ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 20-M01 Eliminační metody krve při akutní intoxikaci psychoaktivními látkami

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 20-M01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s akutní intoxikací způsobenou užíváním jedné nebo více psychoaktivních látek, u kterých byla provedena eliminační metoda krve pro odstranění toxických látek z těla. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 1
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 20-X04
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - akutní intoxikace psychoaktivními látkami
  • F100 Poruchy způsobené alkoholem - akutní intoxikace
  • F110 Poruchy způsobené opioidy - akutní ntoxikace
  • F120 Poruchy způsobené kanabinoidy - akutní intoxikace
  • F130 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - akutní intoxikace
  • F140 Poruchy způsobené kokainem - akutní intoxikace
  • F150 Poruchy způsobené jinými stimulancii - akutní intoxikace
  • F160 Poruchy způsobené halucinogeny - akutní intoxikace
  • F170 Poruchy způsobené tabákem - akutní intoxikace
  • F180 Poruchy způsobené prchavými látkami - akutní intoxikace
  • F190 Poruchy způsobené více drogami - akutní intoxikace
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - eliminační metody krve
  • 18511 AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA
  • 18513 KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CPD)
  • 18515 AUTOMATIZOVANÁ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA
  • 18521 AKUTNÍ HEMODIALÝZA
  • 18529 AKUTNÍ HEMODIALÝZA S POUŽITÍM HCO MEMBRÁNY
  • 18530 HEMOFILTRACE
  • 18550 HEMODIAFILTRACE
  • 18560 SORPČNÍ HEMOPERFUZE
  • 18580 PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ
  • 18590 IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE
  • 22363 VÝMĚNNÁ PLAZMAFERÉZA
  • 78813 CVVH - KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace