ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 13-K03 Funkční a strukturální poruchy dělohy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 13-K03 zahrnuje hospitalizační případy pacientek s funkční nebo strukturální poruchou dělohy, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 26
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 13-F02
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy dělohy
  • N850 Dysfunkční hyperplastické endometrium
  • N851 Adenomatózní hyperplázie endometria
  • N852 Hypertrofie dělohy
  • N853 Subinvoluce dělohy
  • N854 Odchylná poloha dělohy
  • N855 Inverze dělohy
  • N856 Nitroděložní srůsty
  • N857 Hematometra
  • N858 Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
  • N859 Nezánětlivá onemocnění dělohy NS
  • N86 Eroze a ektropium hrdla děložního
  • N880 Leukoplakie hrdla děložního
  • N881 Stará lacerace hrdla děložního
  • N882 Striktura nebo stenóza hrdla děložního
  • N883 Inkompetence hrdla děložního
  • N884 Hypertrofické prodloužení hrdla děložního
  • N888 Jiná určená nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
  • N889 Nezánětlivé onemocnění hrdla děložního NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace