ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 19-X11 Mentální retardace

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 19-X11 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro mentální retardaci.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - mentální retardace
  • F700 Lehká mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F701 Lehká mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F708 Lehká mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F709 Lehká mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • F710 Střední mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F711 Střední mentální retardace - význam.por.chov.vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F718 Střední mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F719 Střední mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • F720 Těžká mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F721 Těžká mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F728 Těžká mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F729 Těžká mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • F730 Hluboká mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F731 Hluboká mentální retardace - význ.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F738 Hluboká mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F739 Hluboká mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • F780 Jiná mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F781 Jiná mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F788 Jiná mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F789 Jiná mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • F790 Neurčená mentální retardace - žádná nebo minimální porucha chování
  • F791 Neurč.mentální retardace - význam.por.chování vyžad.pozorn.n.léčbu
  • F798 Neurčená mentální retardace - jiné poruchy chování
  • F799 Neurčená mentální retardace - bez zmínky o poruchách chování
  • Q900 Trisomie 21, meiotická nondisjunkce
  • Q901 Trisomie 21, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q902 Trisomie 21, translokace
  • Q909 Downův syndrom NS
  • Q910 Trisomie 18, meiotická nondisjunkce
  • Q911 Trisomie 18, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q912 Trisomie 18, translokace
  • Q913 Edwardsův syndrom NS
  • Q914 Trisomie 13, meiotická nondisjunkce
  • Q915 Trisomie 13, mozaika (mitotická nondisjunkce)
  • Q916 Trisomie 13, translokace
  • Q917 Patauův syndrom NS
  • Q933 Delece krátkého raménka chromozomu 4
  • Q934 Delece krátkého raménka chromozomu 5
  • Q935 Jiná delece části chromozomu
  • Q936 Delece patrná pouze v prometafázi
  • Q937 Delece s jinými komplexními přestavbami
  • Q938 Jiné delece autozomů
  • Q939 Delece autozomů NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace