ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 16-I01 Chirurgický nebo endovaskulární výkon na slezině

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 16-I01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onemocněním nebo poraněním sleziny, u kterých byl proveden vybraný chirurgický nebo endovaskulární výkon. Zařazeny jsou zde i hospitalizační případy pacientů s hemolytickou anémií, u kterých byla odstraněna slezina. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 6
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 16-F01, 16-F02, 16-T01, 16-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - hemolytická anémie
  • D580 Dědičná sférocytóza
  • D581 Dědičná eliptocytóza
  • D582 Jiné hemoglobinopatie
  • D588 Jiné určené dědičné hemolytické anemie
  • D589 Dědičná hemolytická anemie NS
  • D590 Autoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
  • D591 Jiné autoimunitní hemolytické anemie
  • D592 Neautoimunitní hemolytická anemie vyvolaná léky
  • D594 Jiné neautoimunitní hemolytické anemie
  • D595 Paroxyzmální noční hemoglobinurie (Marchiafavův-Micheliův syndrom)
  • D596 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
  • D598 Jiné získané hemolytické anemie
  • D599 Získaná hemolytická anemie NS
 • | Hlavní diagnózy - purpura a jiné krvácivé stavy
  • D690 Alergická purpura
  • D691 Kvalitativní poruchy trombocytů
  • D692 Jiné netrombocytopenické purpury
  • D693 Idiopatická trombocytopenická purpura
  • D694 Jiná primární trombocytopenie
  • D695 Sekundární trombocytopenie
  • D696 Trombocytopenie NS
  • D698 Jiné určené krvácivé stavy
  • D699 Krvácivý stav NS
  • P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění sleziny
  • 51311 SPLENEKTOMIE
  • 51312 SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ
  • 90881 (DRG) SPLENEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - trauma sleziny
  • P151 Poranění sleziny za porodu
  • S3600 Poranění sleziny; neotevřená rána
  • S3601 Poranění sleziny; otevřená rána
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na slezině
  • 51311 SPLENEKTOMIE
  • 51312 SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ
  • 51313 ZÁCHOVNÉ OPERACE SLEZINY
  • 51391 LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA
  • 51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS
  • 51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
  • 89323 TERAPEUTICKÁ EMBOLIZACE V CÉVNÍM ŘEČIŠTI
  • 90820 (DRG) REVIZE PŘI PERITONITIDĚ NEJASNÉHO PŮVODU NEBO PŘI TRAUMATU LAPAROSKOPICKY
  • 90881 (DRG) SPLENEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci sleziny
  • C261 ZN - slezina
  • D730 Hyposplenismus
  • D731 Hypersplenismus
  • D732 Chronická kongestivní splenomegalie
  • D733 Absces sleziny
  • D734 Cysta sleziny
  • D735 Infarkt sleziny
  • D738 Jiné nemoci sleziny
  • D739 Nemoc sleziny NS
  • Q890 Vrozené vady sleziny
  • R161 Zvětšení sleziny (splenomegalie) nezařazené jinde
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na slezině 2
  • 51311 SPLENEKTOMIE
  • 51312 SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ
  • 51313 ZÁCHOVNÉ OPERACE SLEZINY
  • 51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
  • 90820 (DRG) REVIZE PŘI PERITONITIDĚ NEJASNÉHO PŮVODU NEBO PŘI TRAUMATU LAPAROSKOPICKY
  • 90881 (DRG) SPLENEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace