ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 13-K13 Vrozené vady ženské reprodukční soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 13-K13 zahrnuje hospitalizační případy pacientek s vrozenou vadou pohlavních orgánů, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 36
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 13-V01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady ženských pohlavních orgánů
  • Q500 Vrozené chybění vaječníku
  • Q501 Vývojová cysta vaječníku
  • Q502 Vrozená torze vaječníku
  • Q503 Jiné vrozené vady vaječníku
  • Q504 Embryonální cysta vejcovodu
  • Q505 Embryonální cysta širokého vazu
  • Q506 Jiné vrozené vady vejcovodu a širokého vazu
  • Q510 Ageneze a aplázie dělohy
  • Q511 Zdvojení dělohy se zdvojením hrdla děložního a pochvy
  • Q512 Jiné zdvojení dělohy
  • Q513 Uterus bicornis
  • Q514 Uterus unicornis
  • Q515 Ageneze a aplázie hrdla děložního
  • Q516 Embryonální cysta hrdla děložního
  • Q517 Vrozené píštěle mezi dělohou a trávicími a močovými orgány
  • Q518 Jiné vrozené vady dělohy a hrdla děložního
  • Q519 Vrozená vada dělohy a hrdla děložního NS
  • Q520 Vrozené chybění pochvy
  • Q521 Zdvojení pochvy
  • Q523 Neperforovaný hymen
  • Q524 Jiné vrozené vady pochvy
  • Q525 Spojení pysků
  • Q526 Vrozené vady klitorisu
  • Q527 Jiné vrozené vady vulvy
  • Q528 Jiné určené vrozené vady ženských pohlavních orgánů
  • Q529 Vrozená vada ženských pohlavních orgánů NS
  • Q560 Hermafroditismus nezařazený jinde
  • Q562 Ženský pseudohermafroditismus nezařazený jinde
  • Q563 Pseudohermafroditismus NS
  • Q564 Neurčité pohlaví NS
  • Q960 Karyotyp 45,X
  • Q961 Karyotyp 46,X iso (Xq)
  • Q962 Karyotyp 46,X s abnormálním pohlavním chromozomem vyjma iso(Xq)
  • Q963 Mozaika, 45,X/46,XX nebo XY
  • Q964 Mozaika, 45,X/jiná buněčná linie s abnorm. pohlavním chromozomem
  • Q968 Jiné varianty Turnerova syndromu
  • Q969 Turnerův syndrom NS
  • Q970 Karyotyp 47,XXX
  • Q971 Žena s více než třemi X chromozomy
  • Q972 Mozaika, linie s rozdílným počtem X chromozomů
  • Q973 Žena s karyotypem 46,XY
  • Q978 Jiné určené abnormální pohlavní chromozomy, ženský fenotyp
  • Q979 Abnormalita pohlavních chromozomů, ženský fenotyp NS
  • Q990 Mozaika 46,XX/46,XY
  • Q991 Pravý hermafrodit 46,XX
  • Q992 Fragilní X chromozom
  • Q998 Jiné určené abnormality chromozomů
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace