ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 18-I01 Chirurgický výkon pro eliminaci zánětlivého ložiska sepse

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 18-I01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se sepsí, u kterých byl v rámci chirurgické léčby proveden chirurgický výkon pro eliminaci zánětlivého ložiska. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle typu provedeného výkonu.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 1
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 18-Z01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - sepse
  • A010 Břišní tyfus
  • A011 Paratyfus A
  • A012 Paratyfus B
  • A013 Paratyfus C
  • A014 Paratyfus NS
  • A021 Salmonelová sepse
  • A190 Akutní miliární TBC jediného určeného místa
  • A191 Akutní miliární TBC více lokalizací
  • A192 Akutní miliární TBC NS
  • A198 Jiná miliární TBC
  • A199 Miliární TBC NS
  • A207 Septikemická forma moru
  • A217 Generalizovaná tularemie
  • A227 Antraxová sepse
  • A241 Akutní a prudká melioidóza
  • A267 Erysipelotrixová sepse
  • A270 Leptospirosis icterohaemorrhagica
  • A327 Listeriová sepse
  • A391 Waterhauseův-Friderichsenův syndrom (E35.1*)
  • A392 Akutní meningokoková sepse
  • A393 Chronická meningokoková sepse
  • A394 Meningokoková sepse NS
  • A398 Jiné meningokokové infekce
  • A400 Sepse‚ způsobená Streptokoky skupiny A
  • A401 Sepse‚ způsobená Streptokoky skupiny B
  • A402 Sepse, způsobená Streptokoky skupiny D a enterokoky
  • A403 Sepse, původce: Streptococcus pneumoniae
  • A408 Jiná streptokoková sepse
  • A409 Streptokoková sepse NS
  • A410 Sepse, původce: Staphylococcus aureus
  • A411 Sepse, způsobená jinými určenými stafylokoky
  • A412 Sepse, způsobená neurčeným stafylokokem
  • A413 Sepse, původce: Haemophilus influenzae
  • A414 Sepse, způsobená anaeroby
  • A415 Sepse, způsobená jinými gramnegativními organismy
  • A418 Jiné určené sepse
  • A419 Sepse NS
  • A427 Aktinomykotická sepse
  • A480 Plynatá sněť
  • A483 Syndrom toxického šoku
  • A500 Časná vrozená syfilis, symptomatická
  • A502 Časná vrozená syfilis NS
  • A548 Jiné gonokokové infekce
  • A972 Těžká forma dengue
  • A985 Hemoragická horečka s renálním syndromem
  • B007 Diseminované herpetické onemocnění, původce: virus Herpes simplex
  • B258 Jiná cytomegalovirová nemoc
  • B259 Cytomegalovirová nemoc NS
  • B377 Kandidová sepse
  • B387 Diseminovaná kokcidioidomykóza
  • B393 Diseminovaná histoplazmóza, původce: Histoplasma capsulatum
  • B407 Diseminovaná blastomykóza
  • B417 Diseminovaná parakokcidioidomykóza
  • B447 Diseminovaná aspergilóza
  • B457 Diseminovaná kryptokokóza
  • B464 Diseminovaná mukormykóza
  • B508 Jiná těžká a komplik. malárie, původce: Plasmodium falciparum
  • B518 Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium vivax
  • B528 Malárie s jinými komplikacemi, původce: Plasmodium malariae
  • B550 Viscerální leishmanióza
  • P351 Vrozená cytomegalovirová infekce
  • P360 Sepse novorozence způsobená streptokoky skupiny B
  • P361 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými streptokoky
  • P362 Sepse novorozence způsobená Staphylococcus aureus
  • P363 Sepse novorozence způsobená jinými a neurčenými stafylokoky
  • P364 Sepse novorozence způsobená Escherichia coli
  • P365 Sepse novorozence způsobená anaeroby
  • P368 Jiná bakteriální sepse novorozence
  • P369 Bakteriální sepse novorozence NS
  • P370 Vrozená TBC
  • P371 Vrozená toxoplazmóza
  • P372 Vrozená (diseminovaná) listerióza
  • P392 Intraamniotická infekce plodu nezařazená jinde
  • R572 Septický šok
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní
  • 07274 (DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO ZÁNĚT NEBO PORUCHU HOJENÍ OPERAČNÍ RÁNY PO VÝKONU V KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGII BEZ NUTNOSTI ZÁKROKU NA STERNU - CHIRURGICKY
  • 25115 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST PŘI BRONCHOSKOPII
  • 25121 ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCIZE
  • 25131 APLIKACE, REPOZICE ČI EXTRAKCE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU Á 20 MINUT
  • 51311 SPLENEKTOMIE
  • 51321 LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ
  • 51323 HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE (WHIPPLE)
  • 51326 DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKREATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESU PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU
  • 51329 LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LÉZE PANKREATU, NEKREKTOMIE
  • 51343 LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER
  • 51347 RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ
  • 51349 OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCESU JATER, CYSTY JATER NEBO SUBFRENICKÉHO ABSCESU
  • 51353 PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA, LÝSE ADHESÍ, PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ
  • 51357 JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA
  • 51359 RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
  • 51361 KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU
  • 51367 APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU
  • 51369 APENDEKTOMIE PŘI PERFORAČNÍ APENDICITIDĚ S PERITONITIDOU
  • 51371 CHOLECYSTEKTOMIE
  • 51383 GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR
  • 51386 SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA
  • 51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS
  • 51397 OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE
  • 57245 PNEUMONEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ
  • 57247 PNEUMONEKTOMIE NEBO LOBEKTOMIE NEBO BILOBEKTOMIE BEZ BRONCHOPLASTIKY NEBO RESEKCE PLIC SEGMENTÁRNÍ
  • 57251 KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEACE TUMORU
  • 76335 OPERAČNÍ REVIZE PERIRENÁLNÍCH NEBO PERIURETERÁLNÍCH TKÁNÍ (ABSCES, HEMATOM, URINOM,...) JEDNOSTRANNÁ
  • 76440 ORCHIEKTOMIE RADIKÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
  • 76441 LYMFADENEKTOMIE RETROPERITONEÁLNÍ
  • 76467 PROSTATEKTOMIE SUPRAPUBICKÁ
  • 76471 LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ
  • 76477 NEFREKTOMIE LUMBÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
  • 76479 NEFREKTOMIE TRANSPERITONEÁLNÍ
  • 76483 RESEKCE LEDVINY NEBO HEMINEFREKTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 90795 (DRG) APPENDEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90819 (DRG) APPENDEKTOMIE PŘI PERITONITIDĚ LAPAROSKOPICKY
  • 90820 (DRG) REVIZE PŘI PERITONITIDĚ NEJASNÉHO PŮVODU NEBO PŘI TRAUMATU LAPAROSKOPICKY
  • 90840 (DRG) REVIZE PŘI AKUTNÍ PANKREATITIDĚ A DRENÁŽ ABSCESU LAPAROSKOPICKY
  • 90848 (DRG) RESEKCE PÁNEVNÍHO ABSCESU LAPAROSKOPICKY
  • 90870 (DRG) LOBEKTOMIE PLIC THORAKOSKOPICKY
 • | Kritické výkony - amputace částí končetin mimo prsty
  • 66122 EXARTIKULACE V KYČLI
  • 66415 AMPUTACE - RUKA
  • 66685 SYMEHO AMPUTACE A AMPUTACE V TARZU
  • 66851 AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU - KROMĚ KYČLE
  • 67231 HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE
 • | Kritické výkony - excize kosti a amputace prstů
  • 66411 AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU - ZA PRVNÍ PRST
  • 66413 AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PRST - PŘIČTI
  • 66679 EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - JEDNA
  • 66681 EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI
  • 66683 AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ KONČETINY
  • 66695 EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE
  • 66697 EXCIZE / EXSTIRPACE HLAVIČKY METATARZU - JEDNA
 • | Kritické výkony - chirurgické odstranění nekrotické tkáně
  • 62310 NEKREKTOMIE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62330 NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 65963 SEKVESTROTOMIE
  • 66919 SEKVESTROTOMIE
 • | Kritické výkony - drenáž nebo laváž
  • 15998 VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST
  • 51396 PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVAŽÍ
  • 51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 57233 HRUDNÍ DRENÁŽ
  • 66133 UDRŽOVÁNÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE ZA JEDEN DEN
  • 66829 ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE
  • 66855 INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII
  • 66861 RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ KLOUBŮ, MIMO KYČELNÍ KLOUB
  • 66877 TREPANACE A DRENÁŽ KOSTI
  • 76397 INCIZE A DRENÁŽ PERIURETRÁLNÍHO ABSCESU, HEMATOMU
  • 76551 PERKUTÁNNÍ PUNKCE A EV. SKLEROTIZACE CYSTY LEDVINY NEBO DRENÁŽ ABSCESU LEDVINY JEDNOSTRANNÁ
  • 89325 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCESU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM
  • 89333 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ŽLUČOVÝCH CEST (EV. ZAVEDENÍ STENTU)
  • 90782 (DRG) LAVÁŽ A ODSÁTÍ DUTINY PERITONEÁLNÍ LAPAROSKOPICKY
  • 90816 (DRG) DRENÁŽ ABSCESU LAPAROSKOPICKY NEBO THORAKOSKOPICKY
 • | Kritické výkony - excize a menší výkony
  • 15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU
  • 15992 EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST NEBO EXTRAKCE STENTU Z OBLASTI GIT - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU ENDOSKOPICKÉMU VÝKONU
  • 15999 EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI
  • 51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY
  • 51813 OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝCH LÉZÍ (HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC)
  • 51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA
  • 61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
  • 61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 61149 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
  • 61151 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
  • 61153 UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM^2
  • 66421 BIOPSIE, INCIZE A DRENÁŽ NA RUCE ČI ZÁPĚSTÍ
  • 66813 ODSTRANĚNÍ OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU
  • 66823 ODSTRANĚNÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU
  • 66833 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z RÁNY
  • 66835 INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY
  • 66837 EXSTIRPACE BURZY NEBO GANGLIA - POVRCHOVÁ
  • 66839 EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - POVRCHOVĚ ULOŽENÝCH
  • 66841 EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - HLUBOKO ULOŽENÝCH
  • 66853 OTEVŘENÁ BIOPSIE MĚKKÝCH TKÁNÍ
  • 66867 EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ - JEDNODUCHÉ
  • 66869 EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ - ROZSÁHLÉ - TAKÉ PRO MYOSITIS
  • 66871 EXSTIRPACE BURZY - HLUBOKÁ
  • 66927 REVIZE ŠLACHOVÝCH POCHEV
  • 66949 PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA
  • 76363 CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)
  • 76427 CIRKUMCIZE, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ
  • 76449 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU SKROTA, VARLETE A NADVARLETE JEDNOSTRANNÁ
  • 76565 BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE - CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
 • | Kritické výkony - péče o ránu
  • 51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII
  • 51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY
  • 61127 EXSTIRPACE PSEUDOCYSTY DEKUBITU
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - sepse (platné jen pro referenční období)
  • A91 Hemoragická horečka dengue
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon v dutině hrudní nebo břišní
  • 07274 (DRG) POOPERAČNÍ REVIZE PRO ZÁNĚT NEBO PORUCHU HOJENÍ OPERAČNÍ RÁNY PO VÝKONU V KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGII BEZ NUTNOSTI ZÁKROKU NA STERNU - CHIRURGICKY
  • 25115 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST PŘI BRONCHOSKOPII
  • 25121 ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCIZE
  • 25131 APLIKACE, REPOZICE ČI EXTRAKCE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU Á 20 MINUT
  • 51311 SPLENEKTOMIE
  • 51321 LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ
  • 51323 HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE (WHIPPLE)
  • 51326 DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKREATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESU PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU
  • 51329 LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LÉZE PANKREATU, NEKREKTOMIE
  • 51343 LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER
  • 51347 RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ
  • 51349 OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCESU JATER, CYSTY JATER NEBO SUBFRENICKÉHO ABSCESU
  • 51353 PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA, LÝSE ADHESÍ, PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ
  • 51357 JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA
  • 51359 RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
  • 51361 KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU
  • 51367 APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU
  • 51369 APENDEKTOMIE PŘI PERFORAČNÍ APENDICITIDĚ S PERITONITIDOU
  • 51371 CHOLECYSTEKTOMIE
  • 51383 GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR
  • 51386 SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA
  • 51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS
  • 51397 OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE
  • 57245 PNEUMONEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ
  • 57247 PNEUMONEKTOMIE NEBO LOBEKTOMIE NEBO BILOBEKTOMIE BEZ BRONCHOPLASTIKY NEBO RESEKCE PLIC SEGMENTÁRNÍ
  • 57251 KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEACE TUMORU
  • 76335 OPERAČNÍ REVIZE PERIRENÁLNÍCH NEBO PERIURETERÁLNÍCH TKÁNÍ (ABSCES, HEMATOM, URINOM,...) JEDNOSTRANNÁ
  • 76440 ORCHIEKTOMIE RADIKÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
  • 76441 LYMFADENEKTOMIE RETROPERITONEÁLNÍ
  • 76467 PROSTATEKTOMIE SUPRAPUBICKÁ
  • 76471 LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ
  • 76477 NEFREKTOMIE LUMBÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
  • 76479 NEFREKTOMIE TRANSPERITONEÁLNÍ
  • 76483 RESEKCE LEDVINY NEBO HEMINEFREKTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 90795 (DRG) APPENDEKTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90819 (DRG) APPENDEKTOMIE PŘI PERITONITIDĚ LAPAROSKOPICKY
  • 90820 (DRG) REVIZE PŘI PERITONITIDĚ NEJASNÉHO PŮVODU NEBO PŘI TRAUMATU LAPAROSKOPICKY
  • 90840 (DRG) REVIZE PŘI AKUTNÍ PANKREATITIDĚ A DRENÁŽ ABSCESU LAPAROSKOPICKY
  • 90848 (DRG) RESEKCE PÁNEVNÍHO ABSCESU LAPAROSKOPICKY
  • 90870 (DRG) LOBEKTOMIE PLIC THORAKOSKOPICKY
 • | Kritické výkony - amputace částí končetin mimo prsty
  • 66122 EXARTIKULACE V KYČLI
  • 66415 AMPUTACE - RUKA
  • 66685 SYMEHO AMPUTACE A AMPUTACE V TARZU
  • 66851 AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU - KROMĚ KYČLE
  • 67231 HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE
 • | Kritické výkony - excize kosti a amputace prstů
  • 66411 AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU - ZA PRVNÍ PRST
  • 66413 AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PRST - PŘIČTI
  • 66679 EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - JEDNA
  • 66681 EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI
  • 66683 AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ KONČETINY
  • 66695 EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE
  • 66697 EXCIZE / EXSTIRPACE HLAVIČKY METATARZU - JEDNA
 • | Kritické výkony - chirurgické odstranění nekrotické tkáně
  • 62310 NEKREKTOMIE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62330 NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 65963 SEKVESTROTOMIE
  • 66919 SEKVESTROTOMIE
 • | Kritické výkony - drenáž nebo laváž
  • 15998 VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST
  • 51396 PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVAŽÍ
  • 51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 57233 HRUDNÍ DRENÁŽ
  • 66133 UDRŽOVÁNÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE ZA JEDEN DEN
  • 66829 ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE
  • 66855 INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII
  • 66861 RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ KLOUBŮ, MIMO KYČELNÍ KLOUB
  • 66877 TREPANACE A DRENÁŽ KOSTI
  • 76397 INCIZE A DRENÁŽ PERIURETRÁLNÍHO ABSCESU, HEMATOMU
  • 76551 PERKUTÁNNÍ PUNKCE A EV. SKLEROTIZACE CYSTY LEDVINY NEBO DRENÁŽ ABSCESU LEDVINY JEDNOSTRANNÁ
  • 89325 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCESU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM
  • 89333 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ŽLUČOVÝCH CEST (EV. ZAVEDENÍ STENTU)
  • 90782 (DRG) LAVÁŽ A ODSÁTÍ DUTINY PERITONEÁLNÍ LAPAROSKOPICKY
  • 90816 (DRG) DRENÁŽ ABSCESU LAPAROSKOPICKY NEBO THORAKOSKOPICKY
 • | Kritické výkony - excize a menší výkony
  • 15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU
  • 15992 EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST NEBO EXTRAKCE STENTU Z OBLASTI GIT - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU ENDOSKOPICKÉMU VÝKONU
  • 15999 EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI
  • 51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY
  • 51813 OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝCH LÉZÍ (HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC)
  • 51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA
  • 61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
  • 61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 61149 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
  • 61151 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
  • 61153 UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM^2
  • 66421 BIOPSIE, INCIZE A DRENÁŽ NA RUCE ČI ZÁPĚSTÍ
  • 66813 ODSTRANĚNÍ OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU
  • 66823 ODSTRANĚNÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU
  • 66833 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z RÁNY
  • 66835 INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY
  • 66837 EXSTIRPACE BURZY NEBO GANGLIA - POVRCHOVÁ
  • 66839 EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - POVRCHOVĚ ULOŽENÝCH
  • 66841 EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - HLUBOKO ULOŽENÝCH
  • 66853 OTEVŘENÁ BIOPSIE MĚKKÝCH TKÁNÍ
  • 66867 EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ - JEDNODUCHÉ
  • 66869 EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ - ROZSÁHLÉ - TAKÉ PRO MYOSITIS
  • 66871 EXSTIRPACE BURZY - HLUBOKÁ
  • 66927 REVIZE ŠLACHOVÝCH POCHEV
  • 66949 PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA
  • 76363 CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)
  • 76427 CIRKUMCIZE, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ
  • 76449 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU SKROTA, VARLETE A NADVARLETE JEDNOSTRANNÁ
  • 76565 BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE - CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
 • | Kritické výkony - péče o ránu
  • 51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII
  • 51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY
  • 61127 EXSTIRPACE PSEUDOCYSTY DEKUBITU
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace