Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 15 Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 15 není typicky orgánově vymezená MDC, ale zahrnuje hospitalizační případy novorozenců bez ohledu na důvod přijetí k hospitalizaci. Zařazení hospitalizačního případu do MDC 15 je tedy odlišné od ostatních MDC, neboť nevyužívá jako hlavní kritérium hlavní diagnózu hospitalizačního případu, ale věk v době přijetí pacienta, kdy se musí jednat o novorozence do 28 dní věku. MDC 15 zahrnuje zejména hospitalizační případy s péčí o čerstvě narozené donošené novorozence, ale také o ty, kteří vyžadují vysoce specializovanou a intenzivní péči, například novorozence s vrozenými vývojovými vadami, s vážnými porodními komplikacemi a poraněními až po extrémně nezralé a nedonošené děti. Výjimku tvoří pouze hospitalizační případy novorozenců s provedenou transplantací orgánu nebo krvetvorných buněk (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 15 navrženo celkem 5 DRG kategorií definovaných na základě aktuální hmotnosti novorozence při přijetí, 16 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a péče a 47 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 15-I01Extrakorporální membránová oxygenace novorozence
  • 15-I01-00Extrakorporální membránová oxygenace novorozence
 • | 15-I02Chirurgický výkon v hrudní dutině nebo na jícnu u novorozence
  • 15-I02-01Chirurgický výkon v hrudní dutině nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 1009 a více hodin (43 a více dní)
  • 15-I02-02Chirurgický výkon v hrudní dutině nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 505-1008 hodin (22-42 dní)
  • 15-I02-03Chirurgický výkon v hrudní dutině nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 241-504 hodin (11-21 dní)
  • 15-I02-04Chirurgický výkon v hrudní dutině nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)
  • 15-I02-05Chirurgický výkon v hrudní dutině nebo na jícnu u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 0-96 hodin (0-4 dny)
 • | 15-I03Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence
  • 15-I03-01Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 1009 a více hodin (43 a více dní)
  • 15-I03-02Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 505-1008 hodin (22-42 dní)
  • 15-I03-03Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 241-504 hodin (11-21 dní)
  • 15-I03-04Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)
  • 15-I03-05Chirurgický výkon na centrální nervové soustavě nebo lebce u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 0-96 hodin (0-4 dny)
 • | 15-I04Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u novorozence
  • 15-I04-01Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 1009 a více hodin (43 a více dní)
  • 15-I04-02Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 505-1008 hodin (22-42 dní)
  • 15-I04-03Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 241-504 hodin (11-21 dní)
  • 15-I04-04Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 97-240 hodin (5-10 dní)
  • 15-I04-05Chirurgický výkon na trávicí nebo hepatobiliární soustavě u novorozence s umělou plicní ventilací v délce 0-96 hodin (0-4 dny)
 • | 15-I05Chirurgický výkon na vylučovací soustavě u novorozence
  • 15-I05-00Chirurgický výkon na vylučovací soustavě u novorozence
 • | 15-I06Chirurgický výkon na pohlavních orgánech u novorozence
  • 15-I06-00Chirurgický výkon na pohlavních orgánech u novorozence
 • | 15-I07Chirurgický výkon pro rozštěp rtu nebo vrozenou vadu nosu u novorozence
  • 15-I07-00Chirurgický výkon pro rozštěp rtu nebo vrozenou vadu nosu u novorozence
 • | 15-M01Umělá plicní ventilace novorozence
  • 15-M01-01Umělá plicní ventilace v délce 1009 a více hodin (43 a více dní) u novorozence
  • 15-M01-02Umělá plicní ventilace v délce 505-1008 hodin (22-42 dní) u novorozence
  • 15-M01-03Umělá plicní ventilace v délce 241-504 hodin (11-21 dní) u novorozence
  • 15-M01-04Umělá plicní ventilace v délce 97-240 hodin (5-10 dní) u novorozence s nízkou hmotností (do 2000 g)
  • 15-M01-05Umělá plicní ventilace v délce 97-240 hodin (5-10 dní) u novorozence s hraničně nízkou a normální hmotností (2000 a více g)
  • 15-M01-06Umělá plicní ventilace v délce 25-96 hodin (2-4 dny) u novorozence s extrémně nízkou hmotností (do 1000 g)
  • 15-M01-07Umělá plicní ventilace v délce 25-96 hodin (2-4 dny) u novorozence s velmi nízkou hmotností (1000-1499 g)
  • 15-M01-08Umělá plicní ventilace v délce 25-96 hodin (2-4 dny) u novorozence s nízkou hmotností (1500-1999 g)
  • 15-M01-09Umělá plicní ventilace v délce 25-96 hodin (2-4 dny) u novorozence s hraničně nízkou a normální hmotností (2000 a více g)
 • | 15-K01Časný překlad novorozence
  • 15-K01-00Časný překlad novorozence
 • | 15-K02Novorozenci s extrémně nízkou hmotností
  • 15-K02-01Časné úmrtí do 2 dnů u novorozence s extrémně nízkou hmotností
  • 15-K02-02Novorozenci s extrémně nízkou hmotností
 • | 15-K03Novorozenci s velmi nízkou hmotností
  • 15-K03-00Novorozenci s velmi nízkou hmotností
 • | 15-K04Novorozenci s nízkou hmotností
  • 15-K04-01Novorozenci s nízkou hmotností a velmi závažnou diagnózou
  • 15-K04-02Novorozenci s nízkou hmotností a závažnou diagnózou
  • 15-K04-03Novorozenci s nízkou hmotností bez závažné diagnózy
 • | 15-K05Novorozenci s hraničně nízkou hmotností narození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K05-01Novorozenci s hraničně nízkou hmotností a velmi závažnou diagnózou narození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K05-02Novorozenci s hraničně nízkou hmotností a závažnou diagnózou narození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K05-03Novorozenci s hraničně nízkou hmotností bez závažné diagnózy narození v daném zdravotnickém zařízení
 • | 15-K06Novorozenci s hraničně nízkou hmotností nenarození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K06-01Novorozenci s hraničně nízkou hmotností a velmi závažnou diagnózou nenarození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K06-02Novorozenci s hraničně nízkou hmotností a závažnou diagnózou nenarození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K06-03Novorozenci s hraničně nízkou hmotností bez závažné diagnózy nenarození v daném zdravotnickém zařízení
 • | 15-K07Novorozenci s normální hmotností narození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K07-01Novorozenci s normální hmotností a velmi závažnou diagnózou narození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K07-02Novorozenci s normální hmotností a závažnou diagnózou narození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K07-03Novorozenci s normální hmotností bez závažné diagnózy narození v daném zdravotnickém zařízení
 • | 15-K08Novorozenci s normální hmotností nenarození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K08-01Novorozenci s normální hmotností a velmi závažnou diagnózou nenarození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K08-02Novorozenci s normální hmotností a závažnou diagnózou nenarození v daném zdravotnickém zařízení
  • 15-K08-03Novorozenci s normální hmotností bez závažné diagnózy nenarození v daném zdravotnickém zařízení

sbalit vše rozbalit vše

Do této MDC je hospitalizační případ klasifikován pouze na základě věku pacienta při přijetí (0–27 dní) bez ohledu na hlavní diagnózu. Hlavní diagnóza Z38.- (Živě narozené děti podle místa narození) může být vykázána pouze u novorozence narozeného v daném zdravotnickém zařízení nebo přijatého bezprostředně po porodu jinde než v nemocnici (věk 0 dní).

2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace