ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 13-F02 Funkční a strukturální poruchy dělohy

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 13-F02 zahrnuje hospitalizační případy pacientek přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu funkčních nebo strukturálních poruch dělohy.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy dělohy
  • N850 Dysfunkční hyperplastické endometrium
  • N851 Adenomatózní hyperplázie endometria
  • N852 Hypertrofie dělohy
  • N853 Subinvoluce dělohy
  • N854 Odchylná poloha dělohy
  • N855 Inverze dělohy
  • N856 Nitroděložní srůsty
  • N857 Hematometra
  • N858 Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy
  • N859 Nezánětlivá onemocnění dělohy NS
  • N86 Eroze a ektropium hrdla děložního
  • N880 Leukoplakie hrdla děložního
  • N881 Stará lacerace hrdla děložního
  • N882 Striktura nebo stenóza hrdla děložního
  • N883 Inkompetence hrdla děložního
  • N884 Hypertrofické prodloužení hrdla děložního
  • N888 Jiná určená nezánětlivá onemocnění hrdla děložního
  • N889 Nezánětlivé onemocnění hrdla děložního NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace