ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 16-C02 Podání romiplostimu nebo eltrombopagu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 16-C02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poruchou krevního srážení, kterým byl podán eltrombopag nebo romiplostim (přípravky s ATC kódem B02BX04 nebo B02BX05). Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze C — terapeutická – podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik)
Priorita báze v rámci MDC 3
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 16-F02
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - poruchy krevního srážení
  • D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace (defibrinační syndrom) [DIC]
  • D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII
  • D67 Dědičný nedostatek faktoru IX
  • D680 Von Willebrandova nemoc
  • D681 Dědičný nedostatek faktoru XI
  • D682 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
  • D683 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
  • D684 Získaný nedostatek koagulačních faktorů
  • D685 Primární trombofilie
  • D686 Jiné trombofilie
  • D688 Jiné určené poruchy koagulace
  • D689 Porucha koagulace NS
  • D690 Alergická purpura
  • D691 Kvalitativní poruchy trombocytů
  • D692 Jiné netrombocytopenické purpury
  • D693 Idiopatická trombocytopenická purpura
  • D694 Jiná primární trombocytopenie
  • D695 Sekundární trombocytopenie
  • D696 Trombocytopenie NS
  • D698 Jiné určené krvácivé stavy
  • D699 Krvácivý stav NS
  • P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence
  • P60 DIC u plodu nebo novorozence
  • P610 Přechodná trombocytopenie u novorozence
  • P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
  • R233 Samovolné ekchymózy
 • a zároveň
 • | Zvlášť účtované léčivé přípravky - romiplostim a eltrombopag
  • 0149036NPLATE
  • 0149042NPLATE
  • 0167449NPLATE
  • 0167450NPLATE
  • 0167451NPLATE
  • 0167452NPLATE
  • 0167470REVOLADE
  • 0167471REVOLADE
  • 0167472REVOLADE
  • 0167473REVOLADE
  • 0167474REVOLADE
  • 0167475REVOLADE
  • 0185337ELTROMBOPAG OLAMINE POTAHOVANÉ TABLETY 12,5 MG
  • 0185338ELTROMBOPAG OLAMINE POTAHOVANÉ TABLETY 25 MG
  • 0185339ELTROMBOPAG OLAMINE POTAHOVANÉ TABLETY 50 MG
  • 0185340ELTROMBOPAG OLAMINE POTAHOVANÉ TABLETY 75 MG
  • 0185341ELTROMBOPAG OLAMINE PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU PERORÁLNÍ SUSPENZE 20 MG/G
  • 0194383REVOLADE
  • 0194384REVOLADE
  • 0194385REVOLADE
  • 0209290REVOLADE
  • 0209291REVOLADE
  • 0209292REVOLADE
  • 0209293REVOLADE
  • 0222743NPLATE
  • 0222744NPLATE
  • 0500552NPLATE
  • 0500553NPLATE
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace