Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 14 Těhotenství, porod a šestinedělí

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 14 není typicky orgánově vymezená MDC, ale zahrnuje pacientky s nemocemi a stavy souvisejícími s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Nicméně stejně jako orgánově specifické MDC je hospitalizační případ klasifikován do MDC 14 tehdy, pokud se hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Diagnózy zařazující do MDC 14 jsou však podle pravidel kódování MKN-10 omezeny pouze pro ženy starší 10 let. Výjimku tvoří hospitalizace pacientek s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 14 navrženo celkem 5 DRG kategorií definovaných na základě porodního období a charakteru klinického stavu pacientky, 14 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a péče a 28 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 14
  • A34 Tetanus porodnický
  • O000 Břišní těhotenství - graviditas abdominalis
  • O001 Tubární těhotenství
  • O002 Ovariální těhotenství
  • O008 Jiné ektopické těhotenství
  • O009 Ektopické těhotenství NS
  • O010 Klasická mola hydatidosa
  • O011 Neúplná nebo částečná mola hydatidosa
  • O019 Mola hydatidosa NS
  • O020 Zaniklé vejce a nehydatidózní mola
  • O021 Zamlklý (nevypuzený) potrat
  • O028 Jiné určené anomálie plodového vejce
  • O029 Jiné anomálie plodového vejce NS
  • O030 Neúplný potrat komplikovaný zánětem
  • O031 Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým n.nadměrným krvácením
  • O032 Neúplný potrat komplikovaný embolizací
  • O033 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi
  • O034 Neúplný potrat bez komplikací
  • O035 Úplný nebo neurčený potrat kompl.infekcí pohlavní soustavy a pánve
  • O036 Úplný nebo neurčený potrat komplik.prodlouženým n.nadměrným krvácením
  • O037 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací
  • O038 Úplný nebo neurčený potrat s jinými neurčenými komplikacemi
  • O039 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací
  • O040 Lékařský portat; neúplný, kompl.zánětem, rodidel a pánev.pobřišnice
  • O041 Lékařský potrat; neúplný kompl.prodlouženým n.nadměrným krvácením
  • O042 Lékařský portat; neúplný komplikovaný embolizací
  • O043 Lékařský portat; neúplný s jinými nebo neurčenými komplikacemi
  • O044 Lékařský portat; neúplný bez komplikací
  • O045 Lékařský portat; úplný n.neurč.kompl.infekcí pohlavní soustavy a pánve
  • O046 Lékařský portat; úplný n.neurč.kompl.prodl.n.nadměrným krvácením
  • O047 Lékařský portat; úplný n.neurčený komplikovaný embolizací
  • O048 Lékařský portat; úplný n.neurčený s jinými a neurčenými komplikacemi
  • O049 Lékařský portat; úplný n.neurčený bez komplikací
  • O050 Jiný potrat; neúplný, kompl. zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
  • O051 Jiný potrat; neúplúplný kompl. prodlouženým n.nadměrným krvácením
  • O052 Jiný potrat; neúplný komplikovaný embolizací
  • O053 Jiný potrat; neúplný s jinými n.neurčenými komplikacemi
  • O054 Jiný potrat; neúplný bez komplikací
  • O055 Jiný potrat; úplný n.neurč.kompl.infekcí pohlavní soustavy a pánve
  • O056 Jiný potrat; úplný n.neurč.kompl.prodlouženým n.nadměrným krvácením
  • O057 Jiný potrat; úplný n.neurčený komplikovaný embolizací
  • O058 Jiný potrat; úplný n.neurčený s jinými n.neurčitými komplikacemi
  • O059 Jiný potrat; úplný n.neurčený bez komplikací
  • O060 Potrat NS; neúplný, kompl.zánětem rodidel a pánevní pobřišnice
  • O061 Potrat NS; neúplný, kompl.prodlouženým n.nadměrným krvácením
  • O062 Potrat NS; neúplný komplikovaný embolizací
  • O063 Potrat NS; neúplný s jinými n.neurčenými komplikacemi
  • O064 Potrat NS; neúplný bez komplikací
  • O065 Potrat NS; úplný n.neurč.kompl.infekcí pohlavní soustavy a pánve
  • O066 Potrat NS; úplný n.neurč.kompl. prodlouženým n.nadměrným krvácením
  • O067 Potrat NS; úplný n.neurčený komplikovaný embolizací
  • O068 Potrat NS; úplný n.neurčený s jinými neurčenými komplikacemi
  • O069 Potrat NS; úplný n.neurčená bez komplikací
  • O070 Nezdařený pokus o potrat,kompl.inf.pohl.ústrojí a pánve
  • O071 Nezdařený pokus o potrat komplik.prodlouženým n.nadměrným krvácením
  • O072 Nezdařený lékařský potrat komplikovaný embolizací
  • O073 Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi
  • O074 Nezdařený lékařský potrat bez komplikací
  • O075 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplik.inf.pohl.ústr.a pánve
  • O076 Jiný a NS nezd.pokus o potrat, kompl.prodlouž.n.nadměrným krvácením
  • O077 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií
  • O078 Jiný a NS nezdař.pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi
  • O079 Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací
  • O080 Inf.pohl.ústr.a pánve po potratu, ektop.těh.a mola hydatidosa
  • O081 Prodl.a nadměr.krvácení po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
  • O082 Embolie po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
  • O083 Šok po potratu, ektopickém těhotenství a mola hydatidosa
  • O084 Selhání ledvin po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
  • O085 Poruchy výměny látkové po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
  • O086 Poškození pánev.org.a tkání po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
  • O087 Jiné žilní komplikace po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
  • O088 Jiné komplikace po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
  • O089 Komplikace po potratu, ektop.těhot.a mola hydatidosa
  • O100 Dříve exist.esenciální hypert. kompl. těhot. porod a šestinedělí
  • O101 Dříve exist.hypert.s post.srdce kompl.těhot.,porod a šestinedělí.
  • O102 Dříve exist.hypert.s post. ledvin kompl.těhot.,porod a šestinedělí.
  • O103 Dříve exist.hypert.s post.srdce a ledvin kompl.těhot., porod a šestin.
  • O104 Dříve exist.sekund.hypert. kompl. těhot. porod a šestinedělí
  • O109 Dříve exist. hypert. kompl. těhot. porod a šestinedělí NS
  • O11 Preeklampsie v nadstavbě nad chronickou hypertenzí
  • O120 Gestační edém
  • O121 Gestační proteinurie
  • O122 Gestační edém s proteinurií
  • O13 Gestační [vyvolaná těhotenstvím] hypertenze
  • O140 Lehká až střední preeklampsie
  • O141 Těžká preeklampsie
  • O142 HELLP syndrom
  • O149 Preeklampsie NS
  • O150 Eklampsie v těhotenství
  • O151 Eklampsie při porodu
  • O152 Eklampsie v šestinedělí
  • O159 Eklampsie neurčená do časového období
  • O16 Neurčená hypertenze v těhotenství
  • O200 Hrozící potrat
  • O208 Jiné krvácení v časném těhotenství
  • O209 Krvácení v časném těhotenství NS
  • O210 Mírná hyperemesis gravidarum
  • O211 Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu
  • O212 Pozdní zvracení v těhotenství
  • O218 Jiné zvracení komplikující těhotenství
  • O219 Zvracení v těhotenství NS
  • O220 Varikózní žíly na dolních končetinách v těhotenství
  • O221 Varixy v oblasti genitálu v těhotenství
  • O222 Podkožní tromboflebitida dolních končetin v těhotenství
  • O223 Hluboká flebotrombóza v těhotenství
  • O224 Hemoroidy v těhotenství
  • O225 Mozková venózní trombóza v těhotenství
  • O228 Jiné žilní komplikace v těhotenství
  • O229 Žilní komplikace v těhotenství NS
  • O230 Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství
  • O231 Infekce močového měchýře v těhotenství
  • O232 Infekce močové trubice v těhotenství
  • O233 Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství
  • O234 Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství
  • O235 Infekce pohlavní soustavy v těhotenství
  • O239 Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství
  • O240 Dříve existující DM, závislý na inzulinu
  • O241 Dříve existující DM, nezávislý na inzulinu
  • O242 Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus
  • O243 Dříve existující diabetes mellitus NS
  • O244 Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství
  • O249 Diabetes mellitus v těhotenství NS
  • O25 Malnutrice v těhotenství
  • O260 Nadměrné zvýšení hmotnosti v těhotenství
  • O261 Nízká váha získaná v těhotenství
  • O262 Péče v těhotenství pro habituální potrácení
  • O263 Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství
  • O264 Herpes gestationis
  • O265 Hypotenzní syndrom matky
  • O266 Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
  • O267 Subluxace symfýzy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí
  • O268 Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím
  • O269 Stavy spojené s těhotenstvím NS
  • O280 Abnormální hematologický nález při prenat. scr. u matky
  • O281 Abnormální biochemický nález při prenat. scr. u matky
  • O282 Abnormální cytologický nález při prenat. scr. u matky
  • O283 Abnormální ultrazvukový nález při prenat.scr.u matky
  • O284 Abnormální radiologický nález při prenat.scr.u matky
  • O285 Abnormální chromozomální a genetický nález při prenat. scr.u matky
  • O288 Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky
  • O289 Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky NS
  • O290 Plicní komplikace anestezie v průběhu těhotenství
  • O291 Srdeční komplikace anestezie v průběhu těhotenství
  • O292 Komplikace CNS způsobené anestezií v průběhu těhotenství
  • O293 Toxická reakce na lokální anestezii v průběhu těhotenství
  • O294 Bolest hlavy vyvol. spinál.n.epidurál. anest. v průběhu těhotenství
  • O295 Jiné kompl.spinální n.epidurální anestezie v průběhu těhotenství
  • O296 Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství
  • O298 Jiné komplikace anestezie v průběhu těhotenství
  • O299 Komplikace anestezie v průběhu těhotenství NS
  • O300 Těhotenství dvojčetné
  • O301 Těhotenství trojčetné
  • O302 Těhotenství čtyřčetné
  • O308 Jiné mnohočetné těhotenství
  • O309 Mnohočetné těhotenství NS
  • O310 Fetus papyraceus
  • O311 Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů
  • O312 Přetrvávající těhoten. po nitroděložním odúmrtí jednoho n.více plodů
  • O318 Jiné komplikace mnohočetného těhotenství
  • O320 Péče o matku pro nestálou polohu plodu
  • O321 Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním
  • O322 Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu
  • O323 Péče o matku pro polohu plodu předhlavím,čelní n.obličejovou
  • O324 Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu
  • O325 Péče o matku při vícečet.těh. s nepříz.n.patol.poloh.jedn.n.více plodů
  • O326 Péče o matku po úpravě polohy
  • O328 Péče o matku s jinou rizikovou či patologickou polohu plodu
  • O329 Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS
  • O330 Péče o matku pro nepoměr způs. deformací pánevních kostí matky
  • O331 Péče o matku pro nepoměr způs.stejnoměrně zúženou pánví
  • O332 Péče o matku pro nepoměr způs.zúžením roviny pánev. vchodu
  • O333 Péče o matku pro nepoměr způs.zúžením roviny pánev. východu
  • O334 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví združeného původu
  • O335 Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem
  • O336 Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem
  • O337 Péče o matku pro nepoměr způs.jinými deformitami a malformacemi plodu
  • O338 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu
  • O339 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS
  • O340 Péče o matku pro vrozené vady dělohy
  • O341 Péče o matku pro nádor těla děložního
  • O342 Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci
  • O343 Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního
  • O344 Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního
  • O345 Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy
  • O346 Péče o matku pro abnormality pochvy
  • O347 Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze
  • O348 Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů
  • O349 Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů NS
  • O350 Péče o matku pro (podezření) malformace CNS plodu
  • O351 Péče o matku pro (podezření) chromozomální aberace plodu
  • O352 Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu
  • O353 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemoci matky
  • O354 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu alkoholem
  • O355 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami
  • O356 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu radiačním zářením
  • O357 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékař.výkony.
  • O358 Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu
  • O359 Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu NS
  • O360 Péče o matku pro izoimunizaci Rh
  • O361 Péče o matku pro jinou izoimunizaci
  • O362 Péče o matku pro hydrops plodu
  • O363 Péče o matku pro známky hypoxie plodu
  • O364 Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu)
  • O365 Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu
  • O366 Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu
  • O367 Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství
  • O368 Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu
  • O369 Péče o matku pro nemoc a stav plodu NS
  • O40 Polyhydramnion
  • O410 Oligohydramnion
  • O411 Infekce plodového vaku nebo plodových blan
  • O418 Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů
  • O419 Poruchy plodové vody a plodových obalů NS
  • O420 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24h
  • O421 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24h
  • O422 Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií
  • O429 Předčasné porušení plodových blan NS
  • O430 Syndromy placentární transfuze
  • O431 Malformace placenty
  • O432 Chorobně adherující placenta
  • O438 Jiné placentární poruchy
  • O439 Placentární porucha NS
  • O440 Placenta praevia bez krvácení
  • O441 Placenta praevia s krvácením
  • O450 Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti
  • O458 Jiné předčasné odloučení placenty
  • O459 Předčasné odloučení placenty NS
  • O460 Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti
  • O468 Jiné předporodní krvácení
  • O469 Předporodní krvácení NS
  • O470 Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství
  • O471 Falešná porodní činnost ve 37. dokončeném týdnu těhotenství a později
  • O479 Falešná porodní činnost NS
  • O48 Prodloužené těhotenství
  • O600 Předčasná porodní činnost bez porodu
  • O601 Předčasná spontánní porodní činnost s předčasným porodem
  • O602 Předčasná spontánní porodní činnost s porodem v termínu
  • O603 Předčasný porod bez spontánní porodní činnosti
  • O610 Selhání běžné indukce porodu
  • O611 Selhání instrumentálního vyvolání porodu
  • O618 Jiné selhání indukce porodu
  • O619 Selhání indukce porodu NS
  • O620 Primárně slabá děložní činnost
  • O621 Sekundárně slabá děložní činnost
  • O622 Jiná ochablost dělohy
  • O623 Překotný porod
  • O624 Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce
  • O628 Jiné poruchy porodních sil
  • O629 Porucha funkce porodních sil NS
  • O630 Prodloužená první doba porodní
  • O631 Prodloužená druhá doba porodní
  • O632 Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd.
  • O639 Prodloužený porod NS
  • O640 Poruchy mechanizmu porodu způsobené neúplnou rotací hlavičky plodu
  • O641 Porucha mechanismu porodu způsob. polohou koncem pánevním
  • O642 Porucha mechanismu porodu způsob. polohou obličejovou
  • O643 Porucha mechanismu porodu způsob. čelní polohou
  • O644 Porucha mechanismu porodu způsob. naléháním ramínka
  • O645 Porucha mechanizmu porodu způsob. kombinací poruch polohy plodu
  • O648 Porucha mechanizmu porodu způsob. jinou nespráv. polohou a naléháním
  • O649 Porucha mechanizmu porodu způsob. nespráv. polohou a naléháním NS
  • O650 Porucha mechanizmu porodu způsob. deformovanou pánví
  • O651 Porucha mechanizmu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví
  • O652 Porucha mechanizmu porodu způsob. zúžením pánevního vchodu
  • O653 Por.mech.poruč.zbr.působ.zúž. pánev.vých.a kontrak.střed.čá.pán.dutiny
  • O654 Porucha mech.porodu způsob. nepoměrem mezi plodem a pánví NS
  • O655 Porucha mechanizmu porodu způsob.abnormal. mateřských pánevních org.
  • O658 Porucha mech.porodu způsob. jinými pánev.abnormalit.mateřské pánve
  • O659 Porucha mechanizmu porodu způsob. abnormalitami mateřské pánve NS
  • O660 Porucha mechanizmu porodu způsobená zadržením raménka dystokií
  • O661 Porucha mechanizmu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty
  • O662 Porucha mechanizmu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem
  • O663 Porucha mechanizmu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu
  • O664 Nezdařený pokus o porod NS
  • O665 Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS
  • O668 Jiná určená porodní porucha
  • O669 Porodní porucha NS
  • O670 Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti
  • O678 Jiné určené krvácení při porodu
  • O679 Krvácení při porodu NS
  • O680 Porod komplikovaný abnormální srdeční frekvencí plodu
  • O681 Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě
  • O682 Porod komplikovaný abnorm. srdeč.frekv. plodu s mekoniem v plod. vodě
  • O683 Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu
  • O688 Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu
  • O689 Porod komplikovaný tísní plodu NS
  • O690 Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku
  • O691 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí
  • O692 Porod komplikovaný zauzlením pupečníku, s kompresí
  • O693 Porod komplikovaný krátkým pupečníkem
  • O694 Porod komplikovaný vasa praevia
  • O695 Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku
  • O698 Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku
  • O699 Porod komplikovaný poruchou pupečníku NS
  • O700 Trhlina hráze prvního stupně při porodu
  • O701 Trhlina hráze druhého stupně při porodu
  • O702 Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
  • O703 Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu
  • O709 Trhlina hráze při porodu NS
  • O710 Ruptura dělohy před začátkem porodu
  • O711 Ruptura dělohy při porodu
  • O712 Poporodní inverze dělohy
  • O713 Porodní lacerace hrdla
  • O714 Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy
  • O715 Jiné porodní poranění pánevních orgánů
  • O716 Porodní poškození pánevních kloubů a vazů
  • O717 Porodní hematom pánve
  • O718 Jiné určené porodní poranění
  • O719 Porodní poranění NS
  • O720 Krvácení ve třetí době
  • O721 Jiné krvácení bezprostředně po porodu
  • O722 Opožděné a sekundární poporodní krvácení
  • O723 Poporodní vady koagulace
  • O730 Zadržená placenta bez krvácení
  • O731 Zadržené části placenty nebo plodových blan bez krvácení
  • O740 Aspirační pneumonie způsobená anestezií při porodu
  • O741 Jiné plicní komplikace způsobené anestezií při porodu
  • O742 Srdeční komplikace způsobené anestezií při porodu
  • O743 Komplikace CNS způsobené anestezií při porodu
  • O744 Alergická reakce na místní anestetika při porodu
  • O745 Spinální a epidurální anestezií způs.bolesti hlavy při porodu
  • O746 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu
  • O747 Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu
  • O748 Jiné komplikace anestezie při porodu
  • O749 Komplikace anestezie při porodu NS
  • O750 Tíseň matky při porodu
  • O751 Šok při nebo po porodu
  • O752 Horečka při porodu NJ
  • O753 Jiná infekce při porodu
  • O754 Jiné komplikace porodnických operací a výkonů
  • O755 Prodloužený porod po umělém protržení plodových blan
  • O756 Prodloužený porod po spontánním n.neurč. protržení plodových blan
  • O757 Vaginální porod následující po předchozím císařském řezu
  • O758 Jiné určené komplikace při porodu
  • O759 Komplikace porodu NS
  • O800 Spontánní porod záhlavím
  • O801 Spontánní porod koncem pánevním
  • O808 Jiný spontánní porod jediného dítěte
  • O809 Spontánní porod jediného dítěte NS
  • O810 Porod kleštěmi východovými
  • O811 Porod středními kleštěmi
  • O812 Porod středními kleštěmi s rotací
  • O813 Jiný a NS porod kleštěmi
  • O814 Porod vakuumextrakcí
  • O815 Porod kombinací kleští a vakuumextrakce
  • O820 Plánovaný císařský řez
  • O821 Neodkladný (krizový) císařský řez
  • O822 Porod císařským řezem s hysterektomií
  • O828 Jiný porod jediného plodu císařským řezem
  • O829 Porod císařským řezem NS
  • O830 Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního
  • O831 Jiný operativní porod konce pánevního
  • O832 J.oper.porod jako obrat zev.hmaty na hlav.n.vnitř.hmat.na KP s extrak.
  • O833 Porod živého plodu při abdominálním těhotenství
  • O834 Zmenšovací operace k usnadnění porodu
  • O838 Jiný určený operativní porod jediného plodu
  • O839 Operativní porod jediného plodu NS
  • O840 Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství
  • O841 Porod všech plodů kleštěmi n.vakuumextrakcí u vícečet .těhotenství
  • O842 Porod všech plodů císařským řezem u vícečetného těhotenství
  • O848 Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečet. těhotenstí
  • O849 Porod při vícečetném těhotenství NS
  • O85 Puerperální sepse
  • O860 Infekce porodnické operační rány
  • O861 Jiné infekce genitálního traktu po porodu
  • O862 Infekce močového ústrojí po porodu
  • O863 Jiné infekce močového a pohlavního ústrojí po porodu
  • O864 Pyrexie neznámého původu po porodu
  • O868 Jiné určené puerperální infekce
  • O870 Povrchová tromboflebitida v šestinedělí
  • O871 Hluboká flebotrombóza v šestinedělí
  • O872 Hemoroidy v šestinedělí
  • O873 Mozková žilní trombóza v šestinedělí
  • O878 Jiné žilní komplikace v šestinedělí
  • O879 Žilní komplikace v šestinedělí NS
  • O880 Vzduchová embolie v gestaci
  • O881 Embolie plodovou vodou v gestaci
  • O882 Tromboembolie v gestaci
  • O883 Embolie hnisavá a septická v gestaci
  • O888 Jiná embolie v gestaci
  • O890 Plicní komplikace anestezie v šestinedělí
  • O891 Srdeční komplikace anestezie v šestinedělí
  • O892 Komplikace CNS způsobené anestezií v šestinedělí
  • O893 Toxické reakce na místní anestetika v šestinedělí
  • O894 Spinální a epidurální anestezií v šestinedělí vyvolaná bolest hlavy
  • O895 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie v šestinedělí
  • O896 Neúspěšná nebo obtížná intubace v šestinedělí
  • O898 Jiné komplikace anestezie v šestinedělí
  • O899 Komplikace anestezie v šestinedělí NS
  • O900 Dehiscence nebo rozpad rány po císařském řezu
  • O901 Dehiscence nebo rozpad porodnické rány perinea
  • O902 Hematom porodnické rány
  • O903 Kardiomyopatie v šestinedělí
  • O904 Poporodní akutní selhání ledvin
  • O905 Tyreoiditida po porodu
  • O908 Jiné komplikace šestinedělí, nezařazené jinde
  • O909 Komplikace šestinedělí NS
  • O910 Infekce bradavky spojené s porodem
  • O911 Absces prsu spojený s porodem
  • O912 Nepurulentní mastitida spojená s porodem
  • O920 Retrakce bradavky spojená s porodem
  • O921 Prasklina bradavky spojená s porodem
  • O922 Jiné a NS poruchy prsu spojené s porodem
  • O923 Agalakcie
  • O924 Hypogalakcie
  • O925 Potlačená laktace
  • O926 Galaktorea
  • O927 Jiné a NS poruchy laktace
  • O94 Následky komplikací těhotenství, porodu a šestinedělí
  • O980 TBC komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
  • O981 Syfilis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
  • O982 Gonorea komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
  • O983 Jiná infekce sex. přenosné kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
  • O984 Virová hepatitida komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
  • O985 Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství, porod a šestnedělí
  • O986 Protozoární nemoci kompl.těhotenství, porod a šestinedělí
  • O987 Onem.virem lids.imunodeficience (HIV) kompl.těhotenství, porod, šest.
  • O988 Jiné inf.a parazit.nemoci matky kompl.těhotenství, porod a šestinedělí
  • O989 Neurč inf. n.parazit. nemoci matky kompl. těhot., porod a šestinedělí
  • O990 Anemie komplikující těhotenství, porod a šestinedělí
  • O991 J.nem.krve a krvetvor.org.a imunit. kompl.těhot.porod a šestinedělí
  • O992 Endokrinní a metabolic. nemoci kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
  • O993 Duševní por.a nem.nervové soust. kompl. těhot., porod a šestinedělí
  • O994 Nemoci oběhové soustavy kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
  • O995 Nemoci dýchací soust. kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
  • O996 Nemoci trávicí soustavy kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
  • O997 Nemoci kůže a podkož.vaziva kompl. těhot.porod a šestinedělí
  • O998 Jiné určené nemoci a stavy kompl. těhotenství, porod a šestinedělí
  • Z321 Těhotenství potvrzené
  • Z350 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou neplodnosti
  • Z351 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou abortivního výsledku
  • Z352 Dohled nad těhotenstvím s j.nepříz.reprodukční, porodnickou anamnézou
  • Z353 Dohled nad těhotenstvím s anamnézou nedostečné antenatální péče
  • Z354 Dohled nad těhotenstvím ženy, která mnohokrát rodila
  • Z355 Dohled nad starší prvorodičkou
  • Z356 Dohled nad velmi mladou prvorodičkou
  • Z357 Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím vzhledem k soc.problémům
  • Z358 Dohled nad jinými vysoce rizikovými těhotenstvími
  • Z359 Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím NS
  • Z360 Předporodní screening chromozomálních anomálií
  • Z361 Předporodní screening zvýšené hladiny alfafetoproteinu
  • Z362 Jiný předporodní screening založený na amniocentéze
  • Z363 Předporodní screening vad (malformací) použív.UZ aj.fyzikální metody
  • Z364 Předporodní screening opožděn.růstu plodu použ.UZ aj.fyz. metody
  • Z365 Předporodní screening izoimunizace
  • Z368 Jiný předporodní screening
  • Z369 Předporodní screening NS
  • Z390 Péče a vyšetření bezprostředně po porodu
  • Z391 Péče a vyšetření kojící matky
  • Z392 Rutinní sledování po porodu
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace