ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 17-C05 Chemoterapie nebo cílená léčba pro onemocnění krvetvorby

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 17-C05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybranou myeloproliferativní poruchou, kteří v průběhu hospitalizace podstoupili chemoterapii nebo jim byla podána cílená léčba. Pro tuto DRG bázi je definováno 9 DRG skupin na základě typu podané léčby, závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze C — terapeutická – podání cílené léčby (biologické, imunologické, cytostatik)
Priorita báze v rámci MDC 17
Počet DRG skupin 9
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 17-N02, 17-N03, 17-N04, 17-N05, 17-N06, 17-N07
Pro tuto DRG bázi je definováno 9 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - chronická lymfocytární leukémie
  • C911 Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk
  • C913 Prolymfocytická leukemie z B-buněk
  • C914 Leukemie z vlasatých buněk [hairy-cell leukaemia]
  • C915 Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk (spojený s infekcí HTLV-1)
  • C916 Prolymfocytická leukemie z T-buněk
  • C917 Jiná lymfoidní leukemie
  • C918 Leukemie ze zralých B-buněk Burkittova typu
  • C919 Lymfoidní leukemie NS
 • | Hlavní diagnózy - mnohočetný myelom
  • C900 Mnohočetný myelom
  • C901 Plazmocelulární leukemie
  • C902 Extramedulární plazmocytom
  • C903 Solitární plazmocytom
 • | Hlavní diagnózy - Hodgkinův lymfom
  • C810 Hodgkinův lymfom nodulární, s predominancí lymfocytů
  • C811 Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický
  • C812 Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou
  • C813 Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty)
  • C814 Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty
  • C817 Jiný klasický Hodgkinův lymfom
  • C819 Hodgkinův lymfom NS
 • | Hlavní diagnózy - Non-Hodgkinův lymfom
  • B211 Onem. HIV, s následkem: Burkittův lymfom
  • B212 Onem. HIV, s následkem: jiný typ non-hodgkinova lymfomu
  • C820 Folikulární lymfom grade I
  • C821 Folikulární lymfom grade II
  • C822 Folikulární lymfom grade III NS
  • C823 Folikulární lymfom grade IIIa
  • C824 Folikulární lymfom grade IIIb
  • C825 Difuzní centrofolikulární lymfom
  • C827 Jiné typy folikulárního lymfomu
  • C829 Folikulární lymfom NS
  • C830 B-buněčný lymfom z malých buněk
  • C831 Lymfom z plášťové zóny
  • C833 B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní
  • C835 Lymfoblastický difuzní lymfom
  • C837 Burkittův lymfom
  • C838 Jiný non-folikulární lymfom
  • C839 Non-folikulární (difuzní) lymfom NS
  • C844 T-buněčný lymfom‚ periferní, nezařazený jinde
  • C845 Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk
  • C846 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní
  • C847 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní
  • C849 Lymfom ze zralých T/NK buněk, nespecifikovaný
  • C851 B-buněčný lymfom NS
  • C852 B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu)
  • C857 Jiné určené typy non-Hodgkinova lymfomu
  • C859 Non-Hodgkinův lymfom NS
  • C860 Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom, nosní typ
  • C861 T-buněčný lymfom jater a sleziny
  • C862 T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)
  • C863 Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu
  • C864 Blastický NK-buněčný lymfom
  • C865 Angioimunoblastický T-buněčný lymfom
  • C880 Waldenströmova makroglobulinemie
  • C882 Onemocnění jiných těžkých řetězců
  • C883 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
  • C884 Mimouz.B-buněč.lymf.marg.zóny v lymf.tkáni spoj.se sliz.[MALT-lymfom]
  • C887 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
  • C889 Zhoubná imunoproliferativní nemoc NS
 • | Hlavní diagnózy - primárně kožní Non-Hodgkinův lymfom
  • C826 Kožní centrofolikulární lymfom
  • C840 Mycosis fungoides
  • C841 Sézaryho syndrom
  • C848 Kožní T-buněčný lymfom, nespecifikovaný
  • C866 Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní
 • | Hlavní diagnózy - jiné myeloproliferativní poruchy a novotvary
  • B213 Onem. HIV, s následkem: jiné ZN lymfat., krvetv. a příbuzné tkáně
  • C921 Chronická myeloidní leukemie [CML], BCR/ABL-pozitivní
  • C922 Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní
  • C927 Jiná myeloidní leukemie
  • C929 Myeloidní leukemie NS
  • C931 Chronická myelomonocytická leukemie
  • C933 Juvenilní myelomonocytická leukemie
  • C937 Jiná monocytická leukemie
  • C939 Monocytická leukemie NS
  • C943 Mastocelulární (mastocytická) leukemie
  • C946 Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom nezařazený jinde
  • C947 Jiná určená leukemie
  • C951 Chronická leukemie neurčeného buněčného typu
  • C957 Jiná leukemie neurčeného buněčného typu
  • C959 Leukemie NS
  • C960 Multifok. a multisyst. histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C962 Zhoubný mastocelulární novotvar
  • C964 Sarkom z dendritických buněk
  • C965 Multifok. a jednosyst. histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C966 Unifokální histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C967 Jiné určené ZN mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
  • C968 Histiocytický sarkom
  • D45 Pravá polycytemie [polycythaemia vera]
  • D471 Chronická myeloproliferativní nemoc
  • D472 Monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS)
  • D473 Esenciální (hemoragická) trombocytemie
  • D474 Osteomyelofibroza
  • D475 Chronická eosinofilní leukemie (hypereosinofilní syndrom)
  • D761 Hemofagocytární lymfohistiocytóza
  • D762 Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí
  • D763 Jiné histiocytární syndromy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - podání chemoterapie nebo cílené léčby
  • 42510 NÁROČNÁ APLIKACE REŽIMŮ LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, NEZAHRNUJE PŘÍPRAVU LÉČIV)
  • 42520 APLIKACE PROTINÁDOROVÉ TERAPIE
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
 • a zároveň
 • | První vedlejší diagnóza - chronická lymfocytární leukémie
  • C911 Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk
  • C913 Prolymfocytická leukemie z B-buněk
  • C914 Leukemie z vlasatých buněk [hairy-cell leukaemia]
  • C915 Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk (spojený s infekcí HTLV-1)
  • C916 Prolymfocytická leukemie z T-buněk
  • C917 Jiná lymfoidní leukemie
  • C918 Leukemie ze zralých B-buněk Burkittova typu
  • C919 Lymfoidní leukemie NS
 • | První vedlejší diagnóza - mnohočetný myelom
  • C900 Mnohočetný myelom
  • C901 Plazmocelulární leukemie
  • C902 Extramedulární plazmocytom
  • C903 Solitární plazmocytom
 • | První vedlejší diagnóza - Hodgkinův lymfom
  • C810 Hodgkinův lymfom nodulární, s predominancí lymfocytů
  • C811 Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický
  • C812 Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou
  • C813 Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty)
  • C814 Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty
  • C817 Jiný klasický Hodgkinův lymfom
  • C819 Hodgkinův lymfom NS
 • | První vedlejší diagnóza - Non-Hodgkinův lymfom
  • B211 Onem. HIV, s následkem: Burkittův lymfom
  • B212 Onem. HIV, s následkem: jiný typ non-hodgkinova lymfomu
  • C820 Folikulární lymfom grade I
  • C821 Folikulární lymfom grade II
  • C822 Folikulární lymfom grade III NS
  • C823 Folikulární lymfom grade IIIa
  • C824 Folikulární lymfom grade IIIb
  • C825 Difuzní centrofolikulární lymfom
  • C827 Jiné typy folikulárního lymfomu
  • C829 Folikulární lymfom NS
  • C830 B-buněčný lymfom z malých buněk
  • C831 Lymfom z plášťové zóny
  • C833 B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní
  • C835 Lymfoblastický difuzní lymfom
  • C837 Burkittův lymfom
  • C838 Jiný non-folikulární lymfom
  • C839 Non-folikulární (difuzní) lymfom NS
  • C844 T-buněčný lymfom‚ periferní, nezařazený jinde
  • C845 Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk
  • C846 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní
  • C847 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní
  • C849 Lymfom ze zralých T/NK buněk, nespecifikovaný
  • C851 B-buněčný lymfom NS
  • C852 B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu)
  • C857 Jiné určené typy non-Hodgkinova lymfomu
  • C859 Non-Hodgkinův lymfom NS
  • C860 Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom, nosní typ
  • C861 T-buněčný lymfom jater a sleziny
  • C862 T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)
  • C863 Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu
  • C864 Blastický NK-buněčný lymfom
  • C865 Angioimunoblastický T-buněčný lymfom
  • C880 Waldenströmova makroglobulinemie
  • C882 Onemocnění jiných těžkých řetězců
  • C883 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
  • C884 Mimouz.B-buněč.lymf.marg.zóny v lymf.tkáni spoj.se sliz.[MALT-lymfom]
  • C887 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
  • C889 Zhoubná imunoproliferativní nemoc NS
 • | První vedlejší diagnóza - primárně kožní Non-Hodgkinův lymfom
  • C826 Kožní centrofolikulární lymfom
  • C840 Mycosis fungoides
  • C841 Sézaryho syndrom
  • C848 Kožní T-buněčný lymfom, nespecifikovaný
  • C866 Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní
 • | První vedlejší diagnóza - jiné myeloproliferativní poruchy a novotvary
  • B213 Onem. HIV, s následkem: jiné ZN lymfat., krvetv. a příbuzné tkáně
  • C921 Chronická myeloidní leukemie [CML], BCR/ABL-pozitivní
  • C922 Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní
  • C927 Jiná myeloidní leukemie
  • C929 Myeloidní leukemie NS
  • C931 Chronická myelomonocytická leukemie
  • C933 Juvenilní myelomonocytická leukemie
  • C937 Jiná monocytická leukemie
  • C939 Monocytická leukemie NS
  • C943 Mastocelulární (mastocytická) leukemie
  • C946 Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom nezařazený jinde
  • C947 Jiná určená leukemie
  • C951 Chronická leukemie neurčeného buněčného typu
  • C957 Jiná leukemie neurčeného buněčného typu
  • C959 Leukemie NS
  • C960 Multifok. a multisyst. histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C962 Zhoubný mastocelulární novotvar
  • C964 Sarkom z dendritických buněk
  • C965 Multifok. a jednosyst. histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C966 Unifokální histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C967 Jiné určené ZN mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
  • C968 Histiocytický sarkom
  • D45 Pravá polycytemie [polycythaemia vera]
  • D471 Chronická myeloproliferativní nemoc
  • D472 Monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS)
  • D473 Esenciální (hemoragická) trombocytemie
  • D474 Osteomyelofibroza
  • D475 Chronická eosinofilní leukemie (hypereosinofilní syndrom)
  • D761 Hemofagocytární lymfohistiocytóza
  • D762 Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí
  • D763 Jiné histiocytární syndromy
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 2:

 • | Hlavní diagnózy - mnohočetný myelom
  • C900 Mnohočetný myelom
  • C901 Plazmocelulární leukemie
  • C902 Extramedulární plazmocytom
  • C903 Solitární plazmocytom
 • a zároveň
 • | Cílená léčba pro mnohočetný myelom
  • 0028140VELCADE
  • 0028936REVLIMID
  • 0028937REVLIMID
  • 0028938REVLIMID
  • 0028939REVLIMID
  • 0029429THALIDOMIDE PHARMION 50 MG
  • 0029447VELCADE
  • 0129693BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129694BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129695BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129697BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129698BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0133297BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133298BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133299BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133300BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133301BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133302BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133303BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133304BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0134998BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0134999BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135000BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135012BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135013BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135014BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135161BORTEZOMIB EBEWE
  • 0135162BORTEZOMIB EBEWE
  • 0135163BORTEZOMIB EBEWE
  • 0135164BORTEZOMIB EBEWE
  • 0149375MOZOBIL
  • 0154722RIBOMUSTIN 25 MG
  • 0154723RIBOMUSTIN 25 MG
  • 0154724RIBOMUSTIN 100 MG
  • 0154725RIBOMUSTIN 100 MG
  • 0173858BORTEZOMIB TEVA
  • 0179306LEVACT
  • 0179307LEVACT
  • 0179308LEVACT
  • 0179310LEVACT
  • 0185359POMALYST 2 MG
  • 0185360POMALYST 4 MG
  • 0185570LYNETORIL
  • 0185571LYNETORIL
  • 0185572LYNETORIL
  • 0185573LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0185574LYNETORIL
  • 0185575LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0185733BENDALKYL
  • 0185734BENDALKYL
  • 0185735BENDALKYL
  • 0185736BENDALKYL
  • 0185737BENDALKYL
  • 0185738BENDALKYL
  • 0185892KYPROLIS
  • 0193631REVLIMID
  • 0193632REVLIMID
  • 0194290IMNOVID
  • 0194291IMNOVID
  • 0194292IMNOVID
  • 0194293IMNOVID
  • 0194784REVLIMID
  • 0194785REVLIMID
  • 0195710INFUBEND
  • 0195711INFUBEND
  • 0195712INFUBEND
  • 0195713INFUBEND 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0195714INFUBEND
  • 0195715INFUBEND 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204007BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204008BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204009BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204010BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204011BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204012BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204013BENDALKYL
  • 0204014BENDALKYL
  • 0204015BENDALKYL
  • 0204016BENDALKYL
  • 0204017BENDALKYL
  • 0204018BENDALKYL
  • 0204840BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0204841BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0204842BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0206657BORTEZOMIB PHARMASWISS
  • 0206659BORTEZOMIB ACTAVIS
  • 0206660ZEGOMIB
  • 0206661ZEGOMIB
  • 0206662BORTEZOMIB GLENMARK
  • 0206664BORTEZOMIB GLENMARK
  • 0206665BORTEZOMIB ADAMED
  • 0206666BORTEZOMIB SANDOZ
  • 0206667BORTEZOMIB SANDOZ
  • 0206668BORTEZOMIB SANDOZ
  • 0206669BORTEZOMIB SANDOZ
  • 0206670BORTEGA
  • 0207175LYNETORIL
  • 0207176LYNETORIL
  • 0207177LYNETORIL
  • 0207178LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0207179LYNETORIL
  • 0207180LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0207269MYRIN 50
  • 0207270MYRIN 100
  • 0207751ZEGOMIB
  • 0208218BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208219BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208220BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208221BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208222BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0209035KYPROLIS
  • 0209450BORTEZOMIB HOSPIRA
  • 0209451BORTEZOMIB SUN
  • 0209457KYPROLIS
  • 0209458KYPROLIS
  • 0210330REVLIMID
  • 0210912BORTEZOMIB ACCORD
  • 0211278BORTEZOMIB TEVA
  • 0211312BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211313BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211314BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211391BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211392BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0212891BENDAMUSTINE KABI
  • 0212892BENDAMUSTINE KABI
  • 0212893BENDAMUSTINE KABI
  • 0212894BENDAMUSTINE KABI
  • 0212895BENDAMUSTINE KABI
  • 0212896BENDAMUSTINE KABI
  • 0213299BORTEZOMIB ZENTIVA
  • 0213853LEDUFAN
  • 0213854LEDUFAN
  • 0213855LEDUFAN
  • 0213856LEDUFAN
  • 0213857LEDUFAN
  • 0213858LEDUFAN
  • 0215980BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215981BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215982BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215983BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215984BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215985BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216207BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216208BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216209BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216210BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216211BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216212BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0218862BORTEZOMIB PHARMASWISS
  • 0219666BORTEZOMIB EBEWE
  • 0219667BORTEZOMIB EBEWE
  • 0219668BORTEZOMIB EBEWE
  • 0219669BORTEZOMIB EBEWE
  • 0222001REVLIMID
  • 0222002REVLIMID
  • 0222977BORTEZOMIB ACCORD
  • 0223990LENALIDOMID TEVA
  • 0223991LENALIDOMID TEVA
  • 0223992LENALIDOMID TEVA
  • 0223993LENALIDOMID TEVA
  • 0223994LENALIDOMID TEVA
  • 0223995LENALIDOMID TEVA
  • 0223996LENALIDOMID TEVA
  • 0223997LENALIDOMID TEVA
  • 0223998LENALIDOMID TEVA
  • 0223999LENALIDOMID TEVA
  • 0224000LENALIDOMID TEVA
  • 0224001LENALIDOMID TEVA
  • 0224002LENALIDOMID TEVA
  • 0224003LENALIDOMID TEVA
  • 0224153BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224154BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224155BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224156BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224157BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224158BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224527BORTEZOMIB MSN
  • 0224538BORTEZOMIB MEDAC
  • 0226970BORTEZOMIB KRKA
  • 0226971BORTEZOMIB KRKA
  • 0226972BORTEZOMIB KRKA
  • 0226973BORTEZOMIB KRKA
  • 0226974BORTEZOMIB KRKA
  • 0226975BORTEZOMIB KRKA
  • 0227023BORTEZOMIB SANDOZ
  • 0228297LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228298LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228299LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228300LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228301LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228302LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228303LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228304LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228305LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228306LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228307LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228308LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228309LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0228310LENALIDOMIDE GRINDEKS
  • 0233055LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233056LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233057LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233058LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233059LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233060LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233061LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233062LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233063LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233064LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0233065LENALIDOMIDE ACCORD
  • 0235078BENDAMUSTINE KABI
  • 0235079BENDAMUSTINE KABI
  • 0235080BENDAMUSTINE KABI
  • 0235081BENDAMUSTINE KABI
  • 0235082BENDAMUSTINE KABI
  • 0235083BENDAMUSTINE KABI
  • 0238205BORTEZOMIB HOSPIRA
  • 0238206BORTEZOMIB HOSPIRA
  • 0238373BORTEZOMIB HOSPIRA
  • 0238475REVLIMID
  • 0238476REVLIMID
  • 0238477REVLIMID
  • 0238493IMNOVID
  • 0238494IMNOVID
  • 0238495IMNOVID
  • 0238496IMNOVID
  • 0238729BORTEZOMIB FRESENIUS KABI
  • 0241289BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241290BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241291BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241292BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241293BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0243764BORTEZOMIB ADAMED
  • 0245269LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245270LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245271LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245272LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245273LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245274LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245275LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245276LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245277LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245278LENALIDOMIDE CIPLA
  • 0245413LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245414LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245415LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245416LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245417LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245418LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245419LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245420LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245421LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245422LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245423LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245424LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245425LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245426LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245427LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245428LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245429LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245430LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245431LENALIDOMID SANDOZ
  • 0245432LENALIDOMID SANDOZ
  • 0246690LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246691LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246692LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246693LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246694LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246695LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246696LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246697LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246698LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246699LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246700LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246701LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246702LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0246703LENALIDOMID ZENTIVA
  • 0500793THALIDOMIDE CELGENE
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 3:

 • | Hlavní diagnózy - chronická lymfocytární leukémie
  • C911 Chronická lymfocytická leukemie z B-buněk
  • C913 Prolymfocytická leukemie z B-buněk
  • C914 Leukemie z vlasatých buněk [hairy-cell leukaemia]
  • C915 Leukemie/lymfom z dospělých T-buněk (spojený s infekcí HTLV-1)
  • C916 Prolymfocytická leukemie z T-buněk
  • C917 Jiná lymfoidní leukemie
  • C918 Leukemie ze zralých B-buněk Burkittova typu
  • C919 Lymfoidní leukemie NS
 • a zároveň
 • | Cílená léčba pro chronickou lymfocytární leukemii
  • 0026542MABCAMPATH 10MG/1ML
  • 0026543MABTHERA
  • 0026544MABTHERA
  • 0028344MABCAMPATH 30MG/1ML
  • 0125216ATRIANCE
  • 0129693BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129694BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129695BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129697BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129698BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0133297BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133298BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133299BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133300BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133301BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133302BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133303BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133304BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0134998BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0134999BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135000BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135012BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135013BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135014BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0149375MOZOBIL
  • 0154722RIBOMUSTIN 25 MG
  • 0154723RIBOMUSTIN 25 MG
  • 0154724RIBOMUSTIN 100 MG
  • 0154725RIBOMUSTIN 100 MG
  • 0179306LEVACT
  • 0179307LEVACT
  • 0179308LEVACT
  • 0179310LEVACT
  • 0185570LYNETORIL
  • 0185571LYNETORIL
  • 0185572LYNETORIL
  • 0185573LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0185574LYNETORIL
  • 0185575LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0185733BENDALKYL
  • 0185734BENDALKYL
  • 0185735BENDALKYL
  • 0185736BENDALKYL
  • 0185737BENDALKYL
  • 0185738BENDALKYL
  • 0194866MABTHERA
  • 0195710INFUBEND
  • 0195711INFUBEND
  • 0195712INFUBEND
  • 0195713INFUBEND 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0195714INFUBEND
  • 0195715INFUBEND 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204007BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204008BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204009BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204010BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204011BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204012BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204013BENDALKYL
  • 0204014BENDALKYL
  • 0204015BENDALKYL
  • 0204016BENDALKYL
  • 0204017BENDALKYL
  • 0204018BENDALKYL
  • 0204840BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0204841BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0204842BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0207175LYNETORIL
  • 0207176LYNETORIL
  • 0207177LYNETORIL
  • 0207178LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0207179LYNETORIL
  • 0207180LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0208218BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208219BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208220BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208221BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208222BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0209354MABTHERA
  • 0210050GAZYVARO
  • 0210143ZYDELIG
  • 0210144ZYDELIG
  • 0210187IMBRUVICA
  • 0210188IMBRUVICA
  • 0211312BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211313BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211314BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211391BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211392BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0212891BENDAMUSTINE KABI
  • 0212892BENDAMUSTINE KABI
  • 0212893BENDAMUSTINE KABI
  • 0212894BENDAMUSTINE KABI
  • 0212895BENDAMUSTINE KABI
  • 0212896BENDAMUSTINE KABI
  • 0213853LEDUFAN
  • 0213854LEDUFAN
  • 0213855LEDUFAN
  • 0213856LEDUFAN
  • 0213857LEDUFAN
  • 0213858LEDUFAN
  • 0215980BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215981BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215982BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215983BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215984BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215985BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216207BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216208BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216209BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216210BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216211BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216212BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0219363TRUXIMA
  • 0222294BLITZIMA
  • 0222295RITEMVIA
  • 0222304RIXIMYO
  • 0222307RIXIMYO
  • 0222345RIXIMYO
  • 0222346RIXIMYO
  • 0222347RIXATHON
  • 0222348RIXATHON
  • 0222349RIXATHON
  • 0222350RIXATHON
  • 0222386RITUZENA
  • 0222633TRUXIMA
  • 0222996IMBRUVICA
  • 0222997IMBRUVICA
  • 0222998IMBRUVICA
  • 0222999IMBRUVICA
  • 0223019RITUZENA
  • 0224153BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224154BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224155BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224156BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224157BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224158BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0233048BLITZIMA
  • 0233050RITEMVIA
  • 0235078BENDAMUSTINE KABI
  • 0235079BENDAMUSTINE KABI
  • 0235080BENDAMUSTINE KABI
  • 0235081BENDAMUSTINE KABI
  • 0235082BENDAMUSTINE KABI
  • 0235083BENDAMUSTINE KABI
  • 0238497IMBRUVICA
  • 0238498IMBRUVICA
  • 0238499IMBRUVICA
  • 0238500IMBRUVICA
  • 0238501IMBRUVICA
  • 0238502IMBRUVICA
  • 0238731ATRIANCE
  • 0238923RUXIENCE
  • 0238924RUXIENCE
  • 0241289BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241290BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241291BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241292BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241293BENDAMUSTINE ACCORD
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 4:

 • | Hlavní diagnózy - Non-Hodgkinův lymfom
  • B211 Onem. HIV, s následkem: Burkittův lymfom
  • B212 Onem. HIV, s následkem: jiný typ non-hodgkinova lymfomu
  • C820 Folikulární lymfom grade I
  • C821 Folikulární lymfom grade II
  • C822 Folikulární lymfom grade III NS
  • C823 Folikulární lymfom grade IIIa
  • C824 Folikulární lymfom grade IIIb
  • C825 Difuzní centrofolikulární lymfom
  • C827 Jiné typy folikulárního lymfomu
  • C829 Folikulární lymfom NS
  • C830 B-buněčný lymfom z malých buněk
  • C831 Lymfom z plášťové zóny
  • C833 B-buněčný lymfom z velkých buněk, difuzní
  • C835 Lymfoblastický difuzní lymfom
  • C837 Burkittův lymfom
  • C838 Jiný non-folikulární lymfom
  • C839 Non-folikulární (difuzní) lymfom NS
  • C844 T-buněčný lymfom‚ periferní, nezařazený jinde
  • C845 Jiné lymfomy ze zralých T/NK-buněk
  • C846 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-pozitivní
  • C847 Anaplastický lymfom z velkých buněk, ALK-negativní
  • C849 Lymfom ze zralých T/NK buněk, nespecifikovaný
  • C851 B-buněčný lymfom NS
  • C852 B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastinální (thymu)
  • C857 Jiné určené typy non-Hodgkinova lymfomu
  • C859 Non-Hodgkinův lymfom NS
  • C860 Mimouzlinový NK/T-buněčný lymfom, nosní typ
  • C861 T-buněčný lymfom jater a sleziny
  • C862 T-buněčný lymfom s enteropatií (střevní)
  • C863 Podkožní T-buněčný lymfom napodobující panikulitidu
  • C864 Blastický NK-buněčný lymfom
  • C865 Angioimunoblastický T-buněčný lymfom
  • C880 Waldenströmova makroglobulinemie
  • C882 Onemocnění jiných těžkých řetězců
  • C883 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva
  • C884 Mimouz.B-buněč.lymf.marg.zóny v lymf.tkáni spoj.se sliz.[MALT-lymfom]
  • C887 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc
  • C889 Zhoubná imunoproliferativní nemoc NS
 • a zároveň
 • | Cílená léčba pro Non-Hodgkinův lymfom
  • 0026542MABCAMPATH 10MG/1ML
  • 0026543MABTHERA
  • 0026544MABTHERA
  • 0027100ZEVALIN
  • 0028344MABCAMPATH 30MG/1ML
  • 0125216ATRIANCE
  • 0129693BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129694BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129695BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129697BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0129698BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0133297BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133298BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133299BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133300BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133301BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133302BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133303BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0133304BENDAMUSTINE MYLAN
  • 0134998BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0134999BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135000BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135012BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135013BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0135014BENDAMUSTINE GLENMARK
  • 0149375MOZOBIL
  • 0154722RIBOMUSTIN 25 MG
  • 0154723RIBOMUSTIN 25 MG
  • 0154724RIBOMUSTIN 100 MG
  • 0154725RIBOMUSTIN 100 MG
  • 0179306LEVACT
  • 0179307LEVACT
  • 0179308LEVACT
  • 0179310LEVACT
  • 0185570LYNETORIL
  • 0185571LYNETORIL
  • 0185572LYNETORIL
  • 0185573LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0185574LYNETORIL
  • 0185575LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0185733BENDALKYL
  • 0185734BENDALKYL
  • 0185735BENDALKYL
  • 0185736BENDALKYL
  • 0185737BENDALKYL
  • 0185738BENDALKYL
  • 0194866MABTHERA
  • 0195710INFUBEND
  • 0195711INFUBEND
  • 0195712INFUBEND
  • 0195713INFUBEND 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0195714INFUBEND
  • 0195715INFUBEND 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204007BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204008BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204009BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204010BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204011BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204012BENDAMUSTINE HELM 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0204013BENDALKYL
  • 0204014BENDALKYL
  • 0204015BENDALKYL
  • 0204016BENDALKYL
  • 0204017BENDALKYL
  • 0204018BENDALKYL
  • 0204840BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0204841BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0204842BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0207175LYNETORIL
  • 0207176LYNETORIL
  • 0207177LYNETORIL
  • 0207178LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0207179LYNETORIL
  • 0207180LYNETORIL 2,5 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
  • 0208218BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208219BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208220BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208221BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0208222BENDAMUSTINE PHARMAGEN
  • 0209354MABTHERA
  • 0211312BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211313BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211314BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211391BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0211392BENDAMUSTIN MEDAC
  • 0212891BENDAMUSTINE KABI
  • 0212892BENDAMUSTINE KABI
  • 0212893BENDAMUSTINE KABI
  • 0212894BENDAMUSTINE KABI
  • 0212895BENDAMUSTINE KABI
  • 0212896BENDAMUSTINE KABI
  • 0213853LEDUFAN
  • 0213854LEDUFAN
  • 0213855LEDUFAN
  • 0213856LEDUFAN
  • 0213857LEDUFAN
  • 0213858LEDUFAN
  • 0215980BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215981BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215982BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215983BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215984BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0215985BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216207BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216208BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216209BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216210BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216211BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0216212BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0219363TRUXIMA
  • 0222294BLITZIMA
  • 0222295RITEMVIA
  • 0222304RIXIMYO
  • 0222307RIXIMYO
  • 0222345RIXIMYO
  • 0222346RIXIMYO
  • 0222347RIXATHON
  • 0222348RIXATHON
  • 0222349RIXATHON
  • 0222350RIXATHON
  • 0222386RITUZENA
  • 0222633TRUXIMA
  • 0223019RITUZENA
  • 0224153BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224154BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224155BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224156BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224157BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0224158BENDAMUSTINE SANDOZ
  • 0233048BLITZIMA
  • 0233050RITEMVIA
  • 0235078BENDAMUSTINE KABI
  • 0235079BENDAMUSTINE KABI
  • 0235080BENDAMUSTINE KABI
  • 0235081BENDAMUSTINE KABI
  • 0235082BENDAMUSTINE KABI
  • 0235083BENDAMUSTINE KABI
  • 0238731ATRIANCE
  • 0238923RUXIENCE
  • 0238924RUXIENCE
  • 0241289BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241290BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241291BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241292BENDAMUSTINE ACCORD
  • 0241293BENDAMUSTINE ACCORD
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 5:

 • | Hlavní diagnózy - Hodgkinův lymfom
  • C810 Hodgkinův lymfom nodulární, s predominancí lymfocytů
  • C811 Klasický Hodgkinův lymfom nodulárně sklerotický
  • C812 Klasický Hodgkinův lymfom se smíšenou celularitou
  • C813 Klasický Hodgkinův lymfom s lymfocytární deplecí (chudý na lymfocyty)
  • C814 Klasický Hodgkinův lymfom bohatý na lymfocyty
  • C817 Jiný klasický Hodgkinův lymfom
  • C819 Hodgkinův lymfom NS
 • | Hlavní diagnózy - primárně kožní Non-Hodgkinův lymfom
  • C826 Kožní centrofolikulární lymfom
  • C840 Mycosis fungoides
  • C841 Sézaryho syndrom
  • C848 Kožní T-buněčný lymfom, nespecifikovaný
  • C866 Primární kožní T-buněčné proliferace, CD30-pozitivní
 • | Hlavní diagnózy - jiné myeloproliferativní poruchy a novotvary
  • B213 Onem. HIV, s následkem: jiné ZN lymfat., krvetv. a příbuzné tkáně
  • C921 Chronická myeloidní leukemie [CML], BCR/ABL-pozitivní
  • C922 Atypická chronická myeloidní leukemie, BCR/ABL-negativní
  • C927 Jiná myeloidní leukemie
  • C929 Myeloidní leukemie NS
  • C931 Chronická myelomonocytická leukemie
  • C933 Juvenilní myelomonocytická leukemie
  • C937 Jiná monocytická leukemie
  • C939 Monocytická leukemie NS
  • C943 Mastocelulární (mastocytická) leukemie
  • C946 Myelodysplastický a myeloproliferativní syndrom nezařazený jinde
  • C947 Jiná určená leukemie
  • C951 Chronická leukemie neurčeného buněčného typu
  • C957 Jiná leukemie neurčeného buněčného typu
  • C959 Leukemie NS
  • C960 Multifok. a multisyst. histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C962 Zhoubný mastocelulární novotvar
  • C964 Sarkom z dendritických buněk
  • C965 Multifok. a jednosyst. histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C966 Unifokální histiocytóza z Langerhansových buněk
  • C967 Jiné určené ZN mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
  • C968 Histiocytický sarkom
  • D45 Pravá polycytemie [polycythaemia vera]
  • D471 Chronická myeloproliferativní nemoc
  • D472 Monoklonální gamapatie neurčeného významu (MGUS)
  • D473 Esenciální (hemoragická) trombocytemie
  • D474 Osteomyelofibroza
  • D475 Chronická eosinofilní leukemie (hypereosinofilní syndrom)
  • D761 Hemofagocytární lymfohistiocytóza
  • D762 Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí
  • D763 Jiné histiocytární syndromy
 • a zároveň
 • | Cílená léčba pro jiné onemocnění krvetvorby
  • 0025497GLIVEC
  • 0025498GLIVEC
  • 0025499GLIVEC
  • 0025500GLIVEC
  • 0025501GLIVEC 100 MG
  • 0025502GLIVEC
  • 0026542MABCAMPATH 10MG/1ML
  • 0026543MABTHERA
  • 0026544MABTHERA
  • 0027451EXJADE
  • 0027452EXJADE
  • 0027700TARGRETIN
  • 0027801EXJADE
  • 0027802EXJADE
  • 0027803EXJADE
  • 0027804EXJADE
  • 0027921SPRYCEL
  • 0027922SPRYCEL
  • 0027923SPRYCEL
  • 0027924SPRYCEL
  • 0027925SPRYCEL
  • 0027926SPRYCEL
  • 0027927SPRYCEL
  • 0027928SPRYCEL
  • 0027929SPRYCEL
  • 0028025GLIVEC
  • 0028026GLIVEC
  • 0028027GLIVEC
  • 0028028GLIVEC
  • 0028344MABCAMPATH 30MG/1ML
  • 0028384GLIVEC
  • 0028385GLIVEC
  • 0028386GLIVEC
  • 0029244TASIGNA
  • 0029245TASIGNA
  • 0029246TASIGNA
  • 0029247TASIGNA
  • 0126792IMATINIB MYLAN
  • 0126793IMATINIB MYLAN
  • 0126794IMATINIB MYLAN
  • 0126795IMATINIB MYLAN
  • 0126799IMATINIB MYLAN
  • 0126800IMATINIB MYLAN
  • 0126801IMATINIB MYLAN
  • 0127337IMATINIB KOANAA
  • 0127338IMATINIB KOANAA
  • 0127339IMATINIB KOANAA
  • 0127340IMATINIB KOANAA
  • 0127342IMATINIB KOANAA
  • 0127343IMATINIB KOANAA
  • 0127344IMATINIB KOANAA
  • 0129678IMATINIB ZENTIVA
  • 0129679IMATINIB ZENTIVA
  • 0129681IMATINIB ZENTIVA
  • 0129682IMATINIB ZENTIVA
  • 0129683IMATINIB ZENTIVA
  • 0129684IMATINIB ZENTIVA
  • 0129686IMATINIB ZENTIVA
  • 0129687IMATINIB ZENTIVA
  • 0129688IMATINIB ZENTIVA
  • 0129689IMATINIB ZENTIVA
  • 0133907IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133908IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133909IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133910IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133911IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133912IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133913IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133914IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133915IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133916IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133917IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133918IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133919IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133920IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133921IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133922IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133923IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133924IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133925IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133926IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133927IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133928IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133929IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133930IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133931IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133932IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133933IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133934IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133949IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133950IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133951IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133952IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133953IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133954IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133955IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133956IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133957IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0133958IMATINIB SYNTHON HISPANIA
  • 0134913LATIB
  • 0134914LATIB
  • 0134915LATIB
  • 0134916LATIB
  • 0134917LATIB
  • 0134918LATIB
  • 0134919LATIB
  • 0134920LATIB
  • 0134921LATIB
  • 0135037IMATINIB AUROVITAS
  • 0135038IMATINIB AUROVITAS
  • 0135040IMATINIB AUROVITAS
  • 0135041IMATINIB AUROVITAS
  • 0135042IMATINIB AUROVITAS
  • 0135045IMATINIB AUROVITAS
  • 0149375MOZOBIL
  • 0167897SPRYCEL
  • 0167898SPRYCEL
  • 0167899SPRYCEL
  • 0167900SPRYCEL
  • 0167972TASIGNA
  • 0167973TASIGNA
  • 0168958TASIGNA
  • 0168959TASIGNA
  • 0168960TASIGNA
  • 0168961TASIGNA
  • 0168962TASIGNA
  • 0168963TASIGNA
  • 0173306IMATINIB MYLAN
  • 0173307IMATINIB MYLAN
  • 0173967IMANIVEC
  • 0173968IMANIVEC
  • 0173969IMANIVEC
  • 0173970IMANIVEC
  • 0173971IMANIVEC
  • 0173972IMANIVEC
  • 0173973IMANIVEC
  • 0173974IMANIVEC
  • 0173975IMANIVEC
  • 0173976IMANIVEC
  • 0173977IMATINIB KRKA D.D.
  • 0173978IMATINIB KRKA D.D.
  • 0173979IMATINIB KRKA D.D.
  • 0173980IMATINIB KRKA D.D.
  • 0173981IMATINIB KRKA D.D.
  • 0173982IMATINIB KRKA D.D.
  • 0173983IMATINIB KRKA D.D.
  • 0173984IMATINIB KRKA D.D.
  • 0173985IMATINIB KRKA D.D.
  • 0173986IMATINIB KRKA D.D.
  • 0173987MEAXIN
  • 0173988MEAXIN
  • 0173989MEAXIN
  • 0173990MEAXIN
  • 0173991MEAXIN
  • 0173992MEAXIN
  • 0173993MEAXIN
  • 0173994MEAXIN
  • 0173995MEAXIN
  • 0173996MEAXIN
  • 0183891IMAKREBIN
  • 0183894IMAKREBIN
  • 0183895IMAKREBIN
  • 0183898IMAKREBIN
  • 0183899IMAKREBIN
  • 0183902IMAKREBIN
  • 0183903IMAKREBIN
  • 0183905IMAKREBIN
  • 0183908IMAKREBIN
  • 0183909IMAKREBIN
  • 0183912IMAKREBIN
  • 0183913IMAKREBIN
  • 0183916IMAKREBIN
  • 0183917IMAKREBIN
  • 0183919TIBALDIX 100 MG
  • 0183921TIBALDIX 400 MG
  • 0183935IMATINIB DIAMEDIA 100 MG
  • 0183936IMATINIB DIAMEDIA 100 MG
  • 0183939IMATINIB DIAMEDIA 100 MG
  • 0183940IMATINIB DIAMEDIA 100 MG
  • 0183945IMATINIB DIAMEDIA 100 MG
  • 0183946IMATINIB DIAMEDIA 100 MG
  • 0183947IMATINIB DIAMEDIA 100 MG
  • 0183948IMATINIB DIAMEDIA 100 MG
  • 0183963IMATINIB DIAMEDIA 400 MG
  • 0183965IMATINIB DIAMEDIA 400 MG
  • 0183967IMATINIB DIAMEDIA 400 MG
  • 0185839IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185840IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185841IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185842IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185843IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185844IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185845IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185846IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185847IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185848IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185849IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185850IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185851IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0185852IMATINIB FRESENIUS KABI
  • 0188129IMATINIB GLENMARK
  • 0188132IMATINIB GLENMARK
  • 0188133IMATINIB GLENMARK
  • 0188136IMATINIB GLENMARK
  • 0188137IMATINIB GLENMARK
  • 0188140IMATINIB GLENMARK
  • 0188141IMATINIB GLENMARK
  • 0188144IMATINIB GLENMARK
  • 0188145IMATINIB GLENMARK
  • 0188148IMATINIB GLENMARK
  • 0188149IMATINIB GLENMARK
  • 0188152IMATINIB GLENMARK
  • 0188215IMATINIB RICHTER
  • 0188218IMATINIB RICHTER
  • 0188219IMATINIB RICHTER
  • 0188222IMATINIB RICHTER
  • 0188223IMATINIB RICHTER
  • 0188226IMATINIB RICHTER
  • 0188227IMATINIB RICHTER
  • 0188229IMATINIB RICHTER
  • 0188232IMATINIB RICHTER
  • 0188233IMATINIB RICHTER
  • 0188236IMATINIB RICHTER
  • 0188237IMATINIB RICHTER
  • 0188240IMATINIB RICHTER
  • 0188241IMATINIB RICHTER
  • 0188861IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188862IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188863IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188864IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188865IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188866IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188867IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188868IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188869IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188870IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188871IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188872IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188873IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188874IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188875IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188876IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188877IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188878IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188879IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0188880IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0189465MEAXIN
  • 0189466MEAXIN
  • 0189467MEAXIN
  • 0189468MEAXIN
  • 0189469MEAXIN
  • 0189470MEAXIN
  • 0189471MEAXIN
  • 0189472MEAXIN
  • 0189473MEAXIN
  • 0189474MEAXIN
  • 0189475MEAXIN
  • 0189476MEAXIN
  • 0189477MEAXIN
  • 0189478MEAXIN
  • 0189479MEAXIN
  • 0189480MEAXIN
  • 0189481MEAXIN
  • 0189482MEAXIN
  • 0189483MEAXIN
  • 0189484MEAXIN
  • 0190544IMATINIB APOTEX
  • 0193749IMATINIB TEVA
  • 0193750IMATINIB TEVA
  • 0193751IMATINIB TEVA
  • 0193752IMATINIB TEVA
  • 0193753IMATINIB TEVA
  • 0193754IMATINIB TEVA
  • 0193755IMATINIB TEVA
  • 0193756IMATINIB TEVA
  • 0193757IMATINIB TEVA
  • 0193758IMATINIB TEVA
  • 0193759IMATINIB TEVA
  • 0193760IMATINIB TEVA
  • 0193761IMATINIB TEVA
  • 0193762IMATINIB TEVA
  • 0193763IMATINIB TEVA
  • 0193764IMATINIB TEVA
  • 0193765IMATINIB TEVA
  • 0193766IMATINIB TEVA
  • 0193767IMATINIB TEVA
  • 0193768IMATINIB TEVA
  • 0193769IMATINIB TEVA
  • 0193770IMATINIB TEVA
  • 0193771IMATINIB TEVA
  • 0193772IMATINIB TEVA
  • 0193773IMATINIB TEVA
  • 0193774IMATINIB TEVA
  • 0193775IMATINIB TEVA
  • 0193776IMATINIB TEVA
  • 0193777IMATINIB TEVA
  • 0193778IMATINIB TEVA
  • 0193779IMATINIB TEVA
  • 0193780IMATINIB TEVA
  • 0193781IMATINIB TEVA
  • 0193782IMATINIB TEVA
  • 0193783IMATINIB TEVA
  • 0193784IMATINIB TEVA
  • 0193785IMATINIB TEVA
  • 0193786IMATINIB TEVA
  • 0193787IMATINIB TEVA
  • 0193788IMATINIB TEVA
  • 0194165IMATINIB ACTAVIS
  • 0194166IMATINIB ACTAVIS
  • 0194167IMATINIB ACTAVIS
  • 0194168IMATINIB ACTAVIS
  • 0194169IMATINIB ACTAVIS
  • 0194170IMATINIB ACTAVIS
  • 0194171IMATINIB ACTAVIS
  • 0194172IMATINIB ACTAVIS
  • 0194173IMATINIB ACTAVIS
  • 0194174IMATINIB ACTAVIS
  • 0194175IMATINIB ACTAVIS
  • 0194176IMATINIB ACTAVIS
  • 0194177IMATINIB ACTAVIS
  • 0194178IMATINIB ACTAVIS
  • 0194179IMATINIB ACTAVIS
  • 0194180IMATINIB ACTAVIS
  • 0194181IMATINIB ACTAVIS
  • 0194182IMATINIB ACTAVIS
  • 0194260IMATINIB ACCORD
  • 0194261IMATINIB ACCORD
  • 0194262IMATINIB ACCORD
  • 0194263IMATINIB ACCORD
  • 0194264IMATINIB ACCORD
  • 0194265IMATINIB ACCORD
  • 0194266IMATINIB ACCORD
  • 0194267IMATINIB ACCORD
  • 0194268IMATINIB ACCORD
  • 0194269IMATINIB ACCORD
  • 0194270IMATINIB ACCORD
  • 0194271IMATINIB ACCORD
  • 0194272IMATINIB ACCORD
  • 0194273IMATINIB ACCORD
  • 0194289IMATINIB ACTAVIS
  • 0194512IMATINIB MEDAC
  • 0194513IMATINIB MEDAC
  • 0194866MABTHERA
  • 0196556IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196557IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196558IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196559IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196560IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196561IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196562IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196563IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196564IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196565IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196567IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196568IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196569IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196570IMATINIB MYLAN 100 MG
  • 0196571IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196572IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196573IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196574IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196575IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196576IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196577IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196578IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196579IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196580IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196581IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196582IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196583IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196584IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0196585IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0197585IMATINIB AMOMED
  • 0197586IMATINIB AMOMED
  • 0197587IMATINIB AMOMED
  • 0197588IMATINIB AMOMED
  • 0197589IMATINIB AMOMED
  • 0197590IMATINIB AMOMED
  • 0197591IMATINIB AMOMED
  • 0197592IMATINIB AMOMED
  • 0197593IMATINIB AMOMED
  • 0197594IMATINIB AMOMED
  • 0197997IMATINIB PHARMAGEN
  • 0197998IMATINIB PHARMAGEN
  • 0197999IMATINIB PHARMAGEN
  • 0198000IMATINIB PHARMAGEN
  • 0201604TIBALDIX 100 MG
  • 0201605TIBALDIX 400 MG
  • 0204001IMATINIB PHARMAGEN
  • 0204002IMATINIB PHARMAGEN
  • 0204003IMATINIB PHARMAGEN
  • 0204006IMATINIB PHARMAGEN
  • 0204796IMATINIB TAD
  • 0204797IMATINIB TAD
  • 0204798IMATINIB TAD
  • 0204799IMATINIB TAD
  • 0204800IMATINIB TAD
  • 0204801IMATINIB TAD
  • 0204802IMATINIB TAD
  • 0204803IMATINIB TAD
  • 0204804IMATINIB TAD
  • 0204805IMATINIB TAD
  • 0204806IMATINIB KRKA
  • 0204807IMATINIB KRKA
  • 0204808IMATINIB KRKA
  • 0204809IMATINIB KRKA
  • 0204810IMATINIB KRKA
  • 0204811IMATINIB KRKA
  • 0204812IMATINIB KRKA
  • 0204813IMATINIB KRKA
  • 0204814IMATINIB KRKA
  • 0204815IMATINIB KRKA
  • 0204890IMATINIB STADA
  • 0204891IMATINIB STADA
  • 0204892IMATINIB STADA
  • 0204893IMATINIB STADA
  • 0204894IMATINIB STADA
  • 0204895IMATINIB STADA
  • 0204896IMATINIB STADA
  • 0204897IMATINIB STADA
  • 0204898IMATINIB STADA
  • 0204899IMATINIB STADA
  • 0204900IMATINIB STADA
  • 0204901IMATINIB STADA
  • 0204902IMATINIB STADA
  • 0204903IMATINIB STADA
  • 0204904IMATINIB STADA
  • 0204905IMATINIB STADA
  • 0204906IMATINIB STADA
  • 0204907IMATINIB STADA
  • 0204908IMATINIB STADA
  • 0204909IMATINIB STADA
  • 0206104IMATINIB ACTAVIS GROUP
  • 0206105IMATINIB ACTAVIS GROUP
  • 0206106IMATINIB ACTAVIS GROUP
  • 0206107IMATINIB ACTAVIS GROUP
  • 0206108IMATINIB ACTAVIS GROUP
  • 0206109IMATINIB ACTAVIS GROUP
  • 0206110IMATINIB ACTAVIS GROUP
  • 0206111IMATINIB ACTAVIS GROUP
  • 0206301IMATINIB CIPLA
  • 0206302IMATINIB CIPLA
  • 0206303IMATINIB CIPLA
  • 0206305IMATINIB CIPLA
  • 0206306IMATINIB CIPLA
  • 0206307IMATINIB CIPLA
  • 0206308IMATINIB CIPLA
  • 0208429IMATINIB ZENTIVA
  • 0208430IMATINIB ZENTIVA
  • 0208431IMATINIB ZENTIVA
  • 0208432IMATINIB ZENTIVA
  • 0208594IMATINIB SANDOZ
  • 0208595IMATINIB SANDOZ
  • 0208596IMATINIB SANDOZ
  • 0208597IMATINIB SANDOZ
  • 0209211EXJADE
  • 0209212EXJADE
  • 0209213EXJADE
  • 0209214EXJADE
  • 0209215EXJADE
  • 0209216EXJADE
  • 0209217EXJADE
  • 0209218EXJADE
  • 0209219EXJADE
  • 0209354MABTHERA
  • 0209387IMATINIB ACCORD
  • 0209388IMATINIB ACCORD
  • 0209389IMATINIB ACCORD
  • 0209390IMATINIB ACCORD
  • 0209391IMATINIB ACCORD
  • 0209392IMATINIB ACCORD
  • 0209393IMATINIB ACCORD
  • 0209394IMATINIB ACCORD
  • 0209693IMATINIB STADA
  • 0209694IMATINIB STADA
  • 0209695IMATINIB STADA
  • 0209696IMATINIB STADA
  • 0209697IMATINIB STADA
  • 0209698IMATINIB STADA
  • 0210150IMATINIB ACTAVIS
  • 0210151IMATINIB ACTAVIS
  • 0210152IMATINIB ACTAVIS
  • 0210153IMATINIB ACTAVIS
  • 0210490TASIGNA
  • 0210491TASIGNA
  • 0210908EXJADE
  • 0212647IMATINIB SANDOZ
  • 0212648IMATINIB SANDOZ
  • 0212649IMATINIB SANDOZ
  • 0212664IMATINIB STADA
  • 0212665IMATINIB STADA
  • 0212666IMATINIB STADA
  • 0212667IMATINIB STADA
  • 0212668IMATINIB STADA
  • 0212669IMATINIB STADA
  • 0212670IMATINIB STADA
  • 0212671IMATINIB STADA
  • 0212672IMATINIB STADA
  • 0212673IMATINIB STADA
  • 0212674IMATINIB STADA
  • 0212850IMATINIB VIPHARM
  • 0212851IMATINIB VIPHARM
  • 0212852IMATINIB VIPHARM
  • 0212853IMATINIB VIPHARM
  • 0212854IMATINIB VIPHARM
  • 0212855IMATINIB VIPHARM
  • 0212856IMATINIB VIPHARM
  • 0212857IMATINIB VIPHARM
  • 0212858IMATINIB VIPHARM
  • 0212859IMATINIB VIPHARM
  • 0212860IMATINIB VIPHARM
  • 0212861IMATINIB VIPHARM
  • 0212862IMATINIB VIPHARM
  • 0212863IMATINIB VIPHARM
  • 0212864IMATINIB VIPHARM
  • 0212865IMATINIB VIPHARM
  • 0213598IMANIVEC
  • 0213600IMANIVEC
  • 0213602IMANIVEC
  • 0213610IMANIVEC
  • 0213611IMANIVEC
  • 0213613IMANIVEC
  • 0213782IMATINIB KRKA D.D.
  • 0213783IMATINIB KRKA D.D.
  • 0213784IMATINIB KRKA D.D.
  • 0213785IMATINIB KRKA D.D.
  • 0213786IMATINIB KRKA D.D.
  • 0213787IMATINIB KRKA D.D.
  • 0213788IMATINIB KRKA D.D.
  • 0213789IMATINIB KRKA D.D.
  • 0213790IMATINIB KRKA D.D.
  • 0213791IMATINIB KRKA D.D.
  • 0213881IMATINIB MYLAN 400 MG
  • 0215186IMATINIB RICHTER
  • 0215187IMATINIB RICHTER
  • 0215188IMATINIB RICHTER
  • 0215189IMATINIB RICHTER
  • 0215190IMATINIB RICHTER
  • 0215191IMATINIB RICHTER
  • 0215192IMATINIB RICHTER
  • 0215193IMATINIB RICHTER
  • 0215194IMATINIB RICHTER
  • 0215195IMATINIB RICHTER
  • 0215196IMATINIB RICHTER
  • 0215197IMATINIB RICHTER
  • 0215198IMATINIB RICHTER
  • 0215199IMATINIB RICHTER
  • 0216556IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0216557IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0216558IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0216559IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0218022DEFERASIROX TEVA
  • 0218023DEFERASIROX TEVA
  • 0218024DEFERASIROX TEVA
  • 0218025DEFERASIROX TEVA
  • 0218026DEFERASIROX TEVA
  • 0218027DEFERASIROX TEVA
  • 0218028DEFERASIROX TEVA
  • 0218029DEFERASIROX TEVA
  • 0218030DEFERASIROX TEVA
  • 0219363TRUXIMA
  • 0219773IMATINIB SANDOZ
  • 0219774IMATINIB SANDOZ
  • 0219775IMATINIB SANDOZ
  • 0219776IMATINIB SANDOZ
  • 0219777IMATINIB SANDOZ
  • 0219778IMATINIB SANDOZ
  • 0219779IMATINIB SANDOZ
  • 0219780IMATINIB SANDOZ
  • 0219781IMATINIB SANDOZ
  • 0219782IMATINIB SANDOZ
  • 0219789IMATINIB SANDOZ
  • 0219790IMATINIB SANDOZ
  • 0219791IMATINIB SANDOZ
  • 0222294BLITZIMA
  • 0222295RITEMVIA
  • 0222304RIXIMYO
  • 0222307RIXIMYO
  • 0222345RIXIMYO
  • 0222346RIXIMYO
  • 0222347RIXATHON
  • 0222348RIXATHON
  • 0222349RIXATHON
  • 0222350RIXATHON
  • 0222386RITUZENA
  • 0222630EXJADE
  • 0222631EXJADE
  • 0222632EXJADE
  • 0222633TRUXIMA
  • 0222653TASIGNA
  • 0222801IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222802IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222803IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222804IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222805IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222806IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222807IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222808IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222809IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222810IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222811IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222812IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222813IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222814IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222815IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222816IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222817IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222818IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222819IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222820IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222821IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222822IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222823IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222824IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222825IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222826IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222827IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222828IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222829IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222830IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222831IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222832IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222833IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222834IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222835IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222836IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222837IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222838IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222839IMATINIB TEVA B.V.
  • 0222840IMATINIB TEVA B.V.
  • 0223002SPRYCEL
  • 0223019RITUZENA
  • 0224584NIBIX
  • 0224585NIBIX
  • 0224586NIBIX
  • 0224587NIBIX
  • 0224588NIBIX
  • 0224589NIBIX
  • 0224590NIBIX
  • 0224591NIBIX
  • 0224592NIBIX
  • 0224992IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0224993IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0224994IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0224995IMATINIB TEVA PHARMA
  • 0226696IMATINIB KOANAA
  • 0226976DASATINIB TEVA
  • 0226977DASATINIB TEVA
  • 0226978DASATINIB TEVA
  • 0226979DASATINIB TEVA
  • 0226980DASATINIB TEVA
  • 0226981DASATINIB TEVA
  • 0226982DASATINIB TEVA
  • 0226983DASATINIB TEVA
  • 0226984DASATINIB TEVA
  • 0226985DASATINIB TEVA
  • 0228225DEFERASIROX MSN
  • 0228226DEFERASIROX MSN
  • 0228227DEFERASIROX MSN
  • 0228228DEFERASIROX MSN
  • 0228229DEFERASIROX MSN
  • 0228230DEFERASIROX MSN
  • 0229235IMATINIB KOANAA
  • 0229236IMATINIB KOANAA
  • 0229237IMATINIB KOANAA
  • 0229238IMATINIB KOANAA
  • 0229239IMATINIB KOANAA
  • 0229240IMATINIB KOANAA
  • 0229241IMATINIB KOANAA
  • 0229242IMATINIB KOANAA
  • 0229306IMATINIB AUROVITAS
  • 0229307IMATINIB AUROVITAS
  • 0229308IMATINIB AUROVITAS
  • 0229309IMATINIB AUROVITAS
  • 0229310IMATINIB AUROVITAS
  • 0229311IMATINIB AUROVITAS
  • 0231296DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231297DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231298DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231299DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231300DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231301DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231302DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231303DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231304DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231305DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231306DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231307DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231308DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231309DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231310DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231311DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231312DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231313DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231314DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231315DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0231316DASATINIB VIVANTA GENERICS
  • 0233048BLITZIMA
  • 0233050RITEMVIA
  • 0234463IMATINIB MYLAN
  • 0234464IMATINIB MYLAN
  • 0234465IMATINIB MYLAN
  • 0234466IMATINIB MYLAN
  • 0234467IMATINIB MYLAN
  • 0234468IMATINIB MYLAN
  • 0234469IMATINIB MYLAN
  • 0234470IMATINIB MYLAN
  • 0234471IMATINIB MYLAN
  • 0236642DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236643DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236644DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236645DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236646DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236647DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236648DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236649DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236650DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236651DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236652DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236653DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236654DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236655DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236656DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236657DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236658DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236659DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236660DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236661DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236662DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236663DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236664DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236665DEFERASIROX SYNTHON
  • 0236875DASATINIB ZENTIVA
  • 0236876DASATINIB ZENTIVA
  • 0236877DASATINIB ZENTIVA
  • 0236878DASATINIB ZENTIVA
  • 0236879DASATINIB ZENTIVA
  • 0236880DASATINIB ZENTIVA
  • 0236894DASATINIB MYLAN
  • 0236895DASATINIB MYLAN
  • 0236896DASATINIB MYLAN
  • 0236897DASATINIB MYLAN
  • 0236898DASATINIB MYLAN
  • 0236899DASATINIB MYLAN
  • 0236900DASATINIB MYLAN
  • 0236901DASATINIB MYLAN
  • 0236902DASATINIB MYLAN
  • 0236921DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236922DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236923DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236924DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236925DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236926DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236927DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236928DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236929DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0236930DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0238490GLIVEC
  • 0238491GLIVEC
  • 0238492GLIVEC
  • 0238564AZACITIDIN CELGENE
  • 0238651DEFERASIROX MYLAN
  • 0238652DEFERASIROX MYLAN
  • 0238653DEFERASIROX MYLAN
  • 0238654DEFERASIROX MYLAN
  • 0238655DEFERASIROX MYLAN
  • 0238656DEFERASIROX MYLAN
  • 0238657DEFERASIROX MYLAN
  • 0238658DEFERASIROX MYLAN
  • 0238659DEFERASIROX MYLAN
  • 0238660DEFERASIROX MYLAN
  • 0238661DEFERASIROX MYLAN
  • 0238662DEFERASIROX MYLAN
  • 0238663DEFERASIROX MYLAN
  • 0238664DEFERASIROX MYLAN
  • 0238665DEFERASIROX MYLAN
  • 0238666DEFERASIROX MYLAN
  • 0238832AZACITIDINE ACCORD
  • 0238858DEFERASIROX ACCORD
  • 0238859DEFERASIROX ACCORD
  • 0238860DEFERASIROX ACCORD
  • 0238861DEFERASIROX ACCORD
  • 0238862DEFERASIROX ACCORD
  • 0238863DEFERASIROX ACCORD
  • 0238864DEFERASIROX ACCORD
  • 0238865DEFERASIROX ACCORD
  • 0238866DEFERASIROX ACCORD
  • 0238867DEFERASIROX ACCORD
  • 0238868DEFERASIROX ACCORD
  • 0238869DEFERASIROX ACCORD
  • 0238886AZACITIDINE BETAPHARM
  • 0238888AZACITIDIN MYLAN
  • 0238889AZACITIDIN MYLAN
  • 0238923RUXIENCE
  • 0238924RUXIENCE
  • 0240401AZACITIDIN SANDOZ
  • 0240433AZACITIDIN STADA
  • 0240460DASATINIB SANDOZ
  • 0240461DASATINIB SANDOZ
  • 0240462DASATINIB SANDOZ
  • 0240463DASATINIB SANDOZ
  • 0240464DASATINIB SANDOZ
  • 0240465DASATINIB SANDOZ
  • 0240466DASATINIB SANDOZ
  • 0240467DASATINIB SANDOZ
  • 0240468DASATINIB SANDOZ
  • 0240579DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240580DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240581DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240582DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240583DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240584DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0240585DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0247332IMATINIB AUROVITAS
  • 0247333IMATINIB AUROVITAS
  • 0247334IMATINIB AUROVITAS
  • 0247335IMATINIB AUROVITAS
  • 0247336IMATINIB AUROVITAS
  • 0247337IMATINIB AUROVITAS
  • 0247383DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0247384DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0247385DEFERASIROX ZENTIVA
  • 0500574SPRYCEL
  • 0500575SPRYCEL
  • 0500786EXJADE
  • 0500787EXJADE
  • 0500788EXJADE
  • 0500947VIDAZA
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace