ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 16-I04 Odstranění mízních uzlin pro zvětšení nebo zánět

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 16-I04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zvětšením nebo zánětem mízních uzlin, kterým bylo provedeno jejich odstranění. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle lokalizace odstraněných mízních uzlin a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 10
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 16-Z01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zvětšení a zánět mízních uzlin
  • A182 TBC periferních lymfatických uzlin
  • A281 Nemoc kočičího škrábnutí
  • B231 Onemocnění HIV s přetrvávající lymfadenopatií
  • I880 Nespecifická mezenterická lymfadenitida
  • I881 Chronická lymfadenitida, mimo mezenterickou
  • I888 Jiná nespecifická lymfadenitida
  • I889 Nespecifická lymfadenitida NS
  • I898 Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
  • I899 Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin NS
  • L040 Akutní lymfadenitida obličeje, hlavy a krku
  • L041 Akutní lymfadenitida trupu
  • L042 Akutní lymfadenitida horní končetiny
  • L043 Akutní lymfadenitida dolní končetiny
  • L048 Akutní lymfadenitida jiných lokalizací
  • L049 Akutní lymfadenitida NS
  • R590 Lokalizované zvětšení mízních uzlin
  • R591 Celkové zvětšení mízních uzlin
  • R599 Zvětšené mízní uzliny NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění mízních uzlin
  • 51239 RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN
  • 57117 MEDIASTINOSKOPIE
  • 71747 ČÁSTEČNÁ EXSTIRPACE KRČNÍCH UZLIN
  • 71749 BLOKOVÁ DISEKCE KRČNÍCH UZLIN
  • 71751 EXENTERACE KRČNÍCH UZLIN JEDNOSTRANNÁ
  • 71763 TONZILEKTOMIE
  • 76331 LYMFADENEKTOMIE ILIOINGUINÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
  • 76441 LYMFADENEKTOMIE RETROPERITONEÁLNÍ
  • 76471 LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ
  • 90825 (DRG) LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ LAPAROSKOPICKY
  • 90841 (DRG) LYMFADENEKTOMIE PARAAORTÁLNÍ LAPAROSKOPICKY
  • 90886 (DRG) LAPAROSKOPICKÁ LYMFADENEKTOMIE RADIKÁLNÍ PARAAORTÁLNÍ A PARAKAVÁLNÍ
  • 91951 (DRG) LYMFADENEKTOMIE PARAKAVÁLNÍ LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - zvětšení a zánět mízních uzlin
  • A182 TBC periferních lymfatických uzlin
  • A281 Nemoc kočičího škrábnutí
  • B231 Onemocnění HIV s přetrvávající lymfadenopatií
  • I880 Nespecifická mezenterická lymfadenitida
  • I881 Chronická lymfadenitida, mimo mezenterickou
  • I888 Jiná nespecifická lymfadenitida
  • I889 Nespecifická lymfadenitida NS
  • I898 Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
  • I899 Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin NS
  • L040 Akutní lymfadenitida obličeje, hlavy a krku
  • L041 Akutní lymfadenitida trupu
  • L042 Akutní lymfadenitida horní končetiny
  • L043 Akutní lymfadenitida dolní končetiny
  • L048 Akutní lymfadenitida jiných lokalizací
  • L049 Akutní lymfadenitida NS
  • R590 Lokalizované zvětšení mízních uzlin
  • R591 Celkové zvětšení mízních uzlin
  • R599 Zvětšené mízní uzliny NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění mízních uzlin
  • 90872 (DRG) PÁNEVNÍ LYMFADENEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90877 (DRG) PARAAORTÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace