ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 19-M01 Neinvazivní neurostimulační terapie pro duševní onemocnění

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 19-M01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybranou duševní poruchou, kteří byli přijati na akutní lůžko pro elektrokonvulzivní terapii nebo repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci. Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 7
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 19-X01, 19-X02, 19-X07, 19-X13
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - psychotické poruchy
  • F200 Paranoidní schizofrenie
  • F201 Hebefrenní schizofrenie
  • F202 Katatonní schizofrenie
  • F203 Nediferencovaná schizofrenie
  • F204 Postschizofrenní deprese
  • F205 Reziduální schizofrenie
  • F206 Schizophrenia simplex
  • F208 Jiná schizofrenie
  • F209 Schizofrenie NS
  • F21 Schizotypální porucha
  • F220 Porucha s bludy
  • F228 Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy
  • F229 Perzistující porucha s bludy NS
  • F230 Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
  • F231 Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
  • F232 Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii
  • F233 Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy
  • F238 Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy
  • F239 Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy
  • F24 Indukovaná porucha s bludy
  • F250 Schizoafektivní porucha, manický typ
  • F251 Schizoafektivní porucha, depresivní typ
  • F252 Schizoafektivní porucha, smíšený typ
  • F258 Jiné schizoafektivní poruchy
  • F259 Schizoafektivní porucha NS
  • F28 Jiné neorganické psychotické poruchy
  • F29 Neurčené neorganické psychózy
  • F531 Těžké poruchy duševní a poruchy chování v souvislosti s šestined. NJ
 • | Hlavní diagnózy - afektivní poruchy
  • F300 Hypomanie
  • F301 Manie bez psychotických symptomů
  • F302 Manie s psychotickými symptomy
  • F308 Jiné manické fáze
  • F309 Manická fáze NS
  • F310 Bipolární afektivní porucha, současná fáze je hypomanická
  • F311 Bipolární afektivní por., souč. fáze manická bez psychot. symptomů
  • F312 Bipolární afektivní por., souč. fáze manická s psychot. symptomy
  • F313 Bipolární afektivní porucha, souč. fáze lehká nebo střední deprese
  • F314 Bipolární afektivní por., souč.fáze těžká deprese bez psychot. sympt.
  • F315 Bipolární afektivní por., souč. fáze těžká deprese s psychot. sympt.
  • F316 Bipolární afektivní porucha, současná fáze smíšená
  • F317 Bipolární afektivní porucha, v současné době v remisi
  • F318 Jiné bipolární afektivní poruchy
  • F319 Bipolární afektivní porucha NS
  • F320 Lehká depresivní fáze
  • F321 Středně těžká depresivní fáze
  • F322 Těžká depresivní fáze bez psychotických příznaků
  • F323 Těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky
  • F328 Jiné depresivní fáze
  • F329 Depresivní fáze NS
  • F330 Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká
  • F331 Periodická depresivní porucha, současná fáze středně těžká
  • F332 Periodická depresivní porucha, souč. fáze těžká bez psychot. sympt.
  • F333 Periodická depresivní porucha, souč. fáze těžká s psychot. symptomy
  • F334 Periodická depresivní porucha, v současné době v remisi
  • F338 Jiné periodické depresivní poruchy
  • F339 Periodická depresivní porucha NS
  • F340 Cyklotymie
  • F341 Dystymie
  • F348 Jiné perzistentní afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F349 Perzistentní afektivní porucha (porucha nálady) NS
  • F380 Jiné jednotlivé afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F381 Jiné periodické afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F388 Jiné určené afektivní poruchy (poruchy nálady)
  • F39 Neurčená afektivní porucha (porucha nálady)
  • F530 Lehké duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s šestined. NJ
 • | Hlavní diagnózy - organické poruchy
  • F060 Organická halucinóza
  • F061 Organická katatonní porucha
  • F062 Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii)
  • F063 Organické poruchy nálady (afektivní)
  • F064 Organická úzkostná porucha
  • F065 Organická disociativní porucha
  • F066 Organická emoční labilita (astenie)
  • F067 Lehká porucha poznávání
  • F068 J.urč. poruchy způs. poškoz. a dysf. mozku a somatickou nem.
  • F069 Neurč. duš. porucha způs. poškoz.a dysfun. mozku a somat.nemocí
  • F070 Organická porucha osobnosti
  • F071 Postencefalitický syndrom
  • F078 J.organ. poruchy osobnosti a chování způs. onem., poškoz.a dysf. mozku
  • F079 Organ. poruchy osobnosti.a chování způs .onem., poškoz.a dysf. mozku
  • F09 Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
 • | Hlavní diagnózy - obsedantně kompulzivní poruchy
  • F420 Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace
  • F421 Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály)
  • F422 Smíšené nutkavé myšlenky a činy
  • F428 Jiné obsedantně-nutkavé poruchy
  • F429 Obsedantně-nutkavá porucha NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - neinvazivní neurostimulační terapie
  • 35710 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE
  • 35712 REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS)
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace