ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 17 Nemoci a poruchy krvetvorby a špatně diferencované novotvary

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 17 není typicky orgánově vymezená MDC, ale zahrnuje hospitalizační případy pacientů s onkologickým onemocněním krve nebo mízních uzlin a také hospitalizační případy pacientů se špatně diferencovaným novotvarem. Stejně jako u orgánově specifických MDC je hospitalizační případ klasifikován do MDC 17 tehdy, nachází-li se hlavní diagnóza v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy pacientů splňující kritéria pro polytrauma (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), novorozenci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci orgánu resp. krvetvorných buněk nebo hospitalizační případy, kdy byl pacient 5 a více dní na umělé plicní ventilaci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 17 navrženo celkem 10 DRG kategorií definovaných na základě typu onemocnění, 28 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a 75 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 17-C01Indukční nebo reindukční fáze léčby akutní leukémie
  • 17-C01-01Indukční i reindukční fáze léčby akutní leukémie
  • 17-C01-02Indukční fáze léčby akutní leukémie
 • | 17-C02Léčba relapsu akutní leukémie
  • 17-C02-01Léčba relapsu akutní leukémie u pacientů s CC=4
  • 17-C02-02Léčba relapsu akutní leukémie u dětí do 18 let věku s CC=0-3
  • 17-C02-03Léčba relapsu akutní leukémie u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-3
 • | 17-C03Konsolidační fáze léčby akutní leukémie
  • 17-C03-01Konsolidační fáze léčby akutní leukémie u pacientů s CC=4
  • 17-C03-02Konsolidační fáze léčby akutní leukémie u dětí do 18 let věku s CC=0-3
  • 17-C03-03Konsolidační fáze léčby akutní leukémie u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-3
 • | 17-C04Paliativní fáze léčby akutní leukémie
  • 17-C04-01Paliativní fáze léčby akutní leukémie u pacientů s CC=4
  • 17-C04-02Paliativní fáze léčby akutní leukémie u dětí do 18 let věku s CC=0-3
  • 17-C04-03Paliativní fáze léčby akutní leukémie u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-3
 • | 17-I01Rozsáhlý resekční výkon v dutině břišní nebo pánevní pro onemocnění krvetvorby nebo špatně diferencované novotvary
  • 17-I01-00Rozsáhlý resekční výkon v dutině břišní nebo pánevní pro onemocnění krvetvorby nebo špatně diferencované novotvary
 • | 17-I02Kraniotomie pro onemocnění krvetvorby nebo špatně diferencované novotvary
  • 17-I02-00Kraniotomie pro onemocnění krvetvorby nebo špatně diferencované novotvary
 • | 17-I03Instrumentace nebo resekční výkon na páteři
  • 17-I03-00Instrumentace nebo resekční výkon na páteři
 • | 17-I04Resekční výkon na trávicí soustavě, játrech nebo odstranění omenta
  • 17-I04-01Resekční výkon na trávicí soustavě, játrech nebo odstranění omenta s následným operačním výkonem v jiný den nebo u pacientů s CC=4
  • 17-I04-02Resekční výkon na trávicí soustavě, játrech nebo odstranění omenta u pacientů s CC=0-3
 • | 17-I05Rozsáhlý resekční výkon v oblasti hlavy a krku
  • 17-I05-01Rozsáhlý resekční výkon v oblasti hlavy a krku s výkonem na krčních uzlinách se zavedením gastrostomie, umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo s CC=4
  • 17-I05-02Rozsáhlý resekční výkon v oblasti hlavy a krku s výkonem na krčních uzlinách u pacientů s CC=0-3
 • | 17-I06Resekční výkon v retroperitoneu, pánvi, dutině hrudní nebo odstranění sleziny
  • 17-I06-01Resekční výkon v retroperitoneu, pánvi, dutině hrudní nebo odstranění sleziny s následným operačním výkonem v jiný den nebo u dětí do 18 let věku nebo u pacientů s CC=4
  • 17-I06-02Resekční výkon v retroperitoneu, pánvi, dutině hrudní nebo odstranění sleziny u pacientů s CC=0-3
 • | 17-I07Resekční výkon v oblasti hlavy a krku s výkonem na krčních uzlinách
  • 17-I07-01Resekční výkon v oblasti hlavy a krku s výkonem na krčních uzlinách u pacientů s CC=3-4
  • 17-I07-02Resekční výkon v oblasti hlavy a krku s výkonem na krčních uzlinách u pacientů s CC=0-2
 • | 17-I08Jiný chirurgický výkon v dutině břišní, retroperitoneu nebo pánvi
  • 17-I08-01Jiný chirurgický výkon v dutině břišní, retroperitoneu nebo pánvi u pacientů s CC=3-4
  • 17-I08-02Jiný chirurgický výkon v dutině břišní, retroperitoneu nebo pánvi u pacientů s CC=0-2
 • | 17-I09Jiný chirurgický výkon v oblasti hlavy a krku
  • 17-I09-01Jiný chirurgický výkon v oblasti hlavy a krku u pacientů s CC=3-4
  • 17-I09-02Jiný chirurgický výkon v oblasti hlavy a krku pro špatně diferencované novotvary u pacientů s CC=0-2
  • 17-I09-03Jiný chirurgický výkon v oblasti hlavy a krku pro onemocnění krvetvorby vyjma akutní leukémie u pacientů s CC=0-2
 • | 17-I10Resekční výkon na měkkých tkáních, kůži a prsu
  • 17-I10-01Resekční výkon na měkkých tkáních, kůži a prsu u pacientů s CC=3-4
  • 17-I10-02Resekční výkon na měkkých tkáních, kůži a prsu u pacientů s CC=0-2
 • | 17-M01Terapeutická cytaferéza pro onemocnění krvetvorby
  • 17-M01-00Terapeutická cytaferéza pro onemocnění krvetvorby
 • | 17-R01Zevní radioterapie pro nemoci a poruchy krvetvorby vyjma akutní leukémie nebo špatně diferencované novotvary
  • 17-R01-01Zevní radioterapie pro onemocnění krvetvorby vyjma akutní leukémie a kožního lymfomu v délce 21 a více ozařovacích dní
  • 17-R01-02Zevní radioterapie pro špatně diferencované novotvary nebo kožní lymfom v délce 21 a více ozařovacích dní
  • 17-R01-03Zevní radioterapie pro onemocnění krvetvorby vyjma akutní leukémie a kožního lymfomu v délce 11-20 ozařovacích dní
  • 17-R01-04Zevní radioterapie pro špatně diferencované novotvary nebo kožní lymfom v délce 11-20 ozařovacích dní
  • 17-R01-05Zevní radioterapie pro onemocnění krvetvorby vyjma akutní leukémie a kožního lymfomu v délce 6-10 ozařovacích dní
  • 17-R01-06Zevní radioterapie pro špatně diferencované novotvary nebo kožní lymfom v délce 6-10 ozařovacích dní
  • 17-R01-07Zevní radioterapie pro nemoci a poruchy krvetvorby vyjma akutní leukémie nebo špatně diferencované novotvary v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 17-R01-08Zevní radioterapie pro nemoci a poruchy krvetvorby vyjma akutní leukémie nebo špatně diferencované novotvary v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
 • | 17-C05Chemoterapie nebo cílená léčba pro onemocnění krvetvorby
  • 17-C05-01Chemoterapie nebo cílená léčba pro onemocnění krvetvorby u pacientů s CC=4
  • 17-C05-02Cílená léčba pro mnohočetný myelom u pacientů s CC=0-3
  • 17-C05-03Cílená léčba pro chronickou lymfocytární leukémii u pacientů s CC=0-3
  • 17-C05-04Cílená léčba pro non-Hodgkinův lymfom u pacientů s CC=0-3
  • 17-C05-05Cílená léčba pro jiné onemocnění krvetvorby u pacientů s CC=0-3
  • 17-C05-06Chemoterapie pro mnohočetný myelom u pacientů s CC=0-3
  • 17-C05-07Chemoterapie pro chronickou lymfocytární leukémii u pacientů s CC=0-3
  • 17-C05-08Chemoterapie pro non-Hodgkinův lymfom u pacientů s CC=0-3
  • 17-C05-09Chemoterapie pro jiné onemocnění krvetvorby u pacientů s CC=0-3
 • | 17-C06Chemoterapie nebo cílená léčba pro špatně diferencované novotvary
  • 17-C06-01Chemoterapie nebo cílená léčba pro špatně diferencované novotvary u dětí do 18 let věku nebo u pacientů s CC=3-4
  • 17-C06-02Chemoterapie nebo cílená léčba pro špatně diferencované novotvary u pacientů s CC=0-2
 • | 17-K01Akutní leukémie
  • 17-K01-01Akutní leukémie v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 17-K01-02Akutní leukémie v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 17-K01-03Akutní leukémie mimo CVSP
 • | 17-K02Chronická lymfocytární leukémie
  • 17-K02-01Chronická lymfocytární leukémie v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 17-K02-02Chronická lymfocytární leukémie v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 17-K02-03Chronická lymfocytární leukémie mimo CVSP
 • | 17-K03Mnohočetný myelom
  • 17-K03-01Mnohočetný myelom v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 17-K03-02Mnohočetný myelom v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 17-K03-03Mnohočetný myelom mimo CVSP
 • | 17-K04Hodgkinův lymfom
  • 17-K04-00Hodgkinův lymfom
 • | 17-K05Non-Hodgkinův lymfom
  • 17-K05-01Non-Hodgkinův lymfom v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 17-K05-02Non-Hodgkinův lymfom v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 17-K05-03Non-Hodgkinův lymfom mimo CVSP
 • | 17-K06Primárně kožní non-Hodgkinův lymfom
  • 17-K06-00Primárně kožní non-Hodgkinův lymfom
 • | 17-K07Jiné myeloproliferativní poruchy a novotvary
  • 17-K07-01Jiné myeloproliferativní poruchy a novotvary v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 17-K07-02Jiné myeloproliferativní poruchy a novotvary v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 17-K07-03Jiné myeloproliferativní poruchy a novotvary mimo CVSP
 • | 17-K08Novotvary mízních uzlin mimo lymfomy
  • 17-K08-00Novotvary mízních uzlin mimo lymfomy
 • | 17-K09Novotvary peritonea, retroperitonea a jiných pojivových a měkkých tkání
  • 17-K09-01Novotvary peritonea, retroperitonea a jiných pojivových a měkkých tkání v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 17-K09-02Novotvary peritonea, retroperitonea a jiných pojivových a měkkých tkání v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 17-K09-03Novotvary peritonea, retroperitonea a jiných pojivových a měkkých tkání mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 17-K09-04Novotvary peritonea, retroperitonea a jiných pojivových a měkkých tkání mimo CVSP u pacientů s CC=0-1
 • | 17-K10Novotvary neznámé lokalizace a nezařazené jinde
  • 17-K10-01Novotvary neznámé lokalizace a nezařazené jinde v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 17-K10-02Novotvary neznámé lokalizace a nezařazené jinde v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 17-K10-03Novotvary neznámé lokalizace a nezařazené jinde mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 17-K10-04Novotvary neznámé lokalizace a nezařazené jinde mimo CVSP u pacientů s CC=0-1

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 17
  • B211 Onem. HIV, s následkem: Burkittův lymfom
  • B212 Onem. HIV, s následkem: jiný typ non-hodgkinova lymfomu
  • B213 Onem. HIV, s následkem: jiné ZN lymfat., krvetv. a příbuzné tkáně
  • B217 Onem. HIV, s následkem: mnohočetné ZN
  • B218 Onem. HIV, s následkem: jiné zhoubné novotvary
  • B219 Onem. HIV, s následkem: neurčené zhoubné novotvary
  • C269 ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
  • C390 ZN - horní dýchací cesty, část NS
  • C398 ZN - léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány
  • C399 ZN - nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí
  • C451 Mezoteliom pobřišnice (peritonea)
  • C457 Mezoteliom jiných lokalizací
  • C459 Mezoteliom NS
  • C463 Kaposiho sarkom mízních uzlin
  • C480 ZN - retroperitoneum
  • C481 ZN - určené části peritonea
  • C482 ZN - peritoneum NS
  • C488 ZN - léze přesahující měkké tkáně retroperitonea a peritonea
  • C490 ZN - pojivová a měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
  • C493 ZN - pojivová a měkká tkáň hrudníku
  • C494 ZN - pojivová a měkká tkáň břicha
  • C495 ZN - pojivová a měkká tkáň pánve
  • C496 ZN - pojivová a měkká tkáň trupu NS
  • C498 ZN - léze přesahující pojivovou a měkkou tkáň
  • C499 ZN - pojivová a měkká tkáň NS
  • C579 ZN - ženské pohlavní orgány NS
  • C639 ZN - mužské pohlavní orgány NS
  • C689 ZN - močový orgán NS
  • C758 ZN - postižení více žláz s vnitřní sekrecí NS
  • C759 ZN - žláza s vnitřní sekrecí NS
  • C760 ZN - hlava, obličej a krk
  • C761 ZN - hrudník
  • C762 ZN - břicho
  • C763 ZN - pánev
  • C767 ZN - jiné nepřesně určené lokalizace
  • C768 ZN - léze přesahující jiné a nepřesně určené lokalizace
  • C770 Sek.a neurč.ZN - mízní uzliny hlavy, obličeje a krku
  • C771 Sek.a neurč.ZN - nitrohrudní (intratorakální) mízní uzliny
  • C772 Sek.a neurč.ZN - nitrobřišní (intraabdominální) mízní uzliny
  • C773 Sek.a neurč.ZN - mízní uzliny podpažní (axilární) a horní končetiny
  • C774 Sek.a neurč.ZN - mízní uzliny tříselné (inguinální) a dolní končetiny
  • C775 Sek.a neurč.ZN - nitropánevní (intrapelvické) mízní uzliny
  • C778 Sek.a neurč.ZN - mízní uzliny mnohočetných oblastí
  • C779 Sek.a neurč.ZN - mízní uzliny NS
  • C786 Sekundární ZN retroperitonea a peritonea
  • C788 Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
  • C798 Sekundární ZN jiných určených lokalizací
  • C799 Sekundární ZN, neurčené lokalizace
  • C800 Zhoubný novotvar, primární lokalizace uvedena jako neznámá
  • C809 Zhoubný novotvar NS
  • C810 Hodgkinův lymfom nodulární, s predominancí lymfocytů
  • C811 Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický
  • C812 Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou
  • C813 Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty)
  • C814 Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty
  • C817 Jiný klasický Hodgkinův lymfom
  • C819 Hodgkinův lymfom NS
  • C820 Folikulární lymfom grade I
  • C821 Folikulární lymfom grade II
  • C822 Folikulární lymfom grade III NS
  • C823 Folikulární lymfom grade IIIa
  • C824 Folikulární lymfom grade IIIb
  • C825 Difuzní centrofolikulární lymfom
  • C826 Kožní centrofolikulární lymfom
  • C827 Jiné typy folikulárního lymfomu
  • C829 Folikulární lymfom NS
  • C830 B-buněčný lymfom z malých buněk
  • C831 Lymfom z plášťové zóny
  • C833 B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní
  • C835 Lymfoblastický difuzní lymfom
  • C837 Burkittův lymfom
  • C838 Jiný non-folikulární lymfom
  • C839 Non-folikulární (difuzní) lymfom NS
  • C840 Mycosis fungoides
  • C841 Sézaryho syndrom
  • C844 T-buněčný lymfom‚ periferní, nezařazený jinde
  • C845 Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk
  • C846 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní
  • C847 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní
  • C848 Kožní T-buněčný lymfom, nespecifikovaný
  • C849 Lymfom ze zralých T/NK buněk, nespecifikovaný
  • C851 B-buněčný lymfom NS
  • C852 B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu)
  • C857 Jiné určené typy non-Hodgkinova lymfomu
  • C859 Non-Hodgkinův lymfom NS
  • C860 Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom, nosní typ
  • C861 T-buněčný lymfom jater a sleziny
  • C862 T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)
  • C863 Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu
  • C864 Blastický NK-buněčný lymfom
  • C865 Angioimunoblastický T-buněčný lymfom
  • C866 Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní
  • C880 Waldenströmova makroglobulinemie
  • C882 Onemocnění jiných těžkých řetězců
  • C883 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
  • C884 Mimouz.B-buněč.lymf.marg.zóny v lymf.tkáni spoj.se sliz.[MALT-lymfom]
  • C887 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
  • C889 Zhoubná imunoproliferativní nemoc NS
  • C900 Mnohočetný myelom
  • C901 Plazmocelulární leukemie
  • C902 Extramedulární plazmocytom
  • C903 Solitární plazmocytom
  • C910 Akutní lymfoblastická leukemie [ALL]
  • C911 Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk
  • C913 Prolymfocytická leukemie z B-buněk
  • C914 Leukemie z vlasatých buněk [hairy-cell leukaemia]
  • C915 Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk (spojený s infekcí HTLV-1)
  • C916 Prolymfocytická leukemie z T-buněk
  • C917 Jiná lymfoidní leukemie
  • C918 Leukemie ze zralých B-buněk Burkittova typu
  • C919 Lymfoidní leukemie NS
  • C920 Akutní myeloblastická leukemie (AML)
  • C921 Chronická myeloidní leukemie [CML], BCR/ABL-pozitivní
  • C922 Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní
  • C923 Myeloidní sarkom
  • C924 Akutní promyelocytická leukemie (PML)
  • C925 Akutní myelomonocytická leukemie
  • C926 Akutní myeloidní leukemie s abnormalitou 11q23
  • C927 Jiná myeloidní leukemie
  • C928 Akutní myeloidní leukemie s dysplázií ve více řadách
  • C929 Myeloidní leukemie NS
  • C930 Akutní monoblastická/monocytická leukemie
  • C931 Chronická myelomonocytická leukemie
  • C933 Juvenilní myelomonocytická leukemie
  • C937 Jiná monocytická leukemie
  • C939 Monocytická leukemie NS
  • C940 Akutní erytroidní leukemie
  • C942 Akutní megakaryoblastická leukemie
  • C943 Mastocelulární (mastocytická) leukemie
  • C944 Akutní panmyelóza s myelofibrozou
  • C946 Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom nezařazený jinde
  • C947 Jiná určená leukemie
  • C950 Akutní leukemie neurčeného buněčného typu
  • C951 Chronická leukemie neurčeného buněčného typu
  • C957 Jiná leukemie neurčeného buněčného typu
  • C959 Leukemie NS
  • C960 Multifok. a multisyst. histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C962 Zhoubný mastocelulární novotvar
  • C964 Sarkom z dendritických buněk
  • C965 Multifok. a jednosyst. histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C966 Unifokální histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C967 Jiné určené ZN mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
  • C968 Histiocytický sarkom
  • C969 ZN - mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně NS
  • C97 ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací
  • D019 Karcinom in situ - trávicí orgány NS
  • D024 Karcinom in situ - dýchací soustava NS
  • D097 Karcinom in situ jiných určených lokalizací
  • D099 Karcinom in situ NS
  • D144 Nezhoubný novotvar - dýchací soustava NS
  • D159 Nezhoubný novotvar - nitrohrudní orgán NS
  • D181 Lymfangiom kterékoliv lokalizace
  • D191 Nezhoubný novotvar - mezotel peritonea
  • D197 Nezhoubný novotvar - mezotel jiné lokalizace
  • D199 Nezhoubný novotvar - mezotel NS
  • D200 Nezhoubný novotvar - metroperitoneum
  • D201 Nezhoubný novotvar - peritoneum
  • D210 Jiný nezhoubný novotvar - poj. a j. měkká tkáň hlavy, obličeje a krku
  • D289 Nezhoubný novotvar - ženské pohlavní orgány NS
  • D299 Nezhoubný novotvar - mužský pohlavní orgán NS
  • D309 Nezhoubný novotvar - močový orgán NS
  • D359 Nezhoubný novotvar - žláza s vnitřní sekrecí NS
  • D360 Nezhoubný novotvar - mízní uzliny
  • D367 Nezhoubný novotvar - jiné určené lokalizace
  • D369 Nezhoubný novotvar neurčené lokalizace
  • D377 Novotvar NNCH - jiné trávicí orgány
  • D379 Novotvar NNCH - trávicí orgán NS
  • D386 Novotvar NNCH - dýchací orgán NS
  • D399 Novotvar NNCH - ženský pohlavní orgán NS
  • D409 Novotvar NNCH - mužský pohlavní orgán NS
  • D419 Novotvar NNCH - močový orgán NS
  • D449 Novotvar NNCH - žláza s vnitřní sekrecí NS
  • D45 Pravá polycytemie [polycythaemia vera]
  • D470 Novotvary NNCH z histiocytů a krvetvorných buněk
  • D471 Chronická myeloproliferativní nemoc
  • D472 Monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS)
  • D473 Esenciální (hemoragická) trombocytemie
  • D474 Osteomyelofibroza
  • D475 Chronická eosinofilní leukemie (hypereosinofilní syndrom)
  • D477 Jiné určené NNCH mízní‚ hematopoetické a příbuzné tkáně
  • D479 NNCH mízní‚ hematopoetické a příbuzné tkáně NS
  • D483 Novotvar NNCH - retroperitoneum
  • D484 Novotvar NNCH - peritoneum
  • D487 Novotvar NNCH - jiné určené lokalizace
  • D489 Nádory nejistého nebo neznámého chování NS
  • D761 Hemofagocytární lymfohistiocytóza
  • D762 Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí
  • D763 Jiné histiocytární syndromy
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie a radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubné nádorové onemocnění)
  • Z510 Radioterapeutická série
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie a radioterapie (s DRG markerem pro fázi léčby akutní leukémie)
  • Z510 Radioterapeutická série
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace