ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 20-K01 Krátkodobá akutní psychiatrická péče nebo diagnostika pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 20-K01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poruchou duševní, poruchou chování nebo jiným stavem způsobeným užíváním jedné nebo více psychoaktivních látek, kteří byli přijati na akutní lůžko pro diagnostiku nebo krátkodobou akutní psychiatrickou péči. Pro tuto DRG bázi je definováno celkem 6 DRG skupin na základě závažnosti hlavní diagnózy, délky a způsobu ukončení hospitalizace a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 2
Počet DRG skupin 6
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 20-X01, 20-X02, 20-X03, 20-X04, 20-X05
Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - delirium způsobené užíváním psychoaktivních látek
  • F104 Poruchy způsobené alkoholem - odvykací stav s deliriem
  • F114 Poruchy způsobené opioidy - odvykací stav s deliriem
  • F124 Poruchy způsobené kanabinoidy - odvykací stav s deliriem
  • F134 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - odvyk.stav s deliriem
  • F144 Poruchy způsobené kokainem - odvykací stav s deliriem
  • F154 Poruchy způsobené jinými stimulancii - odvykací stav s deliriem
  • F164 Poruchy způsobené halucinogeny - odvyk.stav s deliriem
  • F174 Poruchy způsobené tabákem - odvykací stav s deliriem
  • F184 Poruchy způsobené prchavými látkami - odvykací stav s deliriem
  • F194 Poruchy způsobené více drogami - odvykací stav s deliriem
 • | Hlavní diagnózy - psychotické poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek
  • F105 Poruchy způsobené alkoholem - psychotická porucha
  • F106 Poruchy způsobené alkoholem - amnestický syndrom
  • F107 Poruchy způsobené alkoholem - psychot.porucha reziduální
  • F115 Poruchy způsobené opioidy - psychotická porucha
  • F116 Poruchy způsobené opioidy - amnestický syndrom
  • F117 Poruchy způsobené opioidy - psychot.porucha reziduální
  • F125 Poruchy způsobené kanabinoidy - psychotická porucha
  • F126 Poruchy způsobené kanabinoidy - amnestický syndrom
  • F127 Poruchy způsobené kanabinoidy - psychot.porucha reziduální
  • F135 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychotická porucha
  • F136 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - amnestický syndrom
  • F137 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychot.porucha rezid.
  • F145 Poruchy způsobené kokainem - psychotická porucha
  • F146 Poruchy způsobené kokainem - amnestický syndrom
  • F147 Poruchy způsobené kokainem - psychot.porucha reziduální
  • F155 Poruchy způsobené jinými stimulancii - psychotická porucha
  • F156 Poruchy způsobené jinými stimulancii - amnestický syndrom
  • F157 Poruchy způsobené jinými stimulancii - psych. por. reziduální
  • F165 Poruchy způsobené halucinogeny - psychotická porucha
  • F166 Poruchy způsobené halucinogeny - amnestický syndrom
  • F167 Poruchy způsobené halucinogeny - psych.por.reziduální
  • F175 Poruchy způsobené tabákem - psychotická porucha
  • F176 Poruchy způsobené tabákem - amnestický syndrom
  • F177 Poruchy způsobené tabákem - psychot.por.reziduální
  • F185 Poruchy způsobené prchavými látkami - psychotická porucha
  • F186 Poruchy způsobené prchavými látkami - amnestický syndrom
  • F187 Poruchy způsobené prchavými látkami - psychot.por.reziduální
  • F195 Poruchy způsobené více drogami - psychotická porucha
  • F196 Poruchy způsobené více drogami - amnestický syndrom
  • F197 Poruchy způsobené více drogami - psychot.por.reziduální
 • | Hlavní diagnózy - odvykací syndrom a syndrom závislosti na psychoaktivních látkách
  • F102 Poruchy způsobené alkoholem - syndrom závislosti
  • F103 Poruchy způsobené alkoholem - odvykací stav
  • F112 Poruchy způsobené opioidy - syndrom závislosti
  • F113 Poruchy způsobené opioidy - odvykací stav
  • F122 Poruchy způsobené kanabinoidy - syndrom závislosti
  • F123 Poruchy způsobené kanabinoidy - odvykací stav
  • F132 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - syndrom závislosti
  • F133 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - odvykací stav
  • F142 Poruchy způsobené kokainem - syndrom závislosti
  • F143 Poruchy způsobené kokainem - odvykací stav
  • F152 Poruchy způsobené jinými stimulancii - syndrom závislosti
  • F153 Poruchy způsobené jinými stimulancii - odvykací stav
  • F162 Poruchy způsobené halucinogeny - syndrom závislosti
  • F163 Poruchy způsobené halucinogeny - odvykací stav
  • F172 Poruchy způsobené tabákem - syndrom závislosti
  • F173 Poruchy způsobené tabákem - odvykací stav
  • F182 Poruchy způsobené prchavými látkami - syndrom závislosti
  • F183 Poruchy způsobené prchavými látkami - odvykací stav
  • F192 Poruchy způsobené více drogami - syndrom závislosti
  • F193 Poruchy způsobené více drogami - odvykací stav
  • Z502 Rehabilitace při alkoholismu
  • Z503 Rehabilitace při drogové závislosti
 • | Hlavní diagnózy - jiné poruchy a stavy způsobené užíváním psychoaktivních látek
  • F101 Poruchy způsobené alkoholem - škodlivé použití
  • F108 Poruchy způsobené alkoholem - j.poruchy
  • F109 Poruchy způsobené alkoholem - neurčené
  • F111 Poruchy způsobené opioidy - škodlivé použití
  • F118 Poruchy způsobené opioidy - jiné poruchy duš.a chování
  • F119 Poruchy způsobené opioidy - neurč.poruchy duš.a chování
  • F121 Poruchy způsobené kanabinoidy - škodlivé použití
  • F128 Poruchy způsobené kanabinoidy - j.poruchy duš.a chování
  • F129 Poruchy způsobené kanabinoidy - neurč.por.duš.a chování
  • F131 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - škodlivé použití
  • F138 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - jiné por.duš.a chování
  • F139 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - neurč.por.duš.a chování
  • F141 Poruchy způsobené kokainem - škodlivé použití
  • F148 Poruchy způsobené kokainem - jiné por.duš.a chování
  • F149 Poruchy způsobené kokainem - neurč.por.duš.a chování
  • F151 Poruchy způsobené jinými stimulancii - škodlivé použití
  • F158 Poruchy způsobené jinými stimulancii - j.por.duš.a chování
  • F159 Poruchy způsobené jinými stimulancii - neurč.por.duš.a chov.
  • F161 Poruchy způsobené halucinogeny - škodlivé použití
  • F168 Poruchy způsobené halucinogeny - j.poruchy.duš.a chováni
  • F169 Poruchy způsobené halucinogeny - neurč.por.duš.a chování
  • F171 Poruchy způsobené tabákem - škodlivé použití
  • F178 Poruchy způsobené tabákem - jiné por.duš.a chování
  • F179 Poruchy způsobené tabákem - neurč.por.duš.a chování
  • F181 Poruchy způsobené prchavými látkami - škodlivé použití
  • F188 Poruchy způsobené prchavými látkami - jiné por.duš.a chování
  • F189 Poruchy způsobené prchavými látkami - neurč.por.duš.a chování
  • F191 Poruchy způsobené více drogami - škodlivé použití
  • F198 Poruchy způsobené více drogami - jiné por.duš.a chování
  • F199 Poruchy způsobené více drogami - neurč.por.duš.a chování
  • F55 Abúzus - zneužívání - látek nezpůsobujících závislost
 • a zároveň
 • | Počet dnů akutní psychiatrické péče
  • <= 1
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - akutní intoxikace psychoaktivními látkami
  • F100 Poruchy způsobené alkoholem - akutní intoxikace
  • F110 Poruchy způsobené opioidy - akutní ntoxikace
  • F120 Poruchy způsobené kanabinoidy - akutní intoxikace
  • F130 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - akutní intoxikace
  • F140 Poruchy způsobené kokainem - akutní intoxikace
  • F150 Poruchy způsobené jinými stimulancii - akutní intoxikace
  • F160 Poruchy způsobené halucinogeny - akutní intoxikace
  • F170 Poruchy způsobené tabákem - akutní intoxikace
  • F180 Poruchy způsobené prchavými látkami - akutní intoxikace
  • F190 Poruchy způsobené více drogami - akutní intoxikace
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace