ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 16 Nemoci a poruchy krve, krvetvorných orgánů a imunity

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 16 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi a poruchami týkajícími se krve, mízního systému, krvetvorných orgánů a imunitních mechanismů. Výjimkou jsou onkologická onemocnění krve a mízního systému (např. leukémie nebo lymfomy), která tvoří vlastní MDC 17. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 16 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy pacientů splňující kritéria pro polytrauma (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), novorozenci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci orgánu resp. krvetvorných buněk nebo hospitalizační případy, kdy byl pacient více než 5 dní na umělé plicní ventilaci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 16 navrženo celkem 7 DRG kategorií definovaných na základě charakteru onemocnění, 20 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 51 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 16-C01Podání koagulačních faktorů
  • 16-C01-01Podání koagulačních faktorů v CVSP
  • 16-C01-02Podání koagulačních faktorů mimo CVSP
 • | 16-M01Léčebná výměnná plazmaferéza pro anémii nebo poruchu krevního srážení
  • 16-M01-00Léčebná výměnná plazmaferéza pro anémii nebo poruchu krevního srážení
 • | 16-C02Podání romiplostimu nebo eltrombopagu
  • 16-C02-00Podání romiplostimu nebo eltrombopagu
 • | 16-C03Podání trombocytů
  • 16-C03-01Podání trombocytů v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 16-C03-02Podání trombocytů v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 16-C03-03Podání trombocytů mimo CVSP
 • | 16-I01Chirurgický nebo endovaskulární výkon na slezině
  • 16-I01-01Chirurgický nebo endovaskulární výkon na slezině u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-4
  • 16-I01-02Chirurgický nebo endovaskulární výkon na slezině u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-1
 • | 16-I02Odstranění brzlíku pro onemocnění brzlíku
  • 16-I02-00Odstranění brzlíku pro onemocnění brzlíku
 • | 16-C04Aplikace intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu
  • 16-C04-01Aplikace více než 150 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu
  • 16-C04-02Aplikace 90 až 150 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu
  • 16-C04-03Aplikace 45 až 90 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu
  • 16-C04-04Aplikace 25 až 45 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu
  • 16-C04-05Aplikace 15 až 25 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu
  • 16-C04-06Aplikace méně než 15 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro poruchu krve, krvetvorby nebo imunitního mechanismu
 • | 16-I03Drenážní výkon pro onemocnění mízních uzlin, sleziny nebo brzlíku
  • 16-I03-01Drenážní výkon pro onemocnění mízních uzlin, sleziny nebo brzlíku u dětí do 18 let nebo u pacientů s CC=2-4
  • 16-I03-02Drenážní výkon pro onemocnění mízních uzlin, sleziny nebo brzlíku u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-1
 • | 16-I04Odstranění mízních uzlin pro zvětšení nebo zánět
  • 16-I04-01Odstranění krčních mízních uzlin pro zvětšení nebo zánět nebo odstranění mízních uzlin pro zvětšení nebo zánět u pacientů s CC=2-4
  • 16-I04-02Odstranění mízních uzlin mimo krční pro zvětšení nebo zánět u pacientů s CC=0-1
 • | 16-R01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku
  • 16-R01-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 21 a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 16-R01-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 21 a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 16-R01-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 16-R01-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 16-R01-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 16-R01-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
  • 16-R01-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 16-R01-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
 • | 16-C05Chemoterapie nebo cílená léčba pro myelodysplastický syndrom
  • 16-C05-01Cílená léčba pro myelodysplastický syndrom
  • 16-C05-02Chemoterapie pro myelodysplastický syndrom
 • | 16-C06Chemoterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku
  • 16-C06-00Chemoterapie pro zhoubný novotvar sleziny nebo brzlíku
 • | 16-C07Podání faktorů stimulujících tvorbu leukocytů
  • 16-C07-01Podání faktorů stimulujících tvorbu leukocytů v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 16-C07-02Podání faktorů stimulujících tvorbu leukocytů v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 16-C07-03Podání faktorů stimulujících tvorbu leukocytů mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 16-C07-04Podání faktorů stimulujících tvorbu leukocytů mimo CVSP u pacientů s CC=0-1
 • | 16-K01Zvětšení a zánět mízních uzlin
  • 16-K01-01Zvětšení a zánět mízních uzlin u pacientů s CC=1-4
  • 16-K01-02Zvětšení a zánět mízních uzlin u pacientů s CC=0
 • | 16-K02Anémie
  • 16-K02-01Anémie u pacientů s CC=3-4
  • 16-K02-02Anémie u pacientů s CC=1-2
  • 16-K02-03Anémie u pacientů s CC=0
 • | 16-K03Poruchy krevního srážení
  • 16-K03-01Poruchy krevního srážení u pacientů s CC=3-4
  • 16-K03-02Poruchy krevního srážení u pacientů s CC=1-2
  • 16-K03-03Poruchy krevního srážení u pacientů s CC=0
 • | 16-K04Poruchy kostní dřeně
  • 16-K04-01Poruchy kostní dřeně v CVSP u pacientů s CC=1-4
  • 16-K04-02Poruchy kostní dřeně v CVSP u pacientů s CC=0
  • 16-K04-03Poruchy kostní dřeně mimo CVSP u pacientů s CC=1-4
  • 16-K04-04Poruchy kostní dřeně mimo CVSP u pacientů s CC=0
 • | 16-K05Poruchy imunitních mechanismů
  • 16-K05-00Poruchy imunitních mechanismů
 • | 16-K06Trauma sleziny
  • 16-K06-01Trauma sleziny v CVSP
  • 16-K06-02Trauma sleziny mimo CVSP
 • | 16-K07Nemoci sleziny a brzlíku
  • 16-K07-00Nemoci sleziny a brzlíku

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A182 TBC periferních lymfatických uzlin
  • A281 Nemoc kočičího škrábnutí
  • B231 Onemocnění HIV s přetrvávající lymfadenopatií
  • C261 ZN - slezina
  • C37 Zhoubný novotvar brzlíku (thymu)
  • D150 Nezhoubný novotvar - brzlík
  • D384 Novotvar NNCH - brzlík [thymus]
  • D460 Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů, takto uvedeno
  • D461 Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
  • D462 Refrakterní anemie s přebytkem blastů [RAEB]
  • D464 Refrakterní anemie NS
  • D465 Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
  • D466 Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
  • D467 Jiné myelodysplastické syndromy
  • D469 Myelodysplastický syndrom NS
  • D500 Anemie z nedostatku železa, sekundární po ztrátě krve (chronická)
  • D501 Sideropenická dysfagie
  • D508 Jiné anemie z nedostatku železa
  • D509 Anemie z nedostatku železa NS
  • D510 Anemie z nedostatku vitamínu B12 způs. nedostatkem vnitřního faktoru
  • D511 Anemie z ned. vitamínu B12 způs.jeho selekt. malabsorpcí s proteinurií
  • D512 Nedostatek transkobalaminu II.
  • D513 Jiná nutriční anemie z nedostatku vitaminu B12
  • D518 Jiné anemie z nedostatku vitaminu B12
  • D519 Anemie z nedostatku vitaminu B12 NS
  • D520 Nutriční anemie z nedostatku kyseliny listové
  • D521 Anemie z nedostatku kyseliny listové, vyvolaná léky
  • D528 Jiné anemie z nedostatku kyseliny listové
  • D529 Anemie z nedostatku kyseliny listové NS
  • D530 Anemie z nedostatku proteinů
  • D531 Jiné megaloblastické anemie nezařazené jinde
  • D532 Anemie z nedostatku vitaminu C
  • D538 Jiné určené nutriční anemie
  • D539 Nutriční anemie NS
  • D550 Anemie způsobená nedostatkem G-6-PD
  • D551 Anemie způsobená jinými poruchami metabolizmu glutationu
  • D552 Anemie způsobená poruchami glykolytických enzymů
  • D553 Anemie způsobená poruchami metabolizmu nukleotidů
  • D558 Jiné anemie způsobené poruchami enzymů
  • D559 Anemie způsobená poruchou enzymu NS
  • D560 Alfa talasemie
  • D561 Beta talasemie
  • D562 Delta-beta talasemie
  • D563 Talasemický typ
  • D564 Dědičná perzistence fetálního hemoglobinu [HPFH]
  • D568 Jiné talasemie
  • D569 Talasemie NS
  • D570 Srpkovitá anemie s krizí
  • D571 Srpkovitá anemie bez krize
  • D572 Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění
  • D573 Další typy srpkovité anemie
  • D578 Jiné srpkovité poruchy
  • D580 Dědičná sférocytóza
  • D581 Dědičná eliptocytóza
  • D582 Jiné hemoglobinopatie
  • D588 Jiné určené dědičné hemolytické anemie
  • D589 Dědičná hemolytická anemie NS
  • D590 Autoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
  • D591 Jiné autoimunitní hemolytické anemie
  • D592 Neautoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
  • D594 Jiné neautoimunitní hemolytické anemie
  • D595 Paroxyzmální noční hemoglobinurie (Marchiafavův-Micheliův syndrom)
  • D596 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
  • D598 Jiné získané hemolytické anemie
  • D599 Získaná hemolytická anemie NS
  • D600 Chronická získaná čistá aplázie červených krvinek
  • D601 Přechodná získaná čistá aplázie červených krvinek
  • D608 Jiná získaná čistá aplázie červených krvinek
  • D609 Získaná čistá aplázie červených krvinek NS
  • D610 Konstituční aplastická anemie
  • D611 Aplastická anemie vyvolaná léky
  • D612 Aplastická anemie způsobená jinými zevními příčinami
  • D613 Idiopatická aplastická anemie
  • D618 Jiné určené aplastické anemie
  • D619 Aplastická anemie NS
  • D62 Akutní posthemoragická anemie
  • D630 Anemie při onemocněních novotvary (C00-D48+)
  • D638 Anemie při jiných chronických nemocech zařazených jinde
  • D640 Dědičná sideroblastická anemie
  • D641 Sekundární sideroblastická anemie způsobená nemocí
  • D642 Sekundární sideroblastická anemie způsobená léky a jedy
  • D643 Jiné sideroblastické anemie
  • D644 Vrozená dyserytropoetická anemie
  • D648 Jiné určené anemie
  • D649 Anemie NS
  • D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace (defibrinační syndrom) [DIC]
  • D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII
  • D67 Dědičný nedostatek faktoru IX
  • D680 Von Willebrandova nemoc
  • D681 Dědičný nedostatek faktoru XI
  • D682 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
  • D683 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
  • D684 Získaný nedostatek koagulačních faktorů
  • D685 Primární trombofilie
  • D686 Jiné trombofilie
  • D688 Jiné určené poruchy koagulace
  • D689 Porucha koagulace NS
  • D690 Alergická purpura
  • D691 Kvalitativní poruchy trombocytů
  • D692 Jiné netrombocytopenické purpury
  • D693 Idiopatická trombocytopenická purpura
  • D694 Jiná primární trombocytopenie
  • D695 Sekundární trombocytopenie
  • D696 Trombocytopenie NS
  • D698 Jiné určené krvácivé stavy
  • D699 Krvácivý stav NS
  • D70 Agranulocytóza
  • D71 Funkční poruchy granulocytů
  • D720 Genetické anomálie leukocytů
  • D721 Eozinofilie
  • D728 Jiné určené poruchy bílých krvinek
  • D729 Porucha bílých krvinek NS
  • D730 Hyposplenismus
  • D731 Hypersplenismus
  • D732 Chronická kongestivní splenomegalie
  • D733 Absces sleziny
  • D734 Cysta sleziny
  • D735 Infarkt sleziny
  • D738 Jiné nemoci sleziny
  • D739 Nemoc sleziny NS
  • D740 Vrozená methemoglobinemie
  • D748 Jiné methemoglobinemie
  • D749 Methemoglobinemie NS
  • D750 Familiární erytrocytóza
  • D751 Sekundární polycytemie
  • D758 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
  • D759 Nemoc krve a krvetvorných orgánů NS
  • D77 Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí ZJ
  • D800 Dědičná hypogamaglobulinemie
  • D801 Hypogamaglobulinemie rodinně se nevyskytující
  • D802 Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
  • D803 Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
  • D804 Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
  • D805 Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
  • D806 Imunodeficience s téměř normál. imunoglobuliny n. hyperglobulinemií
  • D807 Přechodná hypogamaglobulinemie v dětství
  • D808 Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
  • D809 Imunodeficience s převahou poruch protilátek NS
  • D810 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s retikulární dysgenezí
  • D811 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s níz.počty T a B buněk
  • D812 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s níz.n.norm.počtem B buněk
  • D813 Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
  • D814 Nezelofův syndrom
  • D815 Nedostatek purinnukleosidfosforylázy (PNP)
  • D816 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I.třídy
  • D817 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II.třídy
  • D818 Jiné kombinované poruchy imunity
  • D819 Kombinovaná porucha imunity NS
  • D820 Syndrom Wiskottův-Aldrichův
  • D821 DiGeorgeův syndrom
  • D822 Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
  • D823 Imunodef. u dědič. chybné odpovědi na virus Epsteina-Barrové(EBV)
  • D824 Syndrom hyperimunoglobulinemie E [IgE]
  • D828 Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařazené jinde
  • D829 Imunodeficience spojená s velkými poruchami NS
  • D830 Běžná variabil.imunodef.(CVID) s přev.abnor.v počtu a funk. B buněk
  • D831 Běžná variabil.imunodef. (CVID) s přev. imunoregul. poruch T buněk
  • D832 Běžná variabil.imunodef. (CVID) s autoprotilát. proti B a T buňkám
  • D838 Jiné běžné variabilní imunodeficience
  • D839 Běžná variabilní imunodeficience NS
  • D840 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
  • D841 Defekt v systému komplementu
  • D848 Jiné specifikovatelné imunodeficience
  • D849 Imunodeficience NS
  • D890 Polyklonální hypergamaglobulinemie
  • D891 Kryoglobulinemie
  • D892 Hypergamaglobulinemie NS
  • D893 Syndrom imunitní obnovy (Immune reconstitution syndrome)
  • D898 Jiné určené poruchy imunity nezařazené jinde
  • D899 Porucha imunity NS
  • E320 Přetrvávající hyperplázie brzlíku [hyperplasia thymi persistens]
  • E321 Absces brzlíku
  • E328 Jiné nemoci brzlíku
  • E329 Nemoc brzlíku NS
  • I880 Nespecifická mezenterická lymfadenitida
  • I881 Chronická lymfadenitida, mimo mezenterickou
  • I888 Jiná nespecifická lymfadenitida
  • I889 Nespecifická lymfadenitida NS
  • I898 Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
  • I899 Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin NS
  • L040 Akutní lymfadenitida obličeje, hlavy a krku
  • L041 Akutní lymfadenitida trupu
  • L042 Akutní lymfadenitida horní končetiny
  • L043 Akutní lymfadenitida dolní končetiny
  • L048 Akutní lymfadenitida jiných lokalizací
  • L049 Akutní lymfadenitida NS
  • P151 Poranění sleziny za porodu
  • P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
  • P60 DIC u plodu nebo novorozence
  • P610 Přechodná trombocytopenie u novorozence
  • P611 Novorozenecká polycytemie [polycythaemia neonatorum]
  • P612 Anemie z nezralosti
  • P613 Vrozená anemie z fetální ztráty krve
  • P614 Jiné vrozené anemie nezařazené jinde
  • P615 Přechodná novorozenecká neutropenie
  • P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
  • P618 Jiné určené perinatální hematologické poruchy
  • P619 Perinatální hematologické poruchy NS
  • Q890 Vrozené vady sleziny
  • R161 Zvětšení sleziny (splenomegalie) nezařazené jinde
  • R233 Samovolné ekchymózy
  • R590 Lokalizované zvětšení mízních uzlin
  • R591 Celkové zvětšení mízních uzlin
  • R599 Zvětšené mízní uzliny NS
  • R700 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
  • R701 Abnormální viskozita plazmy
  • R71 Abnormality červených krvinek
  • R72 Abnormality bílých krvinek nezařazené jinde
  • S3600 Poranění sleziny; neotevřená rána
  • S3601 Poranění sleziny; otevřená rána
 • | Hlavní diagnóza - radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z510 Radioterapeutická série
 • | Hlavní diagnóza - chemoterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace