ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 20-K03 Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

20-K03-01 Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog

DRG skupina 20-K03-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 20-K03 Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog, kterým byla v průběhu hospitalizace poskytnuta zvýšená psychiatrická péče.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Kritické výkony - zvýšená psychiatrická péče
    • 91920 (DRG) ZVÝŠENÁ PSYCHIATRICKÁ PÉČE (INTENZIVNÍ AKUTNÍ PÉČE)
20-K03-02 Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog u pacientů s CC=2-4

DRG skupina 20-K03-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2 z DRG báze 20-K03 Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog, které nesplňují definiční kritéria DRG skupiny s vyšší prioritou.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
    • 2 — 4
20-K03-03 Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog u pacientů s CC=0-1

DRG skupina 20-K03-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací nejvýše 1 z DRG báze 20-K03 Akutní psychiatrická péče 6-10 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog, které nesplňují definiční kritéria DRG skupin s vyšší prioritou.

2022 Klasifikační systém CZ-DRG 4.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | leden 2022
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace