ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 16-C07 Podání faktorů stimulujících tvorbu leukocytů

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 16-C07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poruchou kostní dřeně, kterým byly podány faktory stimulující tvorbu leukocytů (přípravky s ATC skupinou L03AA). Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací a dle centra vysoce specializované hematoonkologické péče.

Typ DRG báze C — terapeutická – podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik)
Priorita báze v rámci MDC 14
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 16-F03
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - poruchy kostní dřeně
  • D460 Refrakterní anemie bez prstenčitých sideroblastů, takto uvedeno
  • D461 Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty
  • D462 Refrakterní anemie s přebytkem blastů [RAEB]
  • D464 Refrakterní anemie NS
  • D465 Refrakterní anemie s dysplázií ve více řadách
  • D466 Myelodysplastický syndrom s izolovanou chromozomální aberací del(5q)
  • D467 Jiné myelodysplastické syndromy
  • D469 Myelodysplastický syndrom NS
  • D610 Konstituční aplastická anemie
  • D611 Aplastická anemie vyvolaná léky
  • D612 Aplastická anemie způsobená jinými zevními příčinami
  • D613 Idiopatická aplastická anemie
  • D618 Jiné určené aplastické anemie
  • D619 Aplastická anemie NS
  • D640 Dědičná sideroblastická anemie
  • D641 Sekundární sideroblastická anemie způsobená nemocí
  • D642 Sekundární sideroblastická anemie způsobená léky a jedy
  • D643 Jiné sideroblastické anemie
  • D644 Vrozená dyserytropoetická anemie
  • D70 Agranulocytóza
  • D71 Funkční poruchy granulocytů
  • D720 Genetické anomálie leukocytů
  • D721 Eozinofilie
  • D728 Jiné určené poruchy bílých krvinek
  • D729 Porucha bílých krvinek NS
  • D750 Familiární erytrocytóza
  • D751 Sekundární polycytemie
  • D758 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
  • D759 Nemoc krve a krvetvorných orgánů NS
  • D77 Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí ZJ
  • P611 Novorozenecká polycytemie [polycythaemia neonatorum]
  • P615 Přechodná novorozenecká neutropenie
  • P618 Jiné určené perinatální hematologické poruchy
  • P619 Perinatální hematologické poruchy NS
  • R72 Abnormality bílých krvinek nezařazené jinde
 • a zároveň
 • | Zvlášť účtované léčivé přípravky - faktory stimulující kolonie hematopoetických buněk
  • 0014902NEUPOGEN
  • 0014903NEUPOGEN 0,3 MG/ML
  • 0026753NEULASTA
  • 0028197NEULASTA
  • 0078905NEUPOGEN 48 MU/0,5 ML
  • 0078906NEUPOGEN 48 MU/0,5 ML
  • 0078909NEUPOGEN
  • 0078910NEUPOGEN
  • 0078913NEUPOGEN 30 MU/0,5 ML
  • 0078914NEUPOGEN 30 MU/0,5 ML
  • 0149766RATIOGRASTIM
  • 0149767RATIOGRASTIM 30 MU/0,5 ML
  • 0149768RATIOGRASTIM
  • 0149769RATIOGRASTIM 48 MU/0,8 ML
  • 0149770NEULASTA
  • 0149992TEVAGRASTIM
  • 0149993TEVAGRASTIM
  • 0149994TEVAGRASTIM
  • 0149995TEVAGRASTIM
  • 0149996TEVAGRASTIM
  • 0149997TEVAGRASTIM
  • 0167621FILGRASTIM HEXAL
  • 0167622FILGRASTIM HEXAL
  • 0167623FILGRASTIM HEXAL
  • 0167624FILGRASTIM HEXAL
  • 0167625FILGRASTIM HEXAL
  • 0167626FILGRASTIM HEXAL
  • 0167627FILGRASTIM HEXAL
  • 0167628FILGRASTIM HEXAL
  • 0167630ZARZIO
  • 0167631ZARZIO
  • 0167632ZARZIO
  • 0167633ZARZIO
  • 0167634ZARZIO
  • 0167635ZARZIO
  • 0167636ZARZIO
  • 0167637ZARZIO
  • 0167713NIVESTIM
  • 0167714NIVESTIM 12 MU/0,2 ML
  • 0167715NIVESTIM
  • 0167716NIVESTIM
  • 0167717NIVESTIM
  • 0167718NIVESTIM
  • 0167719NIVESTIM 48 MU/0,5 ML
  • 0167720NIVESTIM
  • 0167721NIVESTIM
  • 0167835BIOGRASTIM 30 MU/0,5 ML
  • 0167836BIOGRASTIM 48 MU/0,8 ML
  • 0186914ACCOFIL
  • 0186915ACCOFIL
  • 0186916ACCOFIL
  • 0186917ACCOFIL
  • 0186918ACCOFIL
  • 0186919ACCOFIL
  • 0186920ACCOFIL
  • 0186921ACCOFIL
  • 0186922ACCOFIL
  • 0186923ACCOFIL
  • 0186924ACCOFIL
  • 0186925ACCOFIL
  • 0194294LONQUEX
  • 0194295LONQUEX
  • 0194548GRASTOFIL
  • 0194549GRASTOFIL
  • 0194550GRASTOFIL
  • 0194551GRASTOFIL
  • 0209426NIVESTIM
  • 0209427NIVESTIM
  • 0209428NIVESTIM
  • 0209468ACCOFIL
  • 0209469ACCOFIL
  • 0210183ACCOFIL
  • 0210184ACCOFIL
  • 0210185ACCOFIL
  • 0210186ACCOFIL
  • 0210393RISTEMPA
  • 0210394RISTEMPA
  • 0210395RISTEMPA
  • 0233066UDENYCA
  • 0238203PELGRAZ
  • 0238238NEULASTA
  • 0238240FULPHILA
  • 0238241FULPHILA
  • 0238245ZIEXTENZO
  • 0238250PELMEG
  • 0238537GRASUSTEK
  • 0238669PELGRAZ
  • 0238776CEGFILA
  • 0500250RATIOGRASTIM
  • 0500251RATIOGRASTIM 30 MU/0,5 ML
  • 0500252RATIOGRASTIM
  • 0500253RATIOGRASTIM
  • 0500254RATIOGRASTIM
  • 0500255RATIOGRASTIM 48 MU/0,8 ML
  • 0500256RATIOGRASTIM
  • 0500257RATIOGRASTIM
  • 0500556FILGRASTIM HEXAL
  • 0500557FILGRASTIM HEXAL
  • 0500558FILGRASTIM HEXAL
  • 0500559FILGRASTIM HEXAL
  • 0500560FILGRASTIM HEXAL
  • 0500561FILGRASTIM HEXAL
  • 0500562FILGRASTIM HEXAL
  • 0500563FILGRASTIM HEXAL
  • 0500564ZARZIO 30 MU/0,5 ML
  • 0500565ZARZIO 30 MU/0,5 ML
  • 0500566ZARZIO
  • 0500567ZARZIO 30 MU/0,5 ML
  • 0500568ZARZIO 48 MU/0,5 ML
  • 0500569ZARZIO 48 MU/0,5 ML
  • 0500570ZARZIO
  • 0500571ZARZIO 48 MU/0,5 ML
  • 0500682TEVAGRASTIM 30 MU/0,5 ML
  • 0500683TEVAGRASTIM
  • 0500684TEVAGRASTIM 30 MU/0,5 ML
  • 0500685TEVAGRASTIM 30 MU/0,5 ML
  • 0500686TEVAGRASTIM 48 MU/0,8 ML
  • 0500687TEVAGRASTIM
  • 0500688TEVAGRASTIM 48 MU/0,8 ML
  • 0500689TEVAGRASTIM 48 MU/0,8 ML
  • 0500690BIOGRASTIM 30 MU/0,5 ML
  • 0500691BIOGRASTIM 30 MU/0,5 ML
  • 0500692BIOGRASTIM 30 MU/0,5 ML
  • 0500693BIOGRASTIM 30 MU/0,5 ML
  • 0500694BIOGRASTIM 48 MU/0,8 ML
  • 0500695BIOGRASTIM 48 MU/0,8 ML
  • 0500696BIOGRASTIM 48 MU/0,8 ML
  • 0500697BIOGRASTIM 48 MU/0,8 ML
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace