ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 18-K03 Zánětlivé a systémové stavy nezařazené jinde

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 18-K03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů, kteří byli hospitalizováni na akutním lůžku pro diagnostiku nebo léčbu zánětlivých a systémových stavů nezařazených jinde. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 5
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 18-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Hlavní diagnózy - zánětlivé a systémové stavy nezařazené jinde
    • R502 Horečka způsobená léky
    • R508 Jiná určená horečka
    • R509 Horečka NS
    • R571 Hypovolemický šok
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace