ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 20-X03 Odvykací syndrom a syndrom závislosti na psychoaktivních látkách

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 20-X03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro odvykací syndrom nebo syndrom závislosti na jedné nebo více psychoaktivních látkách (alkoholu, drogách, lécích, případně jiných látkách).

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - odvykací syndrom a syndrom závislosti na psychoaktivních látkách
  • F102 Poruchy způsobené alkoholem - syndrom závislosti
  • F103 Poruchy způsobené alkoholem - odvykací stav
  • F112 Poruchy způsobené opioidy - syndrom závislosti
  • F113 Poruchy způsobené opioidy - odvykací stav
  • F122 Poruchy způsobené kanabinoidy - syndrom závislosti
  • F123 Poruchy způsobené kanabinoidy - odvykací stav
  • F132 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - syndrom závislosti
  • F133 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - odvykací stav
  • F142 Poruchy způsobené kokainem - syndrom závislosti
  • F143 Poruchy způsobené kokainem - odvykací stav
  • F152 Poruchy způsobené jinými stimulancii - syndrom závislosti
  • F153 Poruchy způsobené jinými stimulancii - odvykací stav
  • F162 Poruchy způsobené halucinogeny - syndrom závislosti
  • F163 Poruchy způsobené halucinogeny - odvykací stav
  • F172 Poruchy způsobené tabákem - syndrom závislosti
  • F173 Poruchy způsobené tabákem - odvykací stav
  • F182 Poruchy způsobené prchavými látkami - syndrom závislosti
  • F183 Poruchy způsobené prchavými látkami - odvykací stav
  • F192 Poruchy způsobené více drogami - syndrom závislosti
  • F193 Poruchy způsobené více drogami - odvykací stav
  • Z502 Rehabilitace při alkoholismu
  • Z503 Rehabilitace při drogové závislosti
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace