ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 16-C05 Chemoterapie nebo cílená léčba pro myelodysplastický syndrom

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 16-C05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s myelodysplastickým syndromem, kterým byla podána chemoterapie nebo cílená léčba. Pro tuto DRG bázi jsou definovány celkem 2 DRG skupiny dle typu podané léčby.

Typ DRG báze C — terapeutická – podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik)
Priorita báze v rámci MDC 12
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 16-F03
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - myelodysplastický syndrom
  • D460 Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů, takto uvedeno
  • D461 Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
  • D462 Refrakterní anemie s přebytkem blastů [RAEB]
  • D464 Refrakterní anemie NS
  • D465 Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
  • D466 Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
  • D467 Jiné myelodysplastické syndromy
  • D469 Myelodysplastický syndrom NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chemoterapie nebo cílená léčba
  • 42510 NÁROČNÁ APLIKACE REŽIMŮ LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, NEZAHRNUJE PŘÍPRAVU LÉČIV)
  • 42520 APLIKACE PROTINÁDOROVÉ TERAPIE
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - myelodysplastický syndrom
  • D460 Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů, takto uvedeno
  • D461 Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
  • D462 Refrakterní anemie s přebytkem blastů [RAEB]
  • D464 Refrakterní anemie NS
  • D465 Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
  • D466 Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
  • D467 Jiné myelodysplastické syndromy
  • D469 Myelodysplastický syndrom NS
 • a zároveň
 • | Zvlášť účtované léčivé přípravky - cílená léčba
  • 0027451EXJADE
  • 0027452EXJADE
  • 0027801EXJADE
  • 0027802EXJADE
  • 0027803EXJADE
  • 0027804EXJADE
  • 0028936REVLIMID
  • 0028937REVLIMID
  • 0028938REVLIMID
  • 0028939REVLIMID
  • 0193527DACOGEN
  • 0193631REVLIMID
  • 0193632REVLIMID
  • 0194784REVLIMID
  • 0194785REVLIMID
  • 0209211EXJADE
  • 0209212EXJADE
  • 0209213EXJADE
  • 0209214EXJADE
  • 0209215EXJADE
  • 0209216EXJADE
  • 0209217EXJADE
  • 0209218EXJADE
  • 0209219EXJADE
  • 0210330REVLIMID
  • 0210908EXJADE
  • 0218022DEFERASIROX TEVA
  • 0218023DEFERASIROX TEVA
  • 0218024DEFERASIROX TEVA
  • 0218025DEFERASIROX TEVA
  • 0218026DEFERASIROX TEVA
  • 0218027DEFERASIROX TEVA
  • 0218028DEFERASIROX TEVA
  • 0218029DEFERASIROX TEVA
  • 0218030DEFERASIROX TEVA
  • 0222001REVLIMID
  • 0222002REVLIMID
  • 0222630EXJADE
  • 0222631EXJADE
  • 0222632EXJADE
  • 0223990LENALIDOMID TEVA
  • 0223991LENALIDOMID TEVA
  • 0223992LENALIDOMID TEVA
  • 0223993LENALIDOMID TEVA
  • 0223994LENALIDOMID TEVA
  • 0223995LENALIDOMID TEVA
  • 0223996LENALIDOMID TEVA
  • 0223997LENALIDOMID TEVA
  • 0223998LENALIDOMID TEVA
  • 0223999LENALIDOMID TEVA
  • 0224000LENALIDOMID TEVA
  • 0224001LENALIDOMID TEVA
  • 0224002LENALIDOMID TEVA
  • 0224003LENALIDOMID TEVA
  • 0228225DEFERASIROX MSN
  • 0228226DEFERASIROX MSN
  • 0228227DEFERASIROX MSN
  • 0228228DEFERASIROX MSN
  • 0228229DEFERASIROX MSN
  • 0228230DEFERASIROX MSN
  • 0228297LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228298LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228299LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228300LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228301LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228302LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228303LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228304LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228305LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228306LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228307LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228308LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228309LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228310LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0233055LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233056LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233057LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233058LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233059LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233060LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233061LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233062LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233063LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233064LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233065LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0236642DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236643DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236644DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236645DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236646DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236647DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236648DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236649DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236650DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236651DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236652DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236653DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236654DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236655DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236656DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236657DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236658DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236659DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236660DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236661DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236662DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236663DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236664DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236665DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236921DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236922DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236923DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236924DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236925DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236926DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236927DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236928DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236929DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236930DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0238475REVLIMID
  • 0238476REVLIMID
  • 0238477REVLIMID
  • 0238564AZACITIDIN CELGENE
  • 0238651DEFERASIROX MYLAN
  • 0238652DEFERASIROX MYLAN
  • 0238653DEFERASIROX MYLAN
  • 0238654DEFERASIROX MYLAN
  • 0238655DEFERASIROX MYLAN
  • 0238656DEFERASIROX MYLAN
  • 0238657DEFERASIROX MYLAN
  • 0238658DEFERASIROX MYLAN
  • 0238659DEFERASIROX MYLAN
  • 0238660DEFERASIROX MYLAN
  • 0238661DEFERASIROX MYLAN
  • 0238662DEFERASIROX MYLAN
  • 0238663DEFERASIROX MYLAN
  • 0238664DEFERASIROX MYLAN
  • 0238665DEFERASIROX MYLAN
  • 0238666DEFERASIROX MYLAN
  • 0238832AZACITIDINE ACCORD
  • 0238858DEFERASIROX ACCORD
  • 0238859DEFERASIROX ACCORD
  • 0238860DEFERASIROX ACCORD
  • 0238861DEFERASIROX ACCORD
  • 0238862DEFERASIROX ACCORD
  • 0238863DEFERASIROX ACCORD
  • 0238864DEFERASIROX ACCORD
  • 0238865DEFERASIROX ACCORD
  • 0238866DEFERASIROX ACCORD
  • 0238867DEFERASIROX ACCORD
  • 0238868DEFERASIROX ACCORD
  • 0238869DEFERASIROX ACCORD
  • 0238886AZACITIDINE BETAPHARM
  • 0238888AZACITIDIN MYLAN
  • 0238889AZACITIDIN MYLAN
  • 0240401AZACITIDIN SANDOZ
  • 0240433AZACITIDIN STADA
  • 0240579DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240580DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240581DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240582DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240583DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240584DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240585DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0245269LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245270LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245271LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245272LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245273LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245274LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245275LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245276LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245277LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245278LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245413LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245414LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245415LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245416LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245417LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245418LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245419LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245420LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245421LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245422LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245423LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245424LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245425LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245426LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245427LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245428LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245429LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245430LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245431LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245432LENALIDOMID SANDOZ
  • 0246690LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246691LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246692LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246693LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246694LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246695LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246696LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246697LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246698LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246699LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246700LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246701LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246702LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246703LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0247383DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0247384DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0247385DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0500786EXJADE
  • 0500787EXJADE
  • 0500788EXJADE
  • 0500947VIDAZA
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 2:

 • | Hlavní diagnóza - chemoterapie
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
 • a zároveň
 • | První vedlejší diagnóza - myelodysplastický syndrom
  • D460 Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů, takto uvedeno
  • D461 Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
  • D462 Refrakterní anemie s přebytkem blastů [RAEB]
  • D464 Refrakterní anemie NS
  • D465 Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
  • D466 Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
  • D467 Jiné myelodysplastické syndromy
  • D469 Myelodysplastický syndrom NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace