ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 20-K05 Akutní psychiatrická péče 16-20 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

20-K05-01 Akutní psychiatrická péče 16-20 dnů a zvýšená psychiatrická péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog

DRG skupina 20-K05-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 20-K05 Akutní psychiatrická péče 16-20 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog, kterým byla v průběhu hospitalizace poskytnuta zvýšená psychiatrická péče.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Kritické výkony - zvýšená psychiatrická péče
    • 91920 (DRG) ZVÝŠENÁ PSYCHIATRICKÁ PÉČE (INTENZIVNÍ AKUTNÍ PÉČE)
20-K05-02 Akutní psychiatrická péče 16-20 dnů bez zvýšené psychiatrické péče pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog

DRG skupina 20-K05-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 20-K05 Akutní psychiatrická péče 16-20 dnů pro nadužívání alkoholu, léků nebo drog, kterým nebyla v průběhu hospitalizace poskytnuta zvýšená psychiatrická péče.

2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace