ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 19-X14 Jiné poruchy duševní a poruchy chování

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 19-X14 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu jiných duševních poruch nebo jiných poruch chování.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - jiné poruchy duševní a poruchy chování
  • F440 Disociativní amnézie
  • F441 Disociativní fuga (útěk)
  • F442 Disociativní stupor
  • F443 Trans a posedlost
  • F444 Disociativní motorické poruchy
  • F445 Disociativní záchvaty
  • F446 Disociativní anestezie a ztráta citlivosti
  • F447 Smíšené disociativní (konverzní) poruchy
  • F448 Jiné disociativní (konverzní) poruchy
  • F449 Disociativní (konverzní) porucha NS
  • F450 Somatizační porucha
  • F451 Nediferencovaná somatoformní porucha
  • F452 Hypochondrická porucha
  • F453 Somatoformní vegetativní dysfunkce
  • F454 Perzistující somatoformní bolestivá porucha
  • F458 Jiné somatoformní poruchy
  • F459 Somatoformní porucha NS
  • F480 Neurastenie
  • F481 Depersonalizace a derealizace
  • F488 Jiné určené neurotické poruchy
  • F489 Neurotická porucha NS
  • F538 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v souvislosti s šestinedělím NJ
  • F539 Puerperální duševní poruchy NS
  • F54 Psycholog. a behaviorální faktory spoj. s chorobami n.poruchami ZJ
  • F59 Neurč.poruchy chování u fyziolog. poruch a somatických faktorů
  • F680 Zpracování somatických symptomů psychologickými vlivy
  • F681 Záměrné předstírání symptomů n. neschopností somat. n. psychických
  • F688 Jiné určené poruchy osobnosti a chování u dospělých
  • F69 Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
  • F99 Duševní porucha NS
  • R450 Nervozita
  • R451 Neklid a nepokoj
  • R452 Pocit neštěstí
  • R453 Sklíčenost a apatie
  • R454 Popudlivost, vznětlivost a hněv
  • R455 Nepřátelství
  • R456 Fyzické násilí
  • R457 Stav emočního šoku a stresu NS
  • R458 Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu
  • R480 Dyslexie a alexie
  • R481 Agnozie
  • R482 Apraxie
  • R488 Jiné a neurčené znakové poruchy
  • Z032 Pozorování pro podezření na poruchu duševní a poruchu chování
  • Z504 Psychoterapie nezařazená jinde
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace