ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 13-K08 Zhoubný novotvar dělohy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 13-K08 zahrnuje hospitalizační případy pacientek se zhoubným novotvarem těla nebo hrdla děložního, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o symptomatickou nebo paliativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 31
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 13-N02, 13-N03
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar těla děložního
  • C540 ZN - isthmus uteri
  • C541 ZN - endometrium - sliznice
  • C542 ZN - myometrium - svalovina
  • C543 ZN - fundus uteri
  • C548 ZN - léze přesahující tělo děložní
  • C549 ZN - tělo děložní [corpus uteri] NS
  • C55 Zhoubný novotvar dělohy, část NS
  • C58 Zhoubný novotvar placenty
  • D070 Karcinom in situ - endometrium
  • D073 Karcinom in situ - jiné a neurčené ženské pohlavní orgány
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar hrdla děložního
  • C530 ZN - endocervix
  • C531 ZN - exocervix
  • C538 ZN - léze přesahující hrdlo děložní
  • C539 ZN - hrdlo děložní [cervix uteri] NS
  • D060 Karcinom in situ - endocervix
  • D061 Karcinom in situ - exocervix
  • D067 Karcinom in situ - jiné části hrdla děložního
  • D069 Karcinom in situ - hrdlo děložní [cervix uteri] NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace