Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 18 Infekční a parazitární nemoci

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 18 představuje jednu z orgánově nespecifických MDC a zahrnuje pacienty hospitalizované pro infekční a parazitární nemoci nezařazené do jiných orgánově specifických MDC. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 18 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců do 28 dní věku (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dnů (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG jsou pro MDC 18 navrženy celkem 4 DRG kategorie definované na základě charakteru onemocnění, 13 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 33 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 18-I01Chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní pro eliminaci zánětlivého ložiska
  • 18-I01-01Chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=4
  • 18-I01-02Chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní pro eliminaci jiného zánětlivého ložiska u pacientů s CC=0-3
 • | 18-I02Amputace částí končetin mimo prsty pro eliminaci zánětlivého ložiska
  • 18-I02-01Vysoká amputace nebo amputace částí končetin mimo prsty pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=4
  • 18-I02-02Střední a nízká amputace částí končetin mimo prsty pro eliminaci jiného zánětlivého ložiska u pacientů s CC=0-3
 • | 18-I03Excize kosti a amputace prstů pro eliminaci zánětlivého ložiska
  • 18-I03-01Excize kosti a amputace prstů pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=3-4
  • 18-I03-02Excize kosti a amputace prstů pro eliminaci jiného zánětlivého ložiska u pacientů s CC=0-2
 • | 18-I04Chirurgické odstranění nekrotické tkáně pro eliminaci zánětlivého ložiska
  • 18-I04-01Chirurgické odstranění nekrotické tkáně pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=1-4
  • 18-I04-02Chirurgické odstranění nekrotické tkáně pro eliminaci jiného zánětlivého ložiska u pacientů s CC=0
 • | 18-I05Excize kůže a menší výkony pro eliminaci zánětlivého ložiska
  • 18-I05-01Excize kůže a menší výkony pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=2-4
  • 18-I05-02Excize kůže a menší výkony pro eliminaci jiného zánětlivého ložiska u pacientů s CC=0-1
 • | 18-I06Péče o ránu pro jiné infekční a parazitární nemoci
  • 18-I06-01Péče o ránu při sepsi nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=1-4
  • 18-I06-02Péče o ránu u pacientů s CC=0
 • | 18-M01Eliminační metody krve pro jiné infekční a parazitární nemoci
  • 18-M01-01Eliminační metody krve pro jiné infekční a parazitární nemoci provedené v 6 a více dnech nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny)
  • 18-M01-02Eliminační metody krve pro jiné infekční a parazitární nemoci u pacientů s CC=4
  • 18-M01-03Eliminační metody krve pro jiné infekční a parazitární nemoci u pacientů s CC=0-3
 • | 18-M02Drenáž nebo laváž pro eliminaci zánětlivého ložiska
  • 18-M02-01Drenáž nebo laváž pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse nebo s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=4
  • 18-M02-02Drenáž nebo laváž pro eliminaci jiného zánětlivého ložiska u pacientů s CC=0-3
 • | 18-C01Kombinovaná antivirotická terapie HIV
  • 18-C01-00Kombinovaná antivirotická terapie HIV
 • | 18-K01Sepse
  • 18-K01-01Časné úmrtí do 2 dnů pro sepsi
  • 18-K01-02Těžká sepse a septický šok nebo jiná sepse s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=4
  • 18-K01-03Sepse u dětí do 18 let věku s CC=1-3
  • 18-K01-04Sepse u pacientů ve věku 18 a více let s CC=3
  • 18-K01-05Sepse u dětí do 18 let věku s CC=0
  • 18-K01-06Sepse u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0-2
 • | 18-K02HIV
  • 18-K02-01HIV s umělou plicní ventilací v délce 25-96 hodin (2-4 dny) nebo u pacientů s CC=2-4
  • 18-K02-02HIV u pacientů s CC=0-1
 • | 18-K03Infekční a parazitární nemoci nezařazené jinde
  • 18-K03-01Infekce po výkonu u pacientů s CC=2-4 nebo infekční a parazitární nemoci nezařazené jinde mimo neurčené virové infekce u pacientů s CC=3-4
  • 18-K03-02Infekce po výkonu u pacientů s CC=1 nebo infekční a parazitární nemoci nezařazené jinde mimo neurčené virové infekce u pacientů s CC=2 nebo neurčené virové infekce u pacientů s CC=4
  • 18-K03-03Infekce po výkonu u pacientů s CC=0 nebo infekční a parazitární nemoci nezařazené jinde mimo neurčené virové infekce u pacientů s CC=1 nebo neurčené virové infekce u pacientů s CC=3
  • 18-K03-04Infekční a parazitární nemoci nezařazené jinde mimo neurčené virové infekce u pacientů s CC=0 nebo neurčené virové infekce u pacientů s CC=2
  • 18-K03-05Neurčené virové infekce nezařazené jinde u pacientů s CC=0-1
 • | 18-K04Zánětlivé a systémové stavy nezařazené jinde
  • 18-K04-01Hypovolemický šok nebo horečka nezařazená jinde u pacientů s CC=3-4
  • 18-K04-02Horečka nezařazená jinde u pacientů s CC=0-2

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A010 Břišní tyfus
  • A011 Paratyfus A
  • A012 Paratyfus B
  • A013 Paratyfus C
  • A014 Paratyfus NS
  • A021 Salmonelová sepse
  • A022 Salmonelové infekce lokalizované
  • A028 Jiné určené infekce salmonelami
  • A029 Infekce salmonelami NS
  • A051 Botulismus
  • A063 Střevní amébóm
  • A068 Amébová infekce jiných lokalizací
  • A069 Amébóza NS
  • A188 TBC jiných určených orgánů
  • A190 Akutní miliární TBC jediného určeného místa
  • A191 Akutní miliární TBC více lokalizací
  • A192 Akutní miliární TBC NS
  • A198 Jiná miliární TBC
  • A199 Miliární TBC NS
  • A200 Bubonický - dýmějový mor
  • A201 Celulokutanní mor
  • A203 Morová meningitida
  • A207 Septikemická forma moru
  • A208 Jiné formy moru
  • A209 Mor NS
  • A210 Ulceroglandulární tularemie
  • A211 Okuloglandulární tularemie
  • A217 Generalizovaná tularemie
  • A218 Jiné formy tularemie
  • A219 Tularemie NS
  • A227 Antraxová sepse
  • A228 Jiné formy antraxu
  • A229 Antrax NS
  • A230 Brucelóza, původce: Brucella melitensis
  • A231 Brucelóza, původce: Brucella abortus
  • A232 Brucelóza, původce: Brucella suis
  • A233 Brucelóza, původce: Brucella canis
  • A238 Jiná brucelóza
  • A239 Brucellosis NS
  • A240 Vozhřivka
  • A241 Akutní a prudká melioidóza
  • A242 Subakutní nebo chronická melioidóza
  • A243 Jiná melioidóza
  • A244 Melioidóza NS
  • A250 Spirillosis
  • A251 Streptobacillosis
  • A259 Horečka z krysího kousnutí NS
  • A260 Kožní erysipeloid
  • A267 Erysipelotrixová sepse
  • A268 Ostatní formy erysipeloidu
  • A269 Erysipeloid NS
  • A270 Leptospirosis icterohaemorrhagica
  • A279 Leptospiróza NS
  • A280 Pasteurelóza, původce: Pasteurella multocida
  • A282 Extraintestinální yersinióza
  • A288 Jiné určené bakteriální zoonózy, NJ
  • A289 Zoonotická bakteriální nemoc NS
  • A300 Lepra indeterminovaná
  • A301 Lepra tuberkuloidní
  • A302 Lepra hraniční tuberkuloidní
  • A303 Lepra hraniční
  • A304 Lepra hraniční lepromatózní
  • A305 Lepra lepromatózní
  • A308 Jiné formy lepry
  • A309 Lepra NS
  • A318 Jiné mykobakteriální infekce
  • A319 Mykobakteriální infekce NS
  • A320 Listerióza kožní
  • A327 Listeriová sepse
  • A328 Jiné formy listeriózy
  • A329 Listerióza NS
  • A33 Tetanus novorozenců
  • A35 Tetanus jiný
  • A368 Jiný záškrt
  • A369 Záškrt NS
  • A38 Spála - scarlatina
  • A391 Waterhauseův-Friderichsenův syndrom (E35.1*)
  • A392 Akutní meningokoková sepse
  • A393 Chronická meningokoková sepse
  • A394 Meningokoková sepse NS
  • A398 Jiné meningokokové infekce
  • A399 Meningokoková infekce NS
  • A400 Sepse, způsobená Streptokoky, skupiny A
  • A401 Sepse, způsobená Streptokoky, skupiny B
  • A402 Sepse, způsobená Streptokoky, skupiny D
  • A403 Sepse, původce: Streptococcus pneumoniae
  • A408 Jiná streptokoková sepse
  • A409 Streptokoková sepse NS
  • A410 Sepse, původce: Staphylococcus aureus
  • A411 Sepse, způsobená jinými určenými stafylokoky
  • A412 Sepse, způsobená neurčeným stafylokokem
  • A413 Sepse, původce: Haemophilus influenzae
  • A414 Sepse, způsobená anaeroby
  • A415 Sepse, způsobená jinými gramnegativními organismy
  • A418 Jiné určené sepse
  • A419 Sepse NS
  • A427 Aktinomykotická sepse
  • A428 Jiné formy aktinomykózy
  • A429 Aktinomykóza NS
  • A438 Jiné formy nokardiózy
  • A439 Nokardióza NS
  • A440 Bartonelóza systémová
  • A441 Bartonelóza kožní a mukokutánní
  • A448 Jiné formy bartonelózy
  • A449 Bartonelóza NS
  • A480 Plynatá sněť
  • A482 Nepneumonická legionářská nemoc [pontiacká horečka]
  • A483 Syndrom toxického šoku
  • A484 Brazilská purpurová horečka
  • A488 Jiné určené bakteriální nemoci
  • A490 Stafylokoková infekce neurčené lokalizace
  • A491 Streptokoková infekce neurčené lokalizace
  • A492 Infekce původce: Haemophilus influenzae neurčené lokalizace
  • A493 Mykoplazmová infekce neurčené lokalizace
  • A498 Jiné bakteriální infekce neurčené lokalizace
  • A499 Bakteriální infekce NS
  • A500 Časná vrozená syfilis, symptomatická
  • A501 Časná vrozená syfilis, latentní
  • A502 Časná vrozená syfilis NS
  • A503 Pozdní vrozená syfilitická okulopatie
  • A505 Jiná pozdní vrozená syfilis (symptomatická)
  • A506 Pozdní vrozená syfilis, latentní
  • A507 Pozdní vrozená syfilis NS
  • A509 Vrozená syfilis NS
  • A512 Primární syfilis, jiné lokalizace
  • A515 Časná syfilis, latentní
  • A519 Časná syfilis NS
  • A527 Jiná pozdní syptomatická syfilis
  • A528 Pozdní syfilis, latentní
  • A529 Pozdní syfilis NS
  • A530 Latentní syfilis nespecifikovaná jako časná nebo pozdní
  • A539 Syfilis NS
  • A548 Jiné gonokokové infekce
  • A549 Gonokoková infekce NS
  • A598 Trichomoniáza jiných lokalizací
  • A65 Nevenerická syfilis
  • A667 Jiné projevy frambézie
  • A668 Latentní frambézie
  • A669 Frambézie NS
  • A672 Pozdní poškození při pintě
  • A679 Pinta NS
  • A680 Návratná horečka, přenášená vešmi
  • A681 Návratná horečka, přenášená klíšťaty
  • A689 Návratná horečka NS
  • A692 Lymeská nemoc
  • A698 Jiné určené spirochétové infekce
  • A699 Spirochétové infekce NS
  • A70 Infekce původce: Chlamydia psittaci
  • A748 Jiná chlamydiová onemocnění
  • A749 Chlamydiová infekce NS
  • A750 Epidemický skvrnitý tyfus přenáš. vší původce: Rickettsia prowazekii
  • A751 Recidivující skvrnitý tyfus [Brillova-Zinsserova nemoc]
  • A752 Endemický skvrnitý tyfus, původce: Rickettsia typhi
  • A753 Skvrnitý tyfus, původce: Rickettsia tsutsugamushi
  • A759 Skvrnitý tyfus NS
  • A770 Purpurová horečka, původce: Rickettsia rickettsii
  • A771 Purpurová horečka, původce: Rickettsia conorii
  • A772 Purpurová horečka, původce: Rickettsia sibirica
  • A773 Purpurová horečka, původce: Rickettsia australis
  • A778 Jiná purpurová horečka
  • A779 Purpurová horečka NS
  • A78 Q horečka
  • A790 Zákopová horečka, původce: Rickettsia quintana
  • A791 Rickettsiální neštovice, původce: Rickettsia akari
  • A798 Jiné určené rickettsiózy
  • A799 Rickettsióza NS
  • A804 Akutní neparalytická poliomyelitida
  • A90 Dengue [klasická forma dengue]
  • A91 Hemoragická horečka dengue
  • A920 Virová nemoc Chikungunya
  • A921 Horečka o'nyong-nyong
  • A923 Západonilská virová infekce
  • A924 Horečka Rift Valley
  • A928 Jiná určená virová horečka přenášená komáry
  • A929 Virová horečka přenášená komáry NS
  • A930 Virová nemoc Oropouche
  • A931 Horečka (přenášená písečnými mouchami) [Sandfly fever]
  • A932 Coloradská klíšťová horečka
  • A938 Jiná určená virová horečka přenášená členovci
  • A94 Neurčená virová horečka přenášená členovci
  • A950 Sylvatická (lesní) žlutá zimnice
  • A951 Urbánní (městská) žlutá zimnice
  • A959 Žlutá zimnice NS
  • A960 Hemoragická horečka, původce: Junin
  • A961 Hemoragická horečka, původce: virus Machupo
  • A962 Horečka Lassa
  • A968 Jiná hemoragická horečka, původce: Arenavirus
  • A969 Hemoragická horečka, původce: Arenavirus NS
  • A980 Krymská a Konžská hemoragická horečka
  • A981 Omská hemoragická horečka
  • A982 Kyasanurská pralesní nemoc
  • A983 Marburgská nemoc
  • A984 Horečka Ebola
  • A985 Hemoragická horečka s renálním syndromem
  • A988 Jiná určená virová hemoragická horečka
  • A99 Neurčené virová hemoragická horečka
  • B007 Diseminované herpetické onemocnění, původce: virus Herpes simplex
  • B018 Varicella s jinými komplikacemi
  • B019 Varicella bez komplikace
  • B027 Generalizovaný (diseminovaný) Herpes zoster
  • B028 Herpes zoster s jinými komplikacemi
  • B03 Pravé neštovice [černé neštovice] - variola
  • B04 Opičí neštovice
  • B058 Spalničky s jinými komplikacemi
  • B059 Spalničky bez komplikací
  • B068 Zarděnky s jinými komplikacemi
  • B069 Zarděnky bez komplikací
  • B080 Jiné infekce, původce: virus rodu Orthopoxvirus
  • B082 Exanthema subitum [šestá nemoc]
  • B083 Erythema infectiosum [pátá nemoc]
  • B084 Enterovirová vezikulární stomatitida s exantémem
  • B088 Jiné určené infekce s kožními a slizničními lézemi
  • B09 Neurčené virové infekce s kožními a slizničními lézemi
  • B200 Onem. HIV, s následkem: mykobakteriální infekce
  • B201 Onem. HIV, s následkem: jiné bakteriální infekce
  • B202 Onem. HIV, s následkem: onemocnění způsobené Cytomegalovirem
  • B203 Onem. HIV, s následkem: jiné virové infekce
  • B204 Onem. HIV, s následkem: onem. původce: Candida albicans
  • B205 Onem. HIV, s následkem: jiné mykózy
  • B206 Onem. HIV, s následkem: onem.původce: Pneumocystis jiroveci (carini)
  • B207 Onem. HIV, s následkem: mnohočetné infekce
  • B208 Onem. HIV, s následkem: jiné urč.infekční a parazit. onem.
  • B209 Onem. HIV, s následkem: neurč.infekční n.parazit.onem.
  • B210 Onem. HIV, s následkem: Kaposiho sarkom
  • B211 Onem. HIV, s následkem: Burkittův lymfom
  • B212 Onem. HIV, s následkem: jiný typ non-hodgkinova lymfomu
  • B213 Onem. HIV, s následkem: jiné ZN lymfat., krvetv. a příbuzné tkáně
  • B217 Onem. HIV, s následkem: mnohočetné ZN
  • B218 Onem. HIV, s následkem: jiné zhoubné novotvary
  • B219 Onem. HIV, s následkem: neurčené zhoubné novotvary
  • B220 Onem. HIV, s následkem: encefalopatií
  • B221 Onem. HIV, s následkem: lymfoidní intersticiální pneumonii
  • B222 Onem. HIV, s následkem: syndrom chátrání
  • B227 Onem. HIV, s následkem: mnohočetná onem. klasifikovaná jinde
  • B230 Syndrom akutní infekce HIV
  • B231 Onemocnění HIV, s přetrvávající lymfadenopatií
  • B232 Onemocnění HIV, s hematolog. a imunolog. abnormalitami, NJ
  • B238 Onemocnění HIV, mající za následek jiné určené stavy
  • B24 Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
  • B258 Jiná cytomegalovirová nemoc
  • B259 Cytomegalovirová nemoc NS
  • B268 Parotitis epidemica s jinými komplikacemi
  • B269 Parotitis epidemica bez komplikací
  • B270 Mononukleóza, původce: gamma Herpes virus 4
  • B271 Mononukleóza, původce: Cytomegalovirus
  • B278 Jiná infekční mononukleóza
  • B279 Infekční mononukleóza NS
  • B331 Onemocnění Ross River
  • B333 Retrovirová infekce, NJ
  • B338 Jiná určená virová onemocnění
  • B340 Infekční onemocnění, původce: Adenovirus neurč.lokalizace
  • B341 Infekční onemocnění, původce: Enterovirus neurč. lokalizace
  • B342 Infekční onemocnění, původce: Coronavirus neurč. lokalizace
  • B343 Infekční onemocnění, původce: Parvovirus neurč. lokalizace
  • B344 Infekční onemocnění, původce: Papovavirus neurč. lokalizace
  • B348 Jiná virová infekční onemocnění neurčené lokalizace
  • B349 Virové infekční onemocnění NS
  • B377 Kandidová sepse
  • B378 Kandidóza jiných lokalizací
  • B379 Kandidóza NS
  • B383 Kožní kokcidioidomykóza
  • B387 Diseminovaná kokcidioidomykóza
  • B388 Jiné formy kokcidioidomykózy
  • B389 Kokcidioidomykóza NS
  • B393 Diseminovaná histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B394 Histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum NS
  • B395 Histoplazmóza, původce: Histoplasma duboisii
  • B399 Histoplazmóza NS
  • B403 Kožní blastomykóza
  • B407 Diseminovaná blastomykóza
  • B408 Jiné formy blastomykózy
  • B409 Blastomykóza NS
  • B417 Diseminovaná parakokcidioidomykóza
  • B418 Jiné formy parakokcidioidomykózy
  • B419 Parakokcidioidomykóza NS
  • B438 Jiné formy chromomykózy
  • B439 Chromomykóza NS
  • B447 Diseminovaná aspergilóza
  • B448 Jiné formy aspergilózy
  • B449 Aspergilóza NS
  • B457 Diseminovaná kryptokokóza
  • B458 Jiné formy kryptokokózy
  • B459 Kryptokokóza NS
  • B464 Diseminovaná mukormykóza
  • B465 Mukormykóza NS
  • B468 Jiná zygomykóza
  • B469 Zygomykóza NS
  • B470 Eumycetom
  • B471 Aktinomycetom
  • B479 Mycetom NS
  • B480 Lobomykóza
  • B481 Rinosporidióza
  • B482 Alescheiriáza
  • B483 Geotrichóza
  • B484 Penicilóza
  • B487 Oportunní mykózy
  • B488 Jiné určené mykózy
  • B49 Neurčená mykóza
  • B500 Malárie s mozkovými komplik., původce: Plasmodium falciparum
  • B508 Jiná těžká a komplik. malárie, původce: Plasmodium falciparum
  • B509 Malárie, původce: Plasmodium falciparum NS
  • B510 Malárie s rupturou sleziny, původce: Plasmodium vivax
  • B518 Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium vivax
  • B519 Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium vivax
  • B520 Malárie s nefropatií, původce: Plasmodium malariae
  • B528 Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium malariae
  • B529 Malárie bez komplikací, původce: Plasmodium malariae
  • B530 Malárie, původce: Plasmodium ovale
  • B531 Malárie způsobená opičími plasmodii
  • B538 Jiná parazitologicky ověřená malárie, NJ
  • B54 Malárie NS
  • B550 Viscerální leishmanióza
  • B559 Leishmanióza NS
  • B560 Gambijská trypanozomóza
  • B561 Rhodézská trypanozomóza
  • B569 Africká trypanozomóza NS
  • B571 Akutní Chagasova nemoc bez postižení srdce
  • B575 Chagasova nemoc (chronická) s postižením jiných orgánů
  • B588 Toxoplazmóza s postižením jiných orgánů
  • B589 Toxoplazmóza NS
  • B600 Babesióza
  • B601 Akantamoebóza
  • B602 Naeglerióza
  • B608 Jiné určené protozoární nemoci
  • B64 Neurčené protozoární nemoci
  • B652 Schistozomóza, původce: Schistosoma japonicum
  • B658 Jiné schistozomózy
  • B659 Schistozomóza NS
  • B662 Dicrocoeliasis
  • B668 Jiné určené infekce motolicemi
  • B669 Infekce motolicemi NS
  • B673 Infekce j.a mnohočet.lokalizací, původce: Echinococcus granulosus
  • B674 Infekce, původce: Echinococcus granulosus NS
  • B676 Infekce j.a mnohočet.lokalizací, původce: Echinococcus multilokularis
  • B677 Infekce, původce: Echinococcus multilocularis NS
  • B679 Echinokokóza jiná a NS
  • B72 Drakunkulóza - dracunculiasis
  • B73 Onchocerkóza - onchocerciasis
  • B740 Filarióza, původce: Wuchereria bancrofti
  • B741 Filarióza, původce: Brugia malayi
  • B742 Filarióza, původce: Brugia timori
  • B743 Loiasis (Loaóza) vlasovec oční
  • B744 Mansonelliasis
  • B748 Jiná filarióza
  • B749 Filarióza NS
  • B75 Trichinóza - trichinellosis
  • B814 Smíšené střevní helmintózy
  • B829 Střevní parazitizmus NS
  • B830 Útrobní larva migrans
  • B831 Gnathostomiasis
  • B832 Angiostrongyliasis, původce: Parastrongylus cantonensis
  • B833 Syngamosis
  • B834 Vnitřní hirudinióza
  • B838 Jiná určená helmintóza
  • B839 Helmintóza NS
  • B89 Neurčená parazitární onemocnění
  • B908 Následky tuberkulózy jiných orgánů
  • B92 Následky lepry
  • B942 Následky virové hepatitidy
  • B948 Následky jiných určených infekčních a parazitárních nemocí
  • B949 Následky neurčených infekčních nebo parazitárních nemocí
  • B99 Jiné a neurčené infekční nemoci
  • G361 Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
  • J108 Chřipka s jinými projevy, jiný chřipkový virus identifikován
  • J118 Chřipka s jinými projevy, virus neidentifikován
  • L946 Ainhum
  • P350 Syndrom vrozených zarděnek
  • P351 Vrozená cytomegalovirová infekce
  • P358 Jiné vrozené virové nemoci
  • P359 Vrozená virová nemoc NS
  • P360 Sepse novorozence způsobená streptokoky skupiny B
  • P361 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky
  • P362 Sepse novorozence způsobená Staphylococcus aureus
  • P363 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky
  • P364 Sepse novorozence způsobená Escherichia coli
  • P365 Sepse novorozence způsobená anaeroby
  • P368 Jiná bakteriální sepse novorozence
  • P369 Bakteriální sepse novorozence NS
  • P370 Vrozená TBC
  • P371 Vrozená toxoplazmóza
  • P372 Vrozená (diseminovaná) listerióza
  • P373 Vrozená malaria falciparum
  • P374 Jiná vrozená malarie
  • P375 Novorozenecká kandidóza
  • P378 Jiné určené vrozené infekční a parazitární nemoci
  • P379 Vrozená infekční nebo parazitární nemoc NS
  • P392 Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde
  • P398 Jiné určené infekce specifické pro perinatální období
  • P399 Infekce specifická pro perinatální období NS
  • R502 Horečka způsobená léky
  • R508 Jiná určená horečka
  • R509 Horečka NS
  • R571 Hypovolemický šok
  • R572 Septický šok
  • T793 Poúrazová infekce rány, NJ
  • T802 Infekce po infuzi, transfuzi a injekci
  • T814 Infekce po výkonu, NJ
  • T880 Infekce po imunizaci
  • Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace