Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 20 Nadužívání alkoholu, léků a drog

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 20 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro poruchy duševní, poruchy chování a jiné stavy způsobené užíváním psychoaktivních látek. Jedná se především o nadužívání alkoholu, drog a léků. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 20 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců do 28 dní věku (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 20 navrženo celkem 5 DRG kategorií definovaných na základě charakteru poruchy nebo stavu způsobeného užíváním psychoaktivních látek, 9 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a typy poskytnuté péče a 28 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 20
  • F100 Poruchy způsobené alkoholem - akutní intoxikace
  • F101 Poruchy způsobené alkoholem - škodlivé použití
  • F102 Poruchy způsobené alkoholem - syndrom závislosti
  • F103 Poruchy způsobené alkoholem - odvykací stav
  • F104 Poruchy způsobené alkoholem - odvykací stav s deliriem
  • F105 Poruchy způsobené alkoholem - psychotická porucha
  • F106 Poruchy způsobené alkoholem - amnestický syndrom
  • F107 Poruchy způsobené alkoholem - psychot.porucha reziduální
  • F108 Poruchy způsobené alkoholem - j.poruchy
  • F109 Poruchy způsobené alkoholem - neurčené
  • F110 Poruchy způsobené opioidy - akutní ntoxikace
  • F111 Poruchy způsobené opioidy - škodlivé použití
  • F112 Poruchy způsobené opioidy - syndrom závislosti
  • F113 Poruchy způsobené opioidy - odvykací stav
  • F114 Poruchy způsobené opioidy - odvykací stav s deliriem
  • F115 Poruchy způsobené opioidy - psychotická porucha
  • F116 Poruchy způsobené opioidy - amnestický syndrom
  • F117 Poruchy způsobené opioidy - psychot.porucha reziduální
  • F118 Poruchy způsobené opioidy - jiné poruchy duš.a chování
  • F119 Poruchy způsobené opioidy - neurč.poruchy duš.a chování
  • F120 Poruchy způsobené kanabinoidy - akutní intoxikace
  • F121 Poruchy způsobené kanabinoidy - škodlivé použití
  • F122 Poruchy způsobené kanabinoidy - syndrom závislosti
  • F123 Poruchy způsobené kanabinoidy - odvykací stav
  • F124 Poruchy způsobené kanabinoidy - odvykací stav s deliriem
  • F125 Poruchy způsobené kanabinoidy - psychotická porucha
  • F126 Poruchy způsobené kanabinoidy - amnestický syndrom
  • F127 Poruchy způsobené kanabinoidy - psychot.porucha reziduální
  • F128 Poruchy způsobené kanabinoidy - j.poruchy duš.a chování
  • F129 Poruchy způsobené kanabinoidy - neurč.por.duš.a chování
  • F130 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - akutní intoxikace
  • F131 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - škodlivé použití
  • F132 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - syndrom závislosti
  • F133 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - odvykací stav
  • F134 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - odvyk.stav s deliriem
  • F135 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychotická porucha
  • F136 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - amnestický syndrom
  • F137 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychot.porucha rezid.
  • F138 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - jiné por.duš.a chování
  • F139 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - neurč.por.duš.a chování
  • F140 Poruchy způsobené kokainem - akutní intoxikace
  • F141 Poruchy způsobené kokainem - škodlivé použití
  • F142 Poruchy způsobené kokainem - syndrom závislosti
  • F143 Poruchy způsobené kokainem - odvykací stav
  • F144 Poruchy způsobené kokainem - odvykací stav s deliriem
  • F145 Poruchy způsobené kokainem - psychotická porucha
  • F146 Poruchy způsobené kokainem - amnestický syndrom
  • F147 Poruchy způsobené kokainem - psychot.porucha reziduální
  • F148 Poruchy způsobené kokainem - jiné por.duš.a chování
  • F149 Poruchy způsobené kokainem - neurč.por.duš.a chování
  • F150 Poruchy způsobené jinými stimulancii - akutní intoxikace
  • F151 Poruchy způsobené jinými stimulancii - škodlivé použití
  • F152 Poruchy způsobené jinými stimulancii - syndrom závislosti
  • F153 Poruchy způsobené jinými stimulancii - odvykací stav
  • F154 Poruchy způsobené jinými stimulancii - odvykací stav s deliriem
  • F155 Poruchy způsobené jinými stimulancii - psychotická porucha
  • F156 Poruchy způsobené jinými stimulancii - amnestický syndrom
  • F157 Poruchy způsobené jinými stimulancii - psych. por. reziduální
  • F158 Poruchy způsobené jinými stimulancii - j.por.duš.a chování
  • F159 Poruchy způsobené jinými stimulancii - neurč.por.duš.a chov.
  • F160 Poruchy způsobené halucinogeny - akutní intoxikace
  • F161 Poruchy způsobené halucinogeny - škodlivé použití
  • F162 Poruchy způsobené halucinogeny - syndrom závislosti
  • F163 Poruchy způsobené halucinogeny - odvykací stav
  • F164 Poruchy způsobené halucinogeny - odvyk.stav s deliriem
  • F165 Poruchy způsobené halucinogeny - psychotická porucha
  • F166 Poruchy způsobené halucinogeny - amnestický syndrom
  • F167 Poruchy způsobené halucinogeny - psych.por.reziduální
  • F168 Poruchy způsobené halucinogeny - j.poruchy.duš.a chováni
  • F169 Poruchy způsobené halucinogeny - neurč.por.duš.a chování
  • F170 Poruchy způsobené tabákem - akutní intoxikace
  • F171 Poruchy způsobené tabákem - škodlivé použití
  • F172 Poruchy způsobené tabákem - syndrom závislosti
  • F173 Poruchy způsobené tabákem - odvykací stav
  • F174 Poruchy způsobené tabákem - odvykací stav s deliriem
  • F175 Poruchy způsobené tabákem - psychotická porucha
  • F176 Poruchy způsobené tabákem - amnestický syndrom
  • F177 Poruchy způsobené tabákem - psychot.por.reziduální
  • F178 Poruchy způsobené tabákem - jiné por.duš.a chování
  • F179 Poruchy způsobené tabákem - neurč.por.duš.a chování
  • F180 Poruchy způsobené prchavými látkami - akutní intoxikace
  • F181 Poruchy způsobené prchavými látkami - škodlivé použití
  • F182 Poruchy způsobené prchavými látkami - syndrom závislosti
  • F183 Poruchy způsobené prchavými látkami - odvykací stav
  • F184 Poruchy způsobené prchavými látkami - odvykací stav s deliriem
  • F185 Poruchy způsobené prchavými látkami - psychotická porucha
  • F186 Poruchy způsobené prchavými látkami - amnestický syndrom
  • F187 Poruchy způsobené prchavými látkami - psychot.por.reziduální
  • F188 Poruchy způsobené prchavými látkami - jiné por.duš.a chování
  • F189 Poruchy způsobené prchavými látkami - neurč.por.duš.a chování
  • F190 Poruchy způsobené více drogami - akutní intoxikace
  • F191 Poruchy způsobené více drogami - škodlivé použití
  • F192 Poruchy způsobené více drogami - syndrom závislosti
  • F193 Poruchy způsobené více drogami - odvykací stav
  • F194 Poruchy způsobené více drogami - odvykací stav s deliriem
  • F195 Poruchy způsobené více drogami - psychotická porucha
  • F196 Poruchy způsobené více drogami - amnestický syndrom
  • F197 Poruchy způsobené více drogami - psychot.por.reziduální
  • F198 Poruchy způsobené více drogami - jiné por.duš.a chování
  • F199 Poruchy způsobené více drogami - neurč.por.duš.a chování
  • F55 Abúzus - zneužívání - látek nezpůsobujících závislost
  • Z502 Rehabilitace při alkoholismu
  • Z503 Rehabilitace při drogové závislosti
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace