ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 20 Nadužívání alkoholu, léků a drog

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 20 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro poruchy duševní, poruchy chování a jiné stavy způsobené užíváním psychoaktivních látek. Jedná se především o nadužívání alkoholu, drog a léků. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 20 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 20 navrženo celkem 5 DRG kategorií definovaných na základě charakteru poruchy nebo stavu způsobeného užíváním psychoaktivních látek, 9 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a typy poskytnuté péče a 23 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 20
  • F100 Poruchy způsobené alkoholem - akutní intoxikace
  • F101 Poruchy způsobené alkoholem - škodlivé použití
  • F102 Poruchy způsobené alkoholem - syndrom závislosti
  • F103 Poruchy způsobené alkoholem - odvykací stav
  • F104 Poruchy způsobené alkoholem - odvykací stav s deliriem
  • F105 Poruchy způsobené alkoholem - psychotická porucha
  • F106 Poruchy způsobené alkoholem - amnestický syndrom
  • F107 Poruchy způsobené alkoholem - psychot.porucha reziduální
  • F108 Poruchy způsobené alkoholem - j.poruchy
  • F109 Poruchy způsobené alkoholem - neurčené
  • F110 Poruchy způsobené opioidy - akutní ntoxikace
  • F111 Poruchy způsobené opioidy - škodlivé použití
  • F112 Poruchy způsobené opioidy - syndrom závislosti
  • F113 Poruchy způsobené opioidy - odvykací stav
  • F114 Poruchy způsobené opioidy - odvykací stav s deliriem
  • F115 Poruchy způsobené opioidy - psychotická porucha
  • F116 Poruchy způsobené opioidy - amnestický syndrom
  • F117 Poruchy způsobené opioidy - psychot.porucha reziduální
  • F118 Poruchy způsobené opioidy - jiné poruchy duš.a chování
  • F119 Poruchy způsobené opioidy - neurč.poruchy duš.a chování
  • F120 Poruchy způsobené kanabinoidy - akutní intoxikace
  • F121 Poruchy způsobené kanabinoidy - škodlivé použití
  • F122 Poruchy způsobené kanabinoidy - syndrom závislosti
  • F123 Poruchy způsobené kanabinoidy - odvykací stav
  • F124 Poruchy způsobené kanabinoidy - odvykací stav s deliriem
  • F125 Poruchy způsobené kanabinoidy - psychotická porucha
  • F126 Poruchy způsobené kanabinoidy - amnestický syndrom
  • F127 Poruchy způsobené kanabinoidy - psychot.porucha reziduální
  • F128 Poruchy způsobené kanabinoidy - j.poruchy duš.a chování
  • F129 Poruchy způsobené kanabinoidy - neurč.por.duš.a chování
  • F130 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - akutní intoxikace
  • F131 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - škodlivé použití
  • F132 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - syndrom závislosti
  • F133 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - odvykací stav
  • F134 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - odvyk.stav s deliriem
  • F135 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychotická porucha
  • F136 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - amnestický syndrom
  • F137 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychot.porucha rezid.
  • F138 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - jiné por.duš.a chování
  • F139 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - neurč.por.duš.a chování
  • F140 Poruchy způsobené kokainem - akutní intoxikace
  • F141 Poruchy způsobené kokainem - škodlivé použití
  • F142 Poruchy způsobené kokainem - syndrom závislosti
  • F143 Poruchy způsobené kokainem - odvykací stav
  • F144 Poruchy způsobené kokainem - odvykací stav s deliriem
  • F145 Poruchy způsobené kokainem - psychotická porucha
  • F146 Poruchy způsobené kokainem - amnestický syndrom
  • F147 Poruchy způsobené kokainem - psychot.porucha reziduální
  • F148 Poruchy způsobené kokainem - jiné por.duš.a chování
  • F149 Poruchy způsobené kokainem - neurč.por.duš.a chování
  • F150 Poruchy způsobené jinými stimulancii - akutní intoxikace
  • F151 Poruchy způsobené jinými stimulancii - škodlivé použití
  • F152 Poruchy způsobené jinými stimulancii - syndrom závislosti
  • F153 Poruchy způsobené jinými stimulancii - odvykací stav
  • F154 Poruchy způsobené jinými stimulancii - odvykací stav s deliriem
  • F155 Poruchy způsobené jinými stimulancii - psychotická porucha
  • F156 Poruchy způsobené jinými stimulancii - amnestický syndrom
  • F157 Poruchy způsobené jinými stimulancii - psych. por. reziduální
  • F158 Poruchy způsobené jinými stimulancii - j.por.duš.a chování
  • F159 Poruchy způsobené jinými stimulancii - neurč.por.duš.a chov.
  • F160 Poruchy způsobené halucinogeny - akutní intoxikace
  • F161 Poruchy způsobené halucinogeny - škodlivé použití
  • F162 Poruchy způsobené halucinogeny - syndrom závislosti
  • F163 Poruchy způsobené halucinogeny - odvykací stav
  • F164 Poruchy způsobené halucinogeny - odvyk.stav s deliriem
  • F165 Poruchy způsobené halucinogeny - psychotická porucha
  • F166 Poruchy způsobené halucinogeny - amnestický syndrom
  • F167 Poruchy způsobené halucinogeny - psych.por.reziduální
  • F168 Poruchy způsobené halucinogeny - j.poruchy.duš.a chováni
  • F169 Poruchy způsobené halucinogeny - neurč.por.duš.a chování
  • F170 Poruchy způsobené tabákem - akutní intoxikace
  • F171 Poruchy způsobené tabákem - škodlivé použití
  • F172 Poruchy způsobené tabákem - syndrom závislosti
  • F173 Poruchy způsobené tabákem - odvykací stav
  • F174 Poruchy způsobené tabákem - odvykací stav s deliriem
  • F175 Poruchy způsobené tabákem - psychotická porucha
  • F176 Poruchy způsobené tabákem - amnestický syndrom
  • F177 Poruchy způsobené tabákem - psychot.por.reziduální
  • F178 Poruchy způsobené tabákem - jiné por.duš.a chování
  • F179 Poruchy způsobené tabákem - neurč.por.duš.a chování
  • F180 Poruchy způsobené prchavými látkami - akutní intoxikace
  • F181 Poruchy způsobené prchavými látkami - škodlivé použití
  • F182 Poruchy způsobené prchavými látkami - syndrom závislosti
  • F183 Poruchy způsobené prchavými látkami - odvykací stav
  • F184 Poruchy způsobené prchavými látkami - odvykací stav s deliriem
  • F185 Poruchy způsobené prchavými látkami - psychotická porucha
  • F186 Poruchy způsobené prchavými látkami - amnestický syndrom
  • F187 Poruchy způsobené prchavými látkami - psychot.por.reziduální
  • F188 Poruchy způsobené prchavými látkami - jiné por.duš.a chování
  • F189 Poruchy způsobené prchavými látkami - neurč.por.duš.a chování
  • F190 Poruchy způsobené více drogami - akutní intoxikace
  • F191 Poruchy způsobené více drogami - škodlivé použití
  • F192 Poruchy způsobené více drogami - syndrom závislosti
  • F193 Poruchy způsobené více drogami - odvykací stav
  • F194 Poruchy způsobené více drogami - odvykací stav s deliriem
  • F195 Poruchy způsobené více drogami - psychotická porucha
  • F196 Poruchy způsobené více drogami - amnestický syndrom
  • F197 Poruchy způsobené více drogami - psychot.por.reziduální
  • F198 Poruchy způsobené více drogami - jiné por.duš.a chování
  • F199 Poruchy způsobené více drogami - neurč.por.duš.a chování
  • F55 Abúzus - zneužívání - látek nezpůsobujících závislost
  • Z502 Rehabilitace při alkoholismu
  • Z503 Rehabilitace při drogové závislosti
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace