ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 13-X01 Neplodnost a asistovaná reprodukce

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 13-X01 zahrnuje hospitalizační případy pacientek přijatých na lůžko akutní péče za účelem diagnostikování příčiny neplodnosti a hospitalizační případy související s asistovanou reprodukcí.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - neplodnost a asistovaná reprodukce
  • N96 Habituální potrácení
  • N970 Ženská neplodnost spojená s anovulací
  • N971 Ženská neplodnost tubárního původu
  • N972 Ženská neplodnost děložního původu
  • N973 Ženská neplodnost cervikálního původu
  • N974 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory
  • N978 Ženská neplodnost jiného původu
  • N979 Ženská neplodnost NS
  • N982 Komplik.pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnění in vitro
  • N983 Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya
  • N988 Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním
  • N989 Komplikace spojená s umělým oplodněním NS
  • Z300 Všeobecná poradní činnost o antikoncepci
  • Z301 Zavedení (nitroděložního) antikoncepčního prostředku
  • Z303 Vyvolání menstruace
  • Z304 Dohled nad lékovou antikoncepcí
  • Z305 Dohled nad (nitroděložním) antikoncepčním prostředkem
  • Z308 Jiné řízení antikoncepce
  • Z310 Plastika vejcovodu nebo chámovodu po předchozí sterilizaci
  • Z311 Umělé oplodnění
  • Z312 Oplodnění in vitro
  • Z313 Jiné nápomocné oplodňovací metody
  • Z314 Vyšetřování a testování plodnosti
  • Z315 Genetická porada
  • Z316 Obecná porada a rada o plodnosti
  • Z318 Jiné řízení plodnosti
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace