
  • Z300 Všeobecná poradní činnost o antikoncepci
  • Z301 Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku
  • Z303 Vyvolání menstruace
  • Z304 Dohled nad lékovou antikoncepcí
  • Z305 Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem
  • Z308 Jiné řízení antikoncepce
  • Z310 Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci
  • Z311 Umělé oplodnění
  • Z312 Oplodnění in vitro
  • Z313 Jiné nápomocné oplodňovací metody
  • Z314 Vyšetřování a testování plodnosti
  • Z315 Genetická porada
  • Z316 Obecná porada a rada o plodnosti
  • Z318 Jiné řízení plodnosti
 • | Hlavní diagnózy - poruchy spojené s menstruačním cyklem
  • N910 Primární amenorea
  • N911 Sekundární amenorea
  • N912 Amenorea NS
  • N913 Primární oligomenorea
  • N914 Sekundární oligomenorea
  • N915 Oligomenorea NS
  • N920 Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem
  • N921 Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem
  • N922 Nadměrná menstruace v pubertě
  • N923 Ovulační krvácení
  • N924 Nadměrné krvácení v období před menopauzou
  • N925 Jiná určená nepravidelná menstruace
  • N926 Nepravidelná menstruace NS
  • N930 Postkoitální krvácení, kontaktní krvácení
  • N938 Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
  • N939 Abnormální děložní a vaginální krvácení NS
  • N940 Ovulační bolesti
  • N943 Syndrom premenstruální tenze
  • N944 Primární dysmenorea
  • N945 Sekundární dysmenorea
  • N946 Dysmenorea NS
  • N948 Jiné urč.stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním cyklem
  • N949 Neurčené stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním cyklem
  • N950 Postmenopauzální krvácení
  • N951 Menopauzální a klimakterické stavy u žen
  • N953 Stavy spojené s umělou menopauzou
  • N958 Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy
  • N959 Menopauzální a perimenopauzální porucha NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - resekční výkon na děložních adnexech
  • 63589 SALPINGEKTOMIE NEBO ADNEXEKTOMIE ANEBO RESEKCE OVARIA, OVAREKTOMIE, ENUKLEACE OVAR. CYSTY, PAROVARIÁLNÍ CYSTEKTOMIE - JEDNOSTRANNĚ I OBOUSTRANNĚ JEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON
  • 90804 (DRG) RESEKCE OVARIA LAPAROSKOPICKY
  • 90805 (DRG) ENUKLEACE JEDNODUCHÉ CYSTY LAPAROSKOPICKY
  • 90807 (DRG) SALPINGEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90808 (DRG) OVAREKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90809 (DRG) ADNEXEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90815 (DRG) VENTROSUSPENSE DLE GILLIAM-SCHAUTAOVARIOPEXE, OVARIÁLNÍ DEKAPSULACE (DRILLI)
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace