ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 19-X05 Vývojové duševní poruchy

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 19-X05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu vývojových duševních poruch a poruch chování a emocí se začátkem obvykle v dětství.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - vývojové duševní poruchy
  • F800 Specifická porucha artikulace řeči
  • F801 Expresivní porucha řeči
  • F802 Receptivní porucha řeči
  • F803 Získaná afázie s epilepsií (Landauův–Kleffnerův syndrom)
  • F808 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
  • F809 Vývojová porucha řeči nebo jazyka NS
  • F810 Specifická porucha čtení
  • F811 Specifická porucha psaní a výslovnosti
  • F812 Specifická porucha počítání
  • F813 Smíšená porucha školních dovedností
  • F818 Jiná vývojová porucha školních dovedností
  • F819 Vývojová porucha školních dovedností NS
  • F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí
  • F83 Smíšené specifické vývojové poruchy
  • F840 Dětský autismus
  • F841 Atypický autismus
  • F843 Jiná dětská dezintegrační porucha
  • F844 Hyperaktivní porucha s mentální retardací
  • F845 Aspergerův syndrom
  • F848 Jiné pervazivní vývojové poruchy
  • F849 Pervazivní vývojová porucha NS
  • F88 Jiné poruchy psychického vývoje
  • F89 Neurčená porucha psychického vývoje
  • F900 Porucha aktivity a pozornosti
  • F901 Hyperkinetická porucha chování
  • F908 Jiné hyperkinetické poruchy
  • F909 Hyperkinetická porucha NS
  • F910 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině
  • F911 Nesocializovaná porucha chování
  • F912 Socializovaná porucha chování
  • F913 Opoziční vzdorovité chování
  • F918 Jiné poruchy chování
  • F919 Porucha chování NS
  • F920 Depresivní porucha chování
  • F928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí
  • F929 Smíšená porucha chování a emocí NS
  • F930 Separační úzkostná porucha v dětství
  • F931 Fobická anxiózní porucha v dětství
  • F932 Sociální anxiózní porucha v dětství
  • F933 Porucha sourozenecké rivality
  • F938 Jiné dětské emoční poruchy
  • F939 Dětská emoční porucha NS
  • F940 Elektivní mutismus
  • F941 Reaktivní porucha příchylnosti dětí
  • F942 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí
  • F948 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí
  • F949 Porucha dětských sociálních funkcí NS
  • F950 Přechodná tiková porucha
  • F951 Chronické motorické nebo vokální tiky
  • F952 Komb. tiková porucha vokální a mnohoč. motorická (Touretteův syndrom)
  • F958 Jiné druhy tiků
  • F959 Tiková porucha NS
  • F980 Neorganická enuréza
  • F981 Neorganická enkopréza
  • F982 Poruchy příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku
  • F983 Pika kojenců a dětí
  • F984 Stereotypní pohybové poruchy
  • F985 Koktavost (zadrhávání v řeči)
  • F986 Brebtavost
  • F988 Jiné určené poruchy chování a emocí‚ s nást. obvykle v dětství a dosp.
  • F989 Neurčené poruchy chování a emocí‚ s nást. obvykle v dětství a dosp.
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace