ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 18 Infekční a parazitární nemoci

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 18 představuje jednu z orgánově nespecifických MDC a zahrnuje pacienty hospitalizované pro infekční a parazitární nemoci nezařazené do jiných orgánově specifických MDC. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 18 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dnů (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG jsou pro MDC 18 navrženy celkem 3 DRG kategorie definované na základě charakteru onemocnění, 5 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 19 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 18-I01Chirurgický výkon pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse
  • 18-I01-01Amputace částí končetin mimo prsty nebo chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse
  • 18-I01-02Jiný chirurgický výkon pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse
 • | 18-M01Eliminační metody krve pro sepsi
  • 18-M01-01Eliminační metody krve pro sepsi provedené v 6 a více dnech nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 18-M01-02Eliminační metody krve pro sepsi provedené ve 4-5 dnech
  • 18-M01-03Eliminační metody krve pro sepsi provedené v 1-3 dnech
 • | 18-K01Sepse
  • 18-K01-01Těžká sepse u pacientů s CC=4 nebo sepse u dětí do 18 let věku s CC=4
  • 18-K01-02Těžká sepse u pacientů s CC=0-3 nebo sepse u dětí do 18 let věku s CC=2-3
  • 18-K01-03Sepse u dětí do 18 let věku s CC=0-1
  • 18-K01-04Sepse u pacientů ve věku 18 a více let s CC=4
  • 18-K01-05Sepse u pacientů ve věku 18 a více let s CC=3
  • 18-K01-06Sepse u pacientů ve věku 18 a více let s CC=1-2
  • 18-K01-07Sepse u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0
 • | 18-K02Infekční a parazitární nemoci nezařazené jinde
  • 18-K02-01Bakteriální, mykotické a parazitární nemoci nezařazené jinde u pacientů s CC=3-4
  • 18-K02-02Bakteriální, mykotické a parazitární nemoci nezařazené jinde u pacientů s CC=1-2
  • 18-K02-03Bakteriální, mykotické a parazitární nemoci nezařazené jinde u pacientů s CC=0
  • 18-K02-04Virové nemoci a neurčené následky infekcí nezařazené jinde u pacientů s CC=1-4
  • 18-K02-05Virové nemoci a neurčené následky infekcí nezařazené jinde u pacientů s CC=0
 • | 18-K03Zánětlivé a systémové stavy nezařazené jinde
  • 18-K03-01Zánětlivé a systémové stavy nezařazené jinde u pacientů s CC=2-4
  • 18-K03-02Zánětlivé a systémové stavy nezařazené jinde u pacientů s CC=0-1

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A010 Břišní tyfus
  • A011 Paratyfus A
  • A012 Paratyfus B
  • A013 Paratyfus C
  • A014 Paratyfus NS
  • A021 Salmonelová sepse
  • A022 Salmonelové infekce lokalizované
  • A028 Jiné určené infekce salmonelami
  • A029 Infekce salmonelami NS
  • A051 Botulismus
  • A063 Střevní amébóm
  • A068 Amébová infekce jiných lokalizací
  • A069 Amébóza NS
  • A188 TBC jiných určených orgánů
  • A190 Akutní miliární TBC jediného určeného místa
  • A191 Akutní miliární TBC více lokalizací
  • A192 Akutní miliární TBC NS
  • A198 Jiná miliární TBC
  • A199 Miliární TBC NS
  • A200 Bubonický - dýmějový mor
  • A201 Celulokutanní mor
  • A207 Septikemická forma moru
  • A208 Jiné formy moru
  • A209 Mor NS
  • A210 Ulceroglandulární tularemie
  • A211 Okuloglandulární tularemie
  • A217 Generalizovaná tularemie
  • A218 Jiné formy tularemie
  • A219 Tularemie NS
  • A227 Antraxová sepse
  • A228 Jiné formy antraxu
  • A229 Antrax NS
  • A230 Brucelóza, původce: Brucella melitensis
  • A231 Brucelóza, původce: Brucella abortus
  • A232 Brucelóza, původce: Brucella suis
  • A233 Brucelóza, původce: Brucella canis
  • A238 Jiná brucelóza
  • A239 Brucellosis NS
  • A240 Vozhřivka
  • A241 Akutní a prudká melioidóza
  • A242 Subakutní nebo chronická melioidóza
  • A243 Jiná melioidóza
  • A244 Melioidóza NS
  • A250 Spirillosis
  • A251 Streptobacillosis
  • A259 Horečka z krysího kousnutí NS
  • A260 Kožní erysipeloid
  • A267 Erysipelotrixová sepse
  • A268 Ostatní formy erysipeloidu
  • A269 Erysipeloid NS
  • A270 Leptospirosis icterohaemorrhagica
  • A279 Leptospiróza NS
  • A280 Pasteurelóza, původce: Pasteurella multocida
  • A282 Extraintestinální yersinióza
  • A288 Jiné určené bakteriální zoonózy, NJ
  • A289 Zoonotická bakteriální nemoc NS
  • A300 Lepra indeterminovaná
  • A301 Lepra tuberkuloidní
  • A302 Lepra hraniční tuberkuloidní
  • A303 Lepra hraniční
  • A304 Lepra hraniční lepromatózní
  • A305 Lepra lepromatózní
  • A308 Jiné formy lepry
  • A309 Lepra NS
  • A318 Jiné mykobakteriální infekce
  • A319 Mykobakteriální infekce NS
  • A320 Listerióza kožní
  • A327 Listeriová sepse
  • A328 Jiné formy listeriózy
  • A329 Listerióza NS
  • A33 Tetanus novorozenců
  • A35 Tetanus jiný
  • A368 Jiný záškrt
  • A369 Záškrt NS
  • A38 Spála [scarlatina]
  • A391 Waterhauseův-Friderichsenův syndrom (E35.1*)
  • A392 Akutní meningokoková sepse
  • A393 Chronická meningokoková sepse
  • A394 Meningokoková sepse NS
  • A398 Jiné meningokokové infekce
  • A399 Meningokoková infekce NS
  • A400 Sepse‚ způsobená Streptokoky skupiny A
  • A401 Sepse‚ způsobená Streptokoky skupiny B
  • A402 Sepse, způsobená Streptokoky skupiny D a enterokoky
  • A403 Sepse, původce: Streptococcus pneumoniae
  • A408 Jiná streptokoková sepse
  • A409 Streptokoková sepse NS
  • A410 Sepse, původce: Staphylococcus aureus
  • A411 Sepse, způsobená jinými určenými stafylokoky
  • A412 Sepse, způsobená neurčeným stafylokokem
  • A413 Sepse, původce: Haemophilus influenzae
  • A414 Sepse, způsobená anaeroby
  • A415 Sepse, způsobená jinými gramnegativními organismy
  • A418 Jiné určené sepse
  • A419 Sepse NS
  • A427 Aktinomykotická sepse
  • A428 Jiné formy aktinomykózy
  • A429 Aktinomykóza NS
  • A438 Jiné formy nokardiózy
  • A439 Nokardióza NS
  • A440 Bartonelóza systémová
  • A441 Bartonelóza kožní a mukokutánní
  • A448 Jiné formy bartonelózy
  • A449 Bartonelóza NS
  • A480 Plynatá sněť
  • A482 Nepneumonická legionářská nemoc (pontiacká horečka)
  • A483 Syndrom toxického šoku
  • A484 Brazilská purpurová horečka
  • A488 Jiné určené bakteriální nemoci
  • A490 Stafylokoková infekce neurčené lokalizace
  • A491 Streptokoková a enterokoková infekce neurčené lokalizace
  • A492 Infekce původce: Haemophilus influenzae neurčené lokalizace
  • A493 Mykoplazmová infekce neurčené lokalizace
  • A498 Jiné bakteriální infekce neurčené lokalizace
  • A499 Bakteriální infekce NS
  • A500 Časná vrozená syfilis, symptomatická
  • A501 Časná vrozená syfilis, latentní
  • A502 Časná vrozená syfilis NS
  • A503 Pozdní vrozená syfilitická okulopatie
  • A505 Jiná pozdní vrozená syfilis (symptomatická)
  • A506 Pozdní vrozená syfilis, latentní
  • A507 Pozdní vrozená syfilis NS
  • A509 Vrozená syfilis NS
  • A512 Primární syfilis, jiné lokalizace
  • A515 Časná syfilis, latentní
  • A519 Časná syfilis NS
  • A527 Jiná pozdní syptomatická syfilis
  • A528 Pozdní syfilis, latentní
  • A529 Pozdní syfilis NS
  • A530 Latentní syfilis nespecifikovaná jako časná nebo pozdní
  • A539 Syfilis NS
  • A548 Jiné gonokokové infekce
  • A549 Gonokoková infekce NS
  • A598 Trichomoniáza jiných lokalizací
  • A65 Nevenerická syfilis
  • A667 Jiné projevy frambézie
  • A668 Latentní frambézie
  • A669 Frambézie NS
  • A672 Pozdní poškození při pintě
  • A679 Pinta NS
  • A680 Návratná horečka‚ přenášená vší
  • A681 Návratná horečka, přenášená klíšťaty
  • A689 Návratná horečka NS
  • A692 Lymeská nemoc
  • A698 Jiné určené spirochetové infekce
  • A699 Spirochetové infekce NS
  • A70 Infekce původce: Chlamydia psittaci
  • A748 Jiná chlamydiová onemocnění
  • A749 Chlamydiová infekce NS
  • A750 Epidemický skvrnitý tyfus přenáš. vší původce: Rickettsia prowazekii
  • A751 Recidivující skvrnitý tyfus (Brillova–Zinsserova nemoc)
  • A752 Endemický skvrnitý tyfus, původce: Rickettsia typhi
  • A753 Skvrnitý tyfus, původce: Rickettsia tsutsugamushi
  • A759 Skvrnitý tyfus NS
  • A770 Purpurová horečka, původce: Rickettsia rickettsii
  • A771 Purpurová horečka, původce: Rickettsia conorii
  • A772 Purpurová horečka, původce: Rickettsia sibirica
  • A773 Purpurová horečka, původce: Rickettsia australis
  • A778 Jiná purpurová horečka
  • A779 Purpurová horečka NS
  • A78 Q horečka
  • A790 Zákopová horečka, původce: Rickettsia quintana
  • A791 Rickettsiové neštovice‚ původce: Rickettsia akari
  • A798 Jiné určené rickettsiózy
  • A799 Rickettsióza NS
  • A804 Akutní neparalytická poliomyelitida
  • A920 Virová nemoc Chikungunya
  • A921 Horečka o'nyong-nyong
  • A923 Západonilská virová infekce
  • A924 Horečka Rift Valley
  • A925 Onemocnění virem Zika
  • A928 Jiná určená virová horečka přenášená komáry
  • A929 Virová horečka přenášená komáry NS
  • A930 Virová nemoc Oropouche
  • A931 Horečka přenášená písečnými mouchami [Sandfly fever]
  • A932 Coloradská klíšťová horečka
  • A938 Jiná určená virová horečka přenášená členovci
  • A94 Neurčená virová horečka přenášená členovci
  • A950 Sylvatická (lesní) žlutá zimnice
  • A951 Urbánní (městská) žlutá zimnice
  • A959 Žlutá zimnice NS
  • A960 Hemoragická horečka, původce: Junin
  • A961 Hemoragická horečka, původce: virus Machupo
  • A962 Horečka Lassa
  • A968 Jiná hemoragická horečka, původce: Arenavirus
  • A969 Hemoragická horečka, původce: Arenavirus NS
  • A970 Dengue bez varovných příznaků
  • A971 Dengue s varovnými příznaky
  • A972 Těžká forma dengue
  • A979 Dengue NS
  • A980 Krymská a konžská hemoragická horečka
  • A981 Omská hemoragická horečka
  • A982 Kyasanurská pralesní nemoc
  • A983 Marburgská nemoc
  • A984 Horečka ebola
  • A985 Hemoragická horečka s renálním syndromem
  • A988 Jiná určená virová hemoragická horečka
  • A99 Neurčená virová hemoragická horečka
  • B007 Diseminované herpetické onemocnění, původce: virus Herpes simplex
  • B018 Varicella s jinými komplikacemi
  • B019 Varicella bez komplikace
  • B027 Generalizovaný (diseminovaný) Herpes zoster
  • B028 Herpes zoster s jinými komplikacemi
  • B03 Pravé neštovice – černé neštovice [variola]
  • B04 Opičí neštovice
  • B058 Spalničky s jinými komplikacemi
  • B059 Spalničky bez komplikací
  • B068 Zarděnky s jinými komplikacemi
  • B069 Zarděnky bez komplikací
  • B080 Jiné infekce, původce: virus rodu Orthopoxvirus
  • B082 Exanthema subitum (šestá nemoc)
  • B083 Erythema infectiosum (pátá nemoc)
  • B084 Enterovirová vezikulární stomatitida s exantémem
  • B088 Jiné určené infekce s kožními a slizničními lézemi
  • B09 Neurčené virové infekce s kožními a slizničními lézemi
  • B200 Onem. HIV, s následkem: mykobakteriální infekce
  • B201 Onem. HIV, s následkem: jiné bakteriální infekce
  • B202 Onem. HIV, s následkem: onemocnění způsobené Cytomegalovirem
  • B203 Onem. HIV, s následkem: jiné virové infekce
  • B204 Onem. HIV, s následkem: onem. původce: Candida albicans
  • B205 Onem. HIV, s následkem: jiné mykózy
  • B207 Onem. HIV, s následkem: mnohočetné infekce
  • B208 Onem. HIV, s následkem: jiné urč.infekční a parazit. onem.
  • B209 Onem. HIV, s následkem: neurč.infekční n.parazit.onem.
  • B222 Onem. HIV, s následkem: syndrom chátrání (wasting syndrome)
  • B227 Onem. HIV, s následkem: mnohočetná onem. zařazená jinde
  • B230 Syndrom akutní infekce HIV
  • B232 Onemocnění HIV s hematologickými a imunologickými abnormalitami NJ
  • B238 Onemocnění HIV, mající za následek jiné určené stavy
  • B24 Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
  • B258 Jiná cytomegalovirová nemoc
  • B259 Cytomegalovirová nemoc NS
  • B268 Epidemická parotitida s jinými komplikacemi
  • B269 Epidemická parotitida bez komplikací
  • B270 Mononukleóza, původce: gamma Herpes virus 4
  • B271 Mononukleóza, původce: Cytomegalovirus
  • B278 Jiná infekční mononukleóza
  • B279 Infekční mononukleóza NS
  • B331 Onemocnění Ross River
  • B333 Retrovirová infekce, NJ
  • B338 Jiná určená virová onemocnění
  • B340 Infekční onemocnění, původce: Adenovirus neurč.lokalizace
  • B341 Infekční onemocnění, původce: Enterovirus neurč. lokalizace
  • B342 Infekční onemocnění, původce: Coronavirus neurč. lokalizace
  • B343 Infekční onemocnění, původce: Parvovirus neurč. lokalizace
  • B344 Infekční onemocnění, původce: Papovavirus neurč. lokalizace
  • B348 Jiná virová infekční onemocnění neurčené lokalizace
  • B349 Virové infekční onemocnění NS
  • B377 Kandidová sepse
  • B378 Kandidóza jiných lokalizací
  • B379 Kandidóza NS
  • B383 Kožní kokcidioidomykóza
  • B387 Diseminovaná kokcidioidomykóza
  • B388 Jiné formy kokcidioidomykózy
  • B389 Kokcidioidomykóza NS
  • B393 Diseminovaná histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B394 Histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS
  • B395 Histoplazmóza, původce: Histoplasma duboisii
  • B399 Histoplazmóza NS
  • B403 Kožní blastomykóza
  • B407 Diseminovaná blastomykóza
  • B408 Jiné formy blastomykózy
  • B409 Blastomykóza NS
  • B417 Diseminovaná parakokcidioidomykóza
  • B418 Jiné formy parakokcidioidomykózy
  • B419 Parakokcidioidomykóza NS
  • B438 Jiné formy chromomykózy
  • B439 Chromomykóza NS
  • B447 Diseminovaná aspergilóza
  • B448 Jiné formy aspergilózy
  • B449 Aspergilóza NS
  • B457 Diseminovaná kryptokokóza
  • B458 Jiné formy kryptokokózy
  • B459 Kryptokokóza NS
  • B464 Diseminovaná mukormykóza
  • B465 Mukormykóza NS
  • B468 Jiná zygomykóza
  • B469 Zygomykóza NS
  • B470 Eumycetom
  • B471 Aktinomycetom
  • B479 Mycetom NS
  • B480 Lobomykóza
  • B481 Rinosporidióza
  • B482 Alescheiriáza
  • B483 Geotrichóza
  • B484 Penicilóza
  • B487 Oportunní mykózy
  • B488 Jiné určené mykózy
  • B49 Neurčená mykóza
  • B508 Jiná těžká a komplik. malárie, původce: Plasmodium falciparum
  • B509 Malárie, původce: Plasmodium falciparum NS
  • B510 Malárie s rupturou sleziny, původce: Plasmodium vivax
  • B518 Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium vivax
  • B519 Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium vivax
  • B520 Malárie s nefropatií, původce: Plasmodium malariae
  • B528 Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium malariae
  • B529 Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium malariae
  • B530 Malárie, původce: Plasmodium ovale
  • B531 Malárie způsobená opičími plasmodii
  • B538 Jiná parazitologicky ověřená malárie nezařazená jinde
  • B54 Malárie NS
  • B550 Viscerální leishmanióza
  • B559 Leishmanióza NS
  • B560 Gambijská trypanozomóza
  • B561 Rhodézská trypanozomóza
  • B569 Africká trypanozomóza NS
  • B571 Akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce
  • B575 Chagasova nemoc (chronická) s postižením jiných orgánů
  • B588 Toxoplazmóza s postižením jiných orgánů
  • B589 Toxoplazmóza NS
  • B600 Babesióza
  • B601 Akantamebóza
  • B602 Naeglerióza
  • B608 Jiné určené protozoární nemoci
  • B64 Neurčené protozoární nemoci
  • B652 Schistozomóza, původce: Schistosoma japonicum
  • B658 Jiné schistozomózy
  • B659 Schistozomóza NS
  • B662 Dicrocoeliasis
  • B668 Jiné určené infekce motolicemi
  • B669 Infekce motolicemi NS
  • B673 Infekce j.a mnohočet.lokalizací, původce: Echinococcus granulosus
  • B674 Infekce, původce: Echinococcus granulosus NS
  • B676 Infekce j.a mnohočet.lokalizací, původce: Echinococcus multilokularis
  • B677 Infekce, původce: Echinococcus multilocularis NS
  • B679 Echinokokóza jiná a NS
  • B72 Drakunkulóza [dracunculiasis]
  • B73 Onchocerkóza [onchocerciasis]
  • B740 Filarióza, původce: Wuchereria bancrofti
  • B741 Filarióza, původce: Brugia malayi
  • B742 Filarióza, původce: Brugia timori
  • B743 Loaóza
  • B744 Mansonelliasis
  • B748 Jiná filarióza
  • B749 Filarióza NS
  • B75 Trichinóza [trichinellosis]
  • B814 Smíšené střevní helmintózy
  • B829 Střevní parazitizmus NS
  • B830 Útrobní larva migrans
  • B831 Gnathostomiasis
  • B832 Angiostrongylóza [angiostrongyliasis]‚pův.: Parastrongylus cantonensis
  • B833 Syngamóza [syngamosis]
  • B834 Vnitřní hirudinióza
  • B838 Jiná určená helmintóza
  • B839 Helmintóza NS
  • B89 Neurčená parazitární onemocnění
  • B908 Následky tuberkulózy jiných orgánů
  • B92 Následky lepry
  • B942 Následky virové hepatitidy
  • B948 Následky jiných určených infekčních a parazitárních nemocí
  • B949 Následky neurčených infekčních nebo parazitárních nemocí
  • B99 Jiné a neurčené infekční nemoci
  • G361 Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
  • J108 Chřipka s jinými projevy‚ sezónní chřipkový virus identifikován
  • J118 Chřipka s jinými projevy, virus neidentifikován
  • L946 Ainhum
  • P350 Syndrom vrozených zarděnek
  • P351 Vrozená cytomegalovirová infekce
  • P354 Vrozené onemocnění virem Zika
  • P358 Jiné vrozené virové nemoci
  • P359 Vrozená virová nemoc NS
  • P360 Sepse novorozence způsobená streptokoky skupiny B
  • P361 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky
  • P362 Sepse novorozence způsobená Staphylococcus aureus
  • P363 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky
  • P364 Sepse novorozence způsobená Escherichia coli
  • P365 Sepse novorozence způsobená anaeroby
  • P368 Jiná bakteriální sepse novorozence
  • P369 Bakteriální sepse novorozence NS
  • P370 Vrozená TBC
  • P371 Vrozená toxoplazmóza
  • P372 Vrozená (diseminovaná) listerióza
  • P373 Vrozená malaria falciparum
  • P374 Jiná vrozená malárie
  • P375 Novorozenecká kandidóza
  • P378 Jiné určené vrozené infekční a parazitární nemoci
  • P379 Vrozená infekční nebo parazitární nemoc NS
  • P392 Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde
  • P398 Jiné určené infekce specifické pro perinatální období
  • P399 Infekce specifická pro perinatální období NS
  • R502 Horečka způsobená léky
  • R508 Jiná určená horečka
  • R509 Horečka NS
  • R571 Hypovolemický šok
  • R572 Septický šok
  • T793 Poúrazová infekce rány nezařazená jinde
  • T802 Infekce po infuzi, transfuzi a injekci
  • T814 Infekce po výkonu nezařazená jinde
  • T880 Infekce po imunizaci
  • Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]
 • | Hlavní diagnózy - platné jen pro referenční období
  • A90 Dengue [klasická forma dengue]
  • A91 Hemoragická horečka dengue
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace