ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 20-X05 Jiné poruchy a stavy způsobené užíváním psychoaktivních látek

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 20-X05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu jiné poruchy nebo stavu (které nejsou zařazené do ostatních DRG kategorií) způsobené jednou nebo více psychoaktivními látkami (alkoholem, drogami, léky, případně jinými látkami).

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - jiné poruchy a stavy způsobené užíváním psychoaktivních látek
  • F101 Poruchy způsobené alkoholem - škodlivé použití
  • F108 Poruchy způsobené alkoholem - j.poruchy
  • F109 Poruchy způsobené alkoholem - neurčené
  • F111 Poruchy způsobené opioidy - škodlivé použití
  • F118 Poruchy způsobené opioidy - jiné poruchy duš.a chování
  • F119 Poruchy způsobené opioidy - neurč.poruchy duš.a chování
  • F121 Poruchy způsobené kanabinoidy - škodlivé použití
  • F128 Poruchy způsobené kanabinoidy - j.poruchy duš.a chování
  • F129 Poruchy způsobené kanabinoidy - neurč.por.duš.a chování
  • F131 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - škodlivé použití
  • F138 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - jiné por.duš.a chování
  • F139 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - neurč.por.duš.a chování
  • F141 Poruchy způsobené kokainem - škodlivé použití
  • F148 Poruchy způsobené kokainem - jiné por.duš.a chování
  • F149 Poruchy způsobené kokainem - neurč.por.duš.a chování
  • F151 Poruchy způsobené jinými stimulancii - škodlivé použití
  • F158 Poruchy způsobené jinými stimulancii - j.por.duš.a chování
  • F159 Poruchy způsobené jinými stimulancii - neurč.por.duš.a chov.
  • F161 Poruchy způsobené halucinogeny - škodlivé použití
  • F168 Poruchy způsobené halucinogeny - j.poruchy.duš.a chováni
  • F169 Poruchy způsobené halucinogeny - neurč.por.duš.a chování
  • F171 Poruchy způsobené tabákem - škodlivé použití
  • F178 Poruchy způsobené tabákem - jiné por.duš.a chování
  • F179 Poruchy způsobené tabákem - neurč.por.duš.a chování
  • F181 Poruchy způsobené prchavými látkami - škodlivé použití
  • F188 Poruchy způsobené prchavými látkami - jiné por.duš.a chování
  • F189 Poruchy způsobené prchavými látkami - neurč.por.duš.a chování
  • F191 Poruchy způsobené více drogami - škodlivé použití
  • F198 Poruchy způsobené více drogami - jiné por.duš.a chování
  • F199 Poruchy způsobené více drogami - neurč.por.duš.a chování
  • F55 Abúzus - zneužívání - látek nezpůsobujících závislost
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace