ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 16-F04 Poruchy imunitních mechanismů

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 16-F04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu poruch imunitních mechanismů.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - poruchy imunitních mechanismů
  • D800 Dědičná hypogamaglobulinemie
  • D801 Hypogamaglobulinemie rodinně se nevyskytující
  • D802 Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
  • D803 Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
  • D804 Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
  • D805 Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
  • D806 Imunodeficience s téměř normál. imunoglobuliny n. hyperglobulinemií
  • D807 Přechodná hypogamaglobulinemie v dětství
  • D808 Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
  • D809 Imunodeficience s převahou poruch protilátek NS
  • D810 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s retikulární dysgenezí
  • D811 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s níz.počty T a B buněk
  • D812 Těžké kombinované imunodeficience (SCID) s níz.n.norm.počtem B buněk
  • D813 Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
  • D814 Nezelofův syndrom
  • D815 Nedostatek purinnukleosidfosforylázy (PNP)
  • D816 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I.třídy
  • D817 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II.třídy
  • D818 Jiné kombinované poruchy imunity
  • D819 Kombinovaná porucha imunity NS
  • D820 Syndrom Wiskottův-Aldrichův
  • D821 DiGeorgeův syndrom
  • D822 Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
  • D823 Imunodef. u dědič. chybné odpovědi na virus Epsteina-Barrové(EBV)
  • D824 Syndrom hyperimunoglobulinemie E [IgE]
  • D828 Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařazené jinde
  • D829 Imunodeficience spojená s velkými poruchami NS
  • D830 Běžná variabil.imunodef.(CVID) s přev.abnor.v počtu a funk. B buněk
  • D831 Běžná variabil.imunodef. (CVID) s přev. imunoregul. poruch T buněk
  • D832 Běžná variabil.imunodef. (CVID) s autoprotilát. proti B a T buňkám
  • D838 Jiné běžné variabilní imunodeficience
  • D839 Běžná variabilní imunodeficience NS
  • D840 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
  • D841 Defekt v systému komplementu
  • D848 Jiné specifikovatelné imunodeficience
  • D849 Imunodeficience NS
  • D890 Polyklonální hypergamaglobulinemie
  • D891 Kryoglobulinemie
  • D892 Hypergamaglobulinemie NS
  • D893 Syndrom imunitní obnovy (Immune reconstitution syndrome)
  • D898 Jiné určené poruchy imunity nezařazené jinde
  • D899 Porucha imunity NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace