ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 19-I01 Implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci pro nemoci a poruchy duševní

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 19-I01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s duševní poruchou, u kterých byla provedena implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě typu hluboké mozkové stimulace.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 1
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 19-X05, 19-X13
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - vývojové duševní poruchy
  • F800 Specifická porucha artikulace řeči
  • F801 Expresivní porucha řeči
  • F802 Receptivní porucha řeči
  • F803 Získaná afázie s epilepsií (Landauův–Kleffnerův syndrom)
  • F808 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
  • F809 Vývojová porucha řeči nebo jazyka NS
  • F810 Specifická porucha čtení
  • F811 Specifická porucha psaní a výslovnosti
  • F812 Specifická porucha počítání
  • F813 Smíšená porucha školních dovedností
  • F818 Jiná vývojová porucha školních dovedností
  • F819 Vývojová porucha školních dovedností NS
  • F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí
  • F83 Smíšené specifické vývojové poruchy
  • F840 Dětský autismus
  • F841 Atypický autismus
  • F843 Jiná dětská dezintegrační porucha
  • F844 Hyperaktivní porucha s mentální retardací
  • F845 Aspergerův syndrom
  • F848 Jiné pervazivní vývojové poruchy
  • F849 Pervazivní vývojová porucha NS
  • F88 Jiné poruchy psychického vývoje
  • F89 Neurčená porucha psychického vývoje
  • F900 Porucha aktivity a pozornosti
  • F901 Hyperkinetická porucha chování
  • F908 Jiné hyperkinetické poruchy
  • F909 Hyperkinetická porucha NS
  • F910 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině
  • F911 Nesocializovaná porucha chování
  • F912 Socializovaná porucha chování
  • F913 Opoziční vzdorovité chování
  • F918 Jiné poruchy chování
  • F919 Porucha chování NS
  • F920 Depresivní porucha chování
  • F928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí
  • F929 Smíšená porucha chování a emocí NS
  • F930 Separační úzkostná porucha v dětství
  • F931 Fobická anxiózní porucha v dětství
  • F932 Sociální anxiózní porucha v dětství
  • F933 Porucha sourozenecké rivality
  • F938 Jiné dětské emoční poruchy
  • F939 Dětská emoční porucha NS
  • F940 Elektivní mutismus
  • F941 Reaktivní porucha příchylnosti dětí
  • F942 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí
  • F948 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí
  • F949 Porucha dětských sociálních funkcí NS
  • F950 Přechodná tiková porucha
  • F951 Chronické motorické nebo vokální tiky
  • F952 Komb. tiková porucha vokální a mnohoč. motorická (Touretteův syndrom)
  • F958 Jiné druhy tiků
  • F959 Tiková porucha NS
  • F980 Neorganická enuréza
  • F981 Neorganická enkopréza
  • F982 Poruchy příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku
  • F983 Pika kojenců a dětí
  • F984 Stereotypní pohybové poruchy
  • F985 Koktavost (zadrhávání v řeči)
  • F986 Brebtavost
  • F988 Jiné určené poruchy chování a emocí‚ s nást. obvykle v dětství a dosp.
  • F989 Neurčené poruchy chování a emocí‚ s nást. obvykle v dětství a dosp.
 • | Hlavní diagnózy - obsedantně kompulzivní poruchy
  • F420 Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace
  • F421 Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)
  • F422 Smíšené nutkavé myšlenky a činy
  • F428 Jiné obsedantně-nutkavé poruchy
  • F429 Obsedantně-nutkavá porucha NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - implantace zařízení pro hlubokou mozkovou stimulaci
  • 56423 STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULZŮ
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - vývojové duševní poruchy
  • F800 Specifická porucha artikulace řeči
  • F801 Expresivní porucha řeči
  • F802 Receptivní porucha řeči
  • F803 Získaná afázie s epilepsií (Landauův–Kleffnerův syndrom)
  • F808 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
  • F809 Vývojová porucha řeči nebo jazyka NS
  • F810 Specifická porucha čtení
  • F811 Specifická porucha psaní a výslovnosti
  • F812 Specifická porucha počítání
  • F813 Smíšená porucha školních dovedností
  • F818 Jiná vývojová porucha školních dovedností
  • F819 Vývojová porucha školních dovedností NS
  • F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí
  • F83 Smíšené specifické vývojové poruchy
  • F840 Dětský autismus
  • F841 Atypický autismus
  • F843 Jiná dětská dezintegrační porucha
  • F844 Hyperaktivní porucha s mentální retardací
  • F845 Aspergerův syndrom
  • F848 Jiné pervazivní vývojové poruchy
  • F849 Pervazivní vývojová porucha NS
  • F88 Jiné poruchy psychického vývoje
  • F89 Neurčená porucha psychického vývoje
  • F900 Porucha aktivity a pozornosti
  • F901 Hyperkinetická porucha chování
  • F908 Jiné hyperkinetické poruchy
  • F909 Hyperkinetická porucha NS
  • F910 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině
  • F911 Nesocializovaná porucha chování
  • F912 Socializovaná porucha chování
  • F913 Opoziční vzdorovité chování
  • F918 Jiné poruchy chování
  • F919 Porucha chování NS
  • F920 Depresivní porucha chování
  • F928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí
  • F929 Smíšená porucha chování a emocí NS
  • F930 Separační úzkostná porucha v dětství
  • F931 Fobická anxiózní porucha v dětství
  • F932 Sociální anxiózní porucha v dětství
  • F933 Porucha sourozenecké rivality
  • F938 Jiné dětské emoční poruchy
  • F939 Dětská emoční porucha NS
  • F940 Elektivní mutismus
  • F941 Reaktivní porucha příchylnosti dětí
  • F942 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí
  • F948 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí
  • F949 Porucha dětských sociálních funkcí NS
  • F950 Přechodná tiková porucha
  • F951 Chronické motorické nebo vokální tiky
  • F952 Komb. tiková porucha vokální a mnohoč. motorická (Touretteův syndrom)
  • F958 Jiné druhy tiků
  • F959 Tiková porucha NS
  • F980 Neorganická enuréza
  • F981 Neorganická enkopréza
  • F982 Poruchy příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku
  • F983 Pika kojenců a dětí
  • F984 Stereotypní pohybové poruchy
  • F985 Koktavost (zadrhávání v řeči)
  • F986 Brebtavost
  • F988 Jiné určené poruchy chování a emocí‚ s nást. obvykle v dětství a dosp.
  • F989 Neurčené poruchy chování a emocí‚ s nást. obvykle v dětství a dosp.
 • | Hlavní diagnózy - obsedantně kompulzivní poruchy
  • F420 Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace
  • F421 Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)
  • F422 Smíšené nutkavé myšlenky a činy
  • F428 Jiné obsedantně-nutkavé poruchy
  • F429 Obsedantně-nutkavá porucha NS
 • a zároveň
 • | ZUM - bilaterální hluboká mozková stimulace
  • 0068302SYSTÉM NEUROSTIMULAČNÍ - DBS /OBĚ HEMISFÉRY/ - KINETRA
  • 0165001SYSTÉM NEUROSTIMULAČNÍ - DBS /OBĚ HEMISFÉRY/ - ACTIVA PC
  • 0165002SYSTÉM NEUROSTIMULAČNÍ - DBS DOBÍJITELNÝ/OBĚ HEMISFÉRY/- ACTIVA RC
  • 0165054SYSTÉM NEUROSTIMULAČNÍ - DBS DOBÍJITELNÝ/OBĚ HEMISFÉRY/ - BRIO
  • 0165055SYSTÉM NEUROSTIMULAČNÍ - DBS /OBĚ HEMISFÉRY/ - LIBRA XP
  • 0194124SYSTÉM NEUROSTIMULAČNÍ - DBS DOBÍJITELNÝ /OBĚ HEMISFÉRY/ - VERCISE
  • 0194207SYSTÉM NEUROSTIMULAČNÍ - DBS /OBĚ HEMISFÉRY/ - INFINITY
  • 0194324SYSTÉM NEUROSTIMULAČNÍ - DBS NEDOBÍJITELNÝ /OBĚ HEMISFÉRY/- VERCISE PC
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace