ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 20-X02 Psychotické poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 20-X02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu psychotické poruchy způsobené užíváním jedné nebo více psychoaktivních látek (alkoholu, drog, léků, případně jiných látek).

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - psychotické poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek
  • F105 Poruchy způsobené alkoholem - psychotická porucha
  • F106 Poruchy způsobené alkoholem - amnestický syndrom
  • F107 Poruchy způsobené alkoholem - psychot.porucha reziduální
  • F115 Poruchy způsobené opioidy - psychotická porucha
  • F116 Poruchy způsobené opioidy - amnestický syndrom
  • F117 Poruchy způsobené opioidy - psychot.porucha reziduální
  • F125 Poruchy způsobené kanabinoidy - psychotická porucha
  • F126 Poruchy způsobené kanabinoidy - amnestický syndrom
  • F127 Poruchy způsobené kanabinoidy - psychot.porucha reziduální
  • F135 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychotická porucha
  • F136 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - amnestický syndrom
  • F137 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychot.porucha rezid.
  • F145 Poruchy způsobené kokainem - psychotická porucha
  • F146 Poruchy způsobené kokainem - amnestický syndrom
  • F147 Poruchy způsobené kokainem - psychot.porucha reziduální
  • F155 Poruchy způsobené jinými stimulancii - psychotická porucha
  • F156 Poruchy způsobené jinými stimulancii - amnestický syndrom
  • F157 Poruchy způsobené jinými stimulancii - psych. por. reziduální
  • F165 Poruchy způsobené halucinogeny - psychotická porucha
  • F166 Poruchy způsobené halucinogeny - amnestický syndrom
  • F167 Poruchy způsobené halucinogeny - psych.por.reziduální
  • F175 Poruchy způsobené tabákem - psychotická porucha
  • F176 Poruchy způsobené tabákem - amnestický syndrom
  • F177 Poruchy způsobené tabákem - psychot.por.reziduální
  • F185 Poruchy způsobené prchavými látkami - psychotická porucha
  • F186 Poruchy způsobené prchavými látkami - amnestický syndrom
  • F187 Poruchy způsobené prchavými látkami - psychot.por.reziduální
  • F195 Poruchy způsobené více drogami - psychotická porucha
  • F196 Poruchy způsobené více drogami - amnestický syndrom
  • F197 Poruchy způsobené více drogami - psychot.por.reziduální
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace