ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 13-I19 Malý operační výkon pro onemocnění ženské reprodukční soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 13-I19 zahrnuje hospitalizační případy pacientek s vybraným onemocněním ženské pohlavní soustavy, u kterých byl proveden vybraný malý operační výkon a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 23
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 13-Z01, 13-F02, 13-F03, 13-F04, 13-F05, 13-N02, 13-N03, 13-N04, 13-N06, 13-N07, 13-V01, 13-X01, 13-X02, 13-X03
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci Bartholiniho žlázy
  • N750 Cysta Bartholiniho žlázy
  • N751 Absces Bartholiniho žlázy
  • N758 Jiné nemoci Bartholiniho žlázy
  • N759 Nemoc Bartholiniho žlázy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - operace Bartholiniho žlázy
  • 63519 MARSUPIALIZACE, EXSTIRPACE NEBO INCIZE ABSCESU NEBO CYSTY BARTOLINSKÉ ŽLÁZY, DRENÁŽ, CHEMICKÁ EXSTIRPACE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - ostatní zánětlivá onemocnění
  • A510 Primární genitální syfilis
  • A540 Gonok. inf. dol. pohl. a moč.ústr. bez abscesu periuret. a přídat.žláz
  • A541 Gonok. inf. dol. pohl. a moč. ústr. s abscesem žláz periuret. a příd.
  • A542 Gonok. pelviperitonitida a jiné gonok. inf. ústr. pohl.a močového
  • A55 Venerický lymfogranulom (chlamydiový)
  • A560 Chlamydiová infekce dolního pohlavního a močového ústrojí
  • A562 Chlamydiová infekce pohlavního a močového ústrojí NS
  • A568 Jiná chlamydiová onem. přenáš. pohl. stykem v jiných lokalizacích
  • A57 Měkký vřed – chankroid
  • A58 Granuloma inguinale
  • A590 Trichomoniáza urogenitální
  • A599 Trichomoniáza NS
  • A600 Infekce močového a pohlavního ústrojí, původce: Herpes simplex
  • A601 Herpetické infekce perianální kůže a konečníku
  • A609 Anogenitální herpetická infekce NS
  • A638 Jiné určené nemoci přenášené převážně sexuálně
  • A64 Pohlavním stykem přenášené nemoci NS
  • B373 Kandidóza vulvy a pochvy (N77.1*)
  • B374 Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací
  • N700 Akutní zánět vejcovodu a vaječníku
  • N701 Chronický zánět vejcovodu a vaječníku
  • N709 Zánět vejcovodu a vaječníku NS
  • N710 Akutní zánětlivá nemoc dělohy
  • N711 Chronická zánětlivá nemoc dělohy
  • N719 Zánětlivá nemoc dělohy NS
  • N72 Zánětlivé nemoci hrdla děložního
  • N730 Akutní zánět pánevního vaziva (ak. parametritida) a pánevní celulitida
  • N731 Chronický zánět pánevního vaziva (parametritida) a pánevní celulitida
  • N732 Neurčený zánět pánevního vaziva (parametritida) a pánevní celulitida
  • N733 Akutní pánevní peritonitida u žen
  • N734 Chronická pánevní peritonitida u žen
  • N735 Pánevní peritonitida u žen NS
  • N736 Pánevní peritoneální srůsty u žen
  • N738 Jiné určené pánevní zánětlivé nemoci u žen
  • N739 Pánevní zánětlivé nemoci u žen NS
  • N740 Tuberkulózní infekce hrdla děložního (A18.1+)
  • N741 Tuberkulózní zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A18.1+)
  • N742 Syf. zánětl. on. žens. pánevních o. (A51.4+‚ A52.7+)
  • N743 Gonokokové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A54.2+)
  • N744 Chlamydiové zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů (A56.1+)
  • N748 Zánětlivé onemocnění ženských pánevních orgánů při jiných nemocech ZJ
  • N760 Akutní zánět pochvy – akutní kolpitida [vaginitis acuta]
  • N761 Subakutní a chronická vaginitida
  • N762 Akutní vulvitida
  • N763 Subakutní a chronická vulvitida
  • N764 Absces vulvy
  • N765 Vřed (ulcerace) pochvy
  • N766 Vřed (ulcerace) vulvy
  • N768 Jiné určené záněty pochvy a vulvy
  • N770 Ulcerace vulvy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • N771 Vaginitida, vulvitida a vulvovaginitida při inf.a parazit.nemocech ZJ
  • N778 Ulcerace a záněty pochvy a vulvy při jiných nemocech ZJ
  • N952 Postmenopauzální atrofická vaginitida
  • N980 Infekce spojená s umělým oplodněním
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - malý operační výkon 1
  • 51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 63511 EXCIZE VULVY
  • 63531 EXCIZE Z ČÍPKU DĚLOŽNÍHO
  • 63533 KONIZACE CERVIXU, JAKÁKOLIV TECHNIKA S VÝJIMKOU UŽITÍ LASERU
  • 63534 LASEROVÁ VAPORIZACE
  • 63535 EXSTIRPACE TUMORU Z POCHVY
  • 63537 PLASTICKÁ OPERACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO - TRACHELOPLASTIKA
  • 63540 ELEKTRO-DIATERMO KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO
  • 63541 AMPUTACE CERVIXU
  • 63545 DILATACE HRDLA DĚLOŽNÍHO
  • 63547 KYRETÁŽ HRDLA DĚLOŽNÍHO, ABLACE POLYPU (PŘIČTI EV. DILATACI A EXCIZI)
  • 63559 PROBATORNÍ ABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ
  • 63561 MIKROABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ
  • 63611 HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ
  • 63613 OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy dělohy
  • N850 Dysfunkční hyperplastické endometrium
  • N851 Adenomatózní hyperplázie endometria
  • N852 Hypertrofie dělohy
  • N853 Subinvoluce dělohy
  • N854 Odchylná poloha dělohy
  • N855 Inverze dělohy
  • N856 Nitroděložní srůsty
  • N857 Hematometra
  • N858 Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
  • N859 Nezánětlivá onemocnění dělohy NS
  • N86 Eroze a ektropium hrdla děložního
  • N880 Leukoplakie hrdla děložního
  • N881 Stará lacerace hrdla děložního
  • N882 Striktura nebo stenóza hrdla děložního
  • N883 Inkompetence hrdla děložního
  • N884 Hypertrofické prodloužení hrdla děložního
  • N888 Jiná určená nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
  • N889 Nezánětlivé onemocnění hrdla děložního NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar těla děložního
  • C540 ZN - isthmus uteri
  • C541 ZN - endometrium - sliznice
  • C542 ZN - myometrium - svalovina
  • C543 ZN - fundus uteri
  • C548 ZN - léze přesahující tělo děložní
  • C549 ZN - tělo děložní [corpus uteri] NS
  • C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS
  • C58 Zhoubný novotvar placenty
  • D070 Karcinom in situ - endometrium
  • D073 Karcinom in situ - jiné a neurčené ženské pohlavní orgány
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar hrdla děložního
  • C530 ZN - endocervix
  • C531 ZN - exocervix
  • C538 ZN - léze přesahující hrdlo děložní
  • C539 ZN - hrdlo děložní [cervix uteri] NS
  • D060 Karcinom in situ - endocervix
  • D061 Karcinom in situ - exocervix
  • D067 Karcinom in situ - jiné části hrdla děložního
  • D069 Karcinom in situ - hrdlo děložní [cervix uteri] NS
 • | Hlavní diagnózy - novotvary dělohy mimo zhoubné
  • D250 Submukózní leiomyom dělohy
  • D251 Intramurální leiomyom dělohy
  • D252 Subsérózní leiomyom dělohy
  • D259 Leiomyom dělohy NS
  • D260 Jiné nezhoubné novotvary - hrdlo děložní [cervix uteri]
  • D261 Jiné nezhoubné novotvary - tělo děložní [corpus uteri]
  • D267 Jiné nezhoubné novotvary - jiná část dělohy
  • D269 Jiné nezhoubné novotvary - děloha NS
  • D390 Novotvar NNCH - děloha
  • D392 Novotvar NNCH - placenta
  • N840 Polyp těla děložního
  • N841 Polyp hrdla děložního
  • N870 Mírná cervikální dysplázie
  • N871 Střední cervikální dysplázie
  • N872 Těžká cervikální dysplázie nezařazená jinde
  • N879 Dysplázie hrdla děložního NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - malý operační výkon 2
  • 63531 EXCIZE Z ČÍPKU DĚLOŽNÍHO
  • 63533 KONIZACE CERVIXU, JAKÁKOLIV TECHNIKA S VÝJIMKOU UŽITÍ LASERU
  • 63534 LASEROVÁ VAPORIZACE
  • 63537 PLASTICKÁ OPERACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO - TRACHELOPLASTIKA
  • 63539 KRYOTERAPIE NEBO STUDENÁ KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO
  • 63540 ELEKTRO-DIATERMO KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO
  • 63541 AMPUTACE CERVIXU
  • 63545 DILATACE HRDLA DĚLOŽNÍHO
  • 63547 KYRETÁŽ HRDLA DĚLOŽNÍHO, ABLACE POLYPU (PŘIČTI EV. DILATACI A EXCIZI)
  • 63549 LASEROVÁ KONIZACE DĚLOŽNÍHO HRDLA
  • 63559 PROBATORNÍ ABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ
  • 63561 MIKROABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ
  • 63611 HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ
  • 63613 OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE
  • 63651 TERMOABLACE ENDOMETRIA
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - inkompetence hrdla děložního
  • N883 Inkompetence hrdla děložního
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - cerkláž istmu
  • 63111 CERKLÁŽ ISTMU DĚLOŽNÍHO JAKOUKOLIV TECHNIKOU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy pochvy a vulvy
  • N894 Leukoplakie pochvy
  • N895 Striktura a atrezie pochvy
  • N896 Těsný hymenální prstenec
  • N897 Hematokolpos
  • N898 Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy
  • N899 Nezánětlivé onemocnění pochvy NS
  • N904 Leukoplakie vulvy
  • N905 Atrofie vulvy
  • N906 Hypertrofie vulvy
  • N907 Vulvární cysta
  • N908 Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze
  • N909 Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze NS
  • N992 Pooperační srůsty pochvy
  • P546 Novorozenecké poševní krvácení
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - malý operační výkon 3
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 63511 EXCIZE VULVY
  • 63521 HYMENOTOMIE, HYMENEKTOMIE
  • 63526 EXCIZE KONGENITÁLNÍHO SEPTA VAGINY
  • 63527 PLASTIKA POŠEVNÍ PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO (POUZE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 63535 EXSTIRPACE TUMORU Z POCHVY
  • 64311 OPERAČNÍ LÉČENÍ SYNECHIE VULVY
  • 64313 KLITORIDEKTOMIE NEBO RESEKCE KLITORIS
  • 64317 RESEKCE MALÉHO STYDKÉHO PYSKU JEDNOSTRANNÁ (S PLASTICKOU ÚPRAVOU)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar pochvy a vulvy
  • C510 ZN - velký stydký pysk [labium maius]
  • C511 ZN - malý stydký pysk [labium minus]
  • C512 ZN - clitoris
  • C518 ZN - léze přesahující vulvu
  • C519 ZN - vulva NS
  • C52 Zhoubný novotvar pochvy (vaginy)
  • D071 Karcinom in situ - vulva
  • D072 Karcinom in situ - pochva
 • | Hlavní diagnózy - novotvary pochvy a vulvy mimo zhoubné
  • D280 Nezhoubný novotvar - vulva
  • D281 Nezhoubný novotvar - pochva [vagina]
  • D397 Novotvar NNCH - jiné ženské pohlavní orgány
  • N842 Polyp pochvy
  • N843 Polyp vulvy
  • N890 Mírná vaginální dysplázie
  • N891 Střední vaginální dysplázie
  • N892 Těžká vaginální dysplázie nezařazená jinde
  • N893 Dysplázie pochvy NS
  • N900 Mírná vulvární dysplázie
  • N901 Střední vulvární dysplázie nezařazená jinde
  • N902 Těžká vulvární dysplázie nezařazená jinde
  • N903 Dysplázie vulvy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - malý operační výkon 4
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 63511 EXCIZE VULVY
  • 63517 LASEROVÁ SKINNING VULVEKTOMIE
  • 63535 EXSTIRPACE TUMORU Z POCHVY
  • 64317 RESEKCE MALÉHO STYDKÉHO PYSKU JEDNOSTRANNÁ (S PLASTICKOU ÚPRAVOU)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 7:

 • | Hlavní diagnózy - vrozená vada ženských pohlavních orgánů
  • Q511 Zdvojení dělohy se zdvojením hrdla děložního a pochvy
  • Q512 Jiné zdvojení dělohy
  • Q513 Uterus bicornis
  • Q514 Uterus unicornis
  • Q515 Ageneze a aplázie hrdla děložního
  • Q516 Embryonální cysta hrdla děložního
  • Q517 Vrozené píštěle mezi dělohou a trávicími a močovými orgány
  • Q518 Jiné vrozené vady dělohy a hrdla děložního
  • Q519 Vrozená vada dělohy a hrdla děložního NS
  • Q520 Vrozené chybění pochvy
  • Q521 Zdvojení pochvy
  • Q523 Neperforovaný hymen
  • Q524 Jiné vrozené vady pochvy
  • Q525 Spojení pysků
  • Q526 Vrozené vady klitorisu
  • Q527 Jiné vrozené vady vulvy
  • Q528 Jiné určené vrozené vady ženských pohlavních orgánů
  • Q529 Vrozená vada ženských pohlavních orgánů NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - malý operační výkon 5
  • 63511 EXCIZE VULVY
  • 63521 HYMENOTOMIE, HYMENEKTOMIE
  • 63526 EXCIZE KONGENITÁLNÍHO SEPTA VAGINY
  • 63527 PLASTIKA POŠEVNÍ PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO (POUZE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 64311 OPERAČNÍ LÉČENÍ SYNECHIE VULVY
  • 64313 KLITORIDEKTOMIE NEBO RESEKCE KLITORIS
  • 64317 RESEKCE MALÉHO STYDKÉHO PYSKU JEDNOSTRANNÁ (S PLASTICKOU ÚPRAVOU)
  • 64329 VAGINÁLNÍ OPERACE PŘI NEÚPLNÉM ZDVOJENÍ VNITŘNÍCH RODIDEL
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 8:

 • | Hlavní diagnózy - genitální píštěle a sestup ženských pohlavních orgánů
  • N810 Ženská uretrokéla
  • N811 Cystokéla
  • N812 Neúplný výhřez dělohy a pochvy
  • N813 Úplný výhřez dělohy a pochvy
  • N814 Výhřez dělohy a pochvy NS
  • N815 Poševní enterokéla
  • N816 Rektokéla
  • N818 Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů
  • N819 Výhřez ženských pohlavních orgánů NS
  • N820 Píštěl vezikovaginální
  • N821 Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy
  • N825 Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží
  • N828 Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí
  • N829 Píštěle ženského pohlavního ústrojí NS
  • N993 Výhřez poševní stěny po hysterektomii
 • | Hlavní diagnózy - endometrióza
  • N800 Endometrióza dělohy
  • N801 Endometrióza vaječníku
  • N802 Endometrióza vejcovodu
  • N803 Endometrióza pánevní pobřišnice
  • N804 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy
  • N805 Endometrióza střeva
  • N806 Endometrióza v jizvě kůže
  • N808 Jiná endometrióza
  • N809 Endometrióza NS
 • | Hlavní diagnózy - neplodnost
  • N96 Habituální potrácení
  • N970 Ženská neplodnost spojená s anovulací
  • N971 Ženská neplodnost tubárního původu
  • N972 Ženská neplodnost děložního původu
  • N973 Ženská neplodnost cervikálního původu
  • N974 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
  • N978 Ženská neplodnost jiného původu
  • N979 Ženská neplodnost NS
  • Z301 Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku
  • Z305 Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem
  • Z314 Vyšetřování a testování plodnosti
 • | Hlavní diagnózy - poruchy spojené s menstruačním cyklem
  • N910 Primární amenorea
  • N911 Sekundární amenorea
  • N912 Amenorea NS
  • N913 Primární oligomenorea
  • N914 Sekundární oligomenorea
  • N915 Oligomenorea NS
  • N920 Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem
  • N921 Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem
  • N922 Nadměrná menstruace v pubertě
  • N923 Ovulační krvácení
  • N924 Nadměrné krvácení v období před menopauzou
  • N925 Jiná určená nepravidelná menstruace
  • N926 Nepravidelná menstruace NS
  • N930 Postkoitální krvácení, kontaktní krvácení
  • N938 Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
  • N939 Abnormální děložní a vaginální krvácení NS
  • N940 Ovulační bolesti
  • N943 Syndrom premenstruální tenze
  • N944 Primární dysmenorea
  • N945 Sekundární dysmenorea
  • N946 Dysmenorea NS
  • N948 Jiné urč.stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním cyklem
  • N949 Neurčené stavy sdruž.s ženskými pohlav.org.a menstruačním cyklem
  • N950 Postmenopauzální krvácení
  • N951 Menopauzální a klimakterické stavy u žen
  • N953 Stavy spojené s umělou menopauzou
  • N958 Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy
  • N959 Menopauzální a perimenopauzální porucha NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - malý operační výkon 6
  • 63511 EXCIZE VULVY
  • 63531 EXCIZE Z ČÍPKU DĚLOŽNÍHO
  • 63533 KONIZACE CERVIXU, JAKÁKOLIV TECHNIKA S VÝJIMKOU UŽITÍ LASERU
  • 63545 DILATACE HRDLA DĚLOŽNÍHO
  • 63547 KYRETÁŽ HRDLA DĚLOŽNÍHO, ABLACE POLYPU (PŘIČTI EV. DILATACI A EXCIZI)
  • 63549 LASEROVÁ KONIZACE DĚLOŽNÍHO HRDLA
  • 63559 PROBATORNÍ ABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ
  • 63561 MIKROABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ
  • 63611 HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ
  • 63613 OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 9:

 • | Hlavní diagnózy - mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku
  • T833 Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - malý operační výkon 7
  • 63611 HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ
  • 63613 OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace