ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 16-C03 Podání trombocytů

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 16-C03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poruchou kostní dřeně, kterým byly podány trombocyty (přípravek s ATC kódem B05AX02). Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a centra vysoce specializované hematoonkologické péče.

Typ DRG báze C — terapeutická – podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik)
Priorita báze v rámci MDC 4
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 16-F03
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - poruchy kostní dřeně
  • D460 Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů, takto uvedeno
  • D461 Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
  • D462 Refrakterní anemie s přebytkem blastů [RAEB]
  • D464 Refrakterní anemie NS
  • D465 Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
  • D466 Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
  • D467 Jiné myelodysplastické syndromy
  • D469 Myelodysplastický syndrom NS
  • D610 Konstituční aplastická anemie
  • D611 Aplastická anemie vyvolaná léky
  • D612 Aplastická anemie způsobená jinými zevními příčinami
  • D613 Idiopatická aplastická anemie
  • D618 Jiné určené aplastické anemie
  • D619 Aplastická anemie NS
  • D640 Dědičná sideroblastická anemie
  • D641 Sekundární sideroblastická anemie způsobená nemocí
  • D642 Sekundární sideroblastická anemie způsobená léky a jedy
  • D643 Jiné sideroblastické anemie
  • D644 Vrozená dyserytropoetická anemie
  • D70 Agranulocytóza
  • D71 Funkční poruchy granulocytů
  • D720 Genetické anomálie leukocytů
  • D721 Eozinofilie
  • D728 Jiné určené poruchy bílých krvinek
  • D729 Porucha bílých krvinek NS
  • D750 Familiární erytrocytóza
  • D751 Sekundární polycytemie
  • D758 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
  • D759 Nemoc krve a krvetvorných orgánů NS
  • D77 Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí ZJ
  • P611 Novorozenecká polycytemie [polycythaemia neonatorum]
  • P615 Přechodná novorozenecká neutropenie
  • P618 Jiné určené perinatální hematologické poruchy
  • P619 Perinatální hematologické poruchy NS
  • R72 Abnormality bílých krvinek nezařazené jinde
 • a zároveň
 • | Zvlášť účtované léčivé přípravky - trombocyty
  • 0107928TROMBOCYTY Z ODBĚRU PLNÉ KRVE
  • 0107930Trombocyty z odběru plné krve
  • 0107931Trombocyty z aferézy
  • 0107935Trombocyty z buffy coatu směsné
  • 0107936Trombocyty z buffy coatu směsné, deleukotizované
  • 0107937Trombocyty z buffy coatu směsné, deleukotizované
  • 0107952Trombocyty z aferézy deleukotizované
  • 0107958Trombocyty z odběru plné krve - deleukotizované
  • 0107959Trombocyty z aferézy deleukotizované
  • 0107960Trombocyty z aferézy deleukotizované
  • 0107961Trombocyty patogen-inaktivované
  • 0107962Trombocyty patogen-inaktivované
  • 0507948Trombocyty z aferézy pro autotransfuzi
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace