Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 21 Alergie, otravy a toxické účinky léků

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 21 zahrnuje především pacienty hospitalizované pro alergie, otravy a toxické účinky léků. Do této MDC jsou navíc také klasifikovány případy pacientů hospitalizovaných z důvodu poranění nebo komplikací zdravotní péče, které nelze jednoznačně zařadit do žádné z orgánově specifických MDC. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 21 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimky pro zařazení hospitalizačního případu pouze na základě hlavní diagnózy tvoří hospitalizace pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), hospitalizační případy novorozenců (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15) a případy s provedenou transplantací orgánu nebo krvetvorných buněk nebo dlouhodobou umělou plicní ventilací (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 21 navrženo celkem 6 DRG kategorií definovaných na základě charakteru onemocnění, 7 odpovídajících DRG bází a 13 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • P133 Poranění jiných dlouhých kostí za porodu
  • P138 Poranění jiných částí kostry za porodu
  • P139 Poranění kostry za porodu NS
  • Q861 Hydantoinátový syndrom plodu
  • Q862 Dysmorfismus způsobený Warfarinem
  • Q868 Jiné vrozené malformační syndromy způs. známými vnějšími příčinami
  • S097 Mnohočetná poranění hlavy
  • S098 Jiná určená poranění hlavy
  • S099 Neurčené poranění hlavy
  • S197 Mnohočetná poranění krku
  • S198 Jiná určená poranění krku
  • S199 Neurčené poranění krku
  • S297 Mnohočetná poranění hrudníku
  • S298 Jiná určená poranění hrudníku
  • S299 Neurčené poranění hrudníku
  • S397 Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve
  • S398 Jiná určená poranění břicha, dolní části zad a pánve
  • S399 Neurčené poranění břicha, dolní části zad a pánve
  • S497 Mnohočetná poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S498 Jiná určená poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S499 Neurčené poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S597 Mnohočetná poranění předloktí
  • S598 Jiná určená poranění předloktí
  • S599 Neurčené poranění předloktí
  • S697 Mnohočetná poranění zápěstí a ruky
  • S698 Jiná určená poranění zápěstí a ruky
  • S699 Neurčené poranění zápěstí a ruky
  • S797 Mnohočetná poranění kyčle a stehna
  • S798 Jiná určená poranění kyčle a stehna
  • S799 Neurčené poranění kyčle a stehna
  • S897 Mnohočetná poranění bérce
  • S898 Jiná určená poranění bérce
  • S899 Neurčená poranění bérce
  • S997 Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním
  • S998 Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním
  • S999 Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním
  • T0210 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve; zavřená
  • T0211 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve; otevřená
  • T0220 Zlomeniny více částí jedné horní končetiny; zavřená
  • T0221 Zlomeniny více částí jedné horní končetiny; otevřená
  • T0230 Zlomeniny více částí jedné dolní končetiny; zavřená
  • T0231 Zlomeniny více částí jedné dolní končetiny; otevřená
  • T0240 Zlomeniny více částí obou horních končetin; zavřená
  • T0241 Zlomeniny více částí obou horních končetin otevřená
  • T0250 Zlomeniny více částí obou dolních končetin; zavřená
  • T0251 Zlomeniny více částí obou dolních končetin otevřená
  • T0260 Zlomeniny více částí HK s DK; zavřená
  • T0261 Zlomeniny více částí HK s DK; otevřená
  • T0270 Zlomenina hrudníku s dolní částí zad a pánve s končetinami; zavřená
  • T0271 Zlomenina hrudníku s dolní částí zad a pánve s končetinami; otevřená
  • T0280 Zlomeniny jinak kombinovaných části těla; zavřená
  • T0281 Zlomeniny jinak kombinovaných části těla; otevřená
  • T0290 Mnohočetné zlomeniny NS; zavřená
  • T0291 Mnohočetné zlomeniny NS; otevřená
  • T030 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem
  • T031 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih.hrudník s dol.částí zad a pánve
  • T032 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih. více částí horní končetiny
  • T033 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih. více částí dolní končetiny
  • T034 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí HK s DK
  • T038 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postih.jinak kombinované části těla
  • T039 Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení NS
  • T042 Drtivá poranění (rozdrcení) více částí horní končetiny
  • T043 Drtivá poranění (rozdrcení) více částí dolní končetiny
  • T044 Drtivá poranění (rozdrcení) více částí HK s DK
  • T048 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované částí těla
  • T049 Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení) NS
  • T051 Traumat.amputace jedné ruky a druhé paže (kt.úrov.krom.ruky)
  • T052 Traumatické amputace obou paží (kterákoliv úroveň)
  • T054 Traumat.amput.jedné nohy pod kot.a druhé nohy (ktr.úrov.kr.noh.p.k.)
  • T055 Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv úroveň)
  • T056 Traumatická amputace HK a DK, kterákoli kombin i úroveň
  • T058 Traumatická amputace postihující jinak kombinované části těla
  • T059 Mnohočetné traumatické amputace NS
  • T064 Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
  • T068 Jiná určená poranění postihující více částí těla
  • T07 Neurčená mnohočetná poranění
  • T092 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurč. kloubu a vazu trupu
  • T095 Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
  • T098 Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
  • T099 Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena
  • T100 Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena; zavřená
  • T101 Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena; oteřená
  • T112 Vymkn., podvrt.a nataž. neurč. kloubu a vazu HK, úroveň neurč.
  • T115 Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
  • T116 Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena
  • T118 Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena
  • T119 Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena
  • T120 Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena; zavřená
  • T121 Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena; otevřená
  • T132 Vymk.,podvrt.a nataž.neurč.kloubu a vazu dolní končetiny,úroveň neurč.
  • T135 Poranění neurč.svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T136 Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T138 Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T139 Neurčené poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T140 Povrchní poranění neurčené části těla
  • T141 Otevřená rána neurčené části těla
  • T1420 Zlomenina neurčené části těla; zavřená
  • T1421 Zlomenina neurčené části těla; otevřená
  • T143 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla
  • T146 Poranění svalů a šlach neurčené části těla
  • T147 Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla
  • T148 Jiná poranění neurčených částí těla
  • T149 Poranění NS
  • T284 Popálenina jiných a neurčených vnitřních orgánů
  • T289 Poleptání jiných a neurčených vnitřních orgánů
  • T360 Otrava léčivy - peniciliny
  • T361 Otrava léčivy - cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika
  • T362 Otrava léčivy - chloramfenikolová skupina
  • T363 Otrava léčivy - makrolidová antibiotika
  • T364 Otrava léčivy - tetracykliny
  • T365 Otrava léčivy - aminoglykosidy
  • T366 Otrava léčivy - rifampicin a příbuzná antibiotika
  • T367 Otrava léčivy - antifungální antibiotika používaná systémově
  • T368 Otrava léčivy - jiná systémová antibiotika
  • T369 Otrava léčivy - systémové antibiotikum NS
  • T370 Otrava léčivy - sulfonamidy
  • T371 Otrava léčivy - antimykobakteriální léčiva
  • T372 Otrava léčivy - antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa
  • T373 Otrava léčivy - jiná antiprotozoární léčiva
  • T374 Otrava léčivy - antihelmintika
  • T375 Otrava léčivy - protivirová léčiva
  • T378 Otrava léčivy - jiné urč. systém. protiinf. a protiparaz. prostř.
  • T379 Otrava léčivy - systémový protiinfekční a protiparazit. prostředek NS
  • T380 Otrava léčivy - glukokortikoidy a syntetické analogy
  • T381 Otrava léčivy - tyreoidní hormony a náhrady
  • T382 Otrava léčivy - antityreoidní léčiva
  • T383 Otrava léčivy - inzulin a peror.antidiab.léč.
  • T384 Otrava léčivy - orální antikoncepční prostředky
  • T385 Otrava léčivy - jiné estrogeny a gestageny
  • T386 Otrava léčivy - antigonadotrop., antestrogeny, antiandrogeny, NJ
  • T387 Otrava léčivy - androgeny a anabolika
  • T388 Otrava léčivy - jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady
  • T389 Otrava léčivy - jiní a neurčení antagonisté hormonů
  • T390 Otrava léčivy - salicyláty
  • T391 Otrava léčivy - deriváty 4-aminofenolu
  • T392 Otrava léčivy - pyrazolonové deriváty
  • T393 Otrava léčivy - jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSA)
  • T394 Otrava léčivy - antirevmatika, nezařazená jinde
  • T398 Otrava léčivy - jiná neopiátová analgetika a antipyretika, NJ
  • T399 Otrava léčivy - neopiátové analgetikum, antipyretikum, antirevmatikum
  • T400 Otrava léčivy - opium
  • T401 Otrava léčivy - heroin
  • T402 Otrava léčivy - jiné opioidy
  • T403 Otrava léčivy - metadon
  • T404 Otrava léčivy - jiná syntetická narkotika
  • T405 Otrava léčivy - kokain
  • T406 Otrava léčivy - jiná a neurčená narkotika
  • T407 Otrava léčivy - Cannabis (deriváty)
  • T408 Otrava léčivy - lysergid [LSD]
  • T409 Otrava léčivy - jiná a neurčená psychodysleptika (halucinogeny)
  • T410 Otrava léčivy - inhalační anestetika
  • T411 Otrava léčivy - nitrožilní anestetika
  • T412 Otrava léčivy - jiná a neurčená celková anestetika
  • T413 Otrava léčivy - lokální anestetika
  • T414 Otrava léčivy - anestetikum NS
  • T415 Otrava léčivy - terapeutické plyny
  • T420 Otrava léčivy - hydantoinové deriváty
  • T421 Otrava léčivy - iminostilbeny
  • T422 Otrava léčivy - succinimidy a oxazolidindiony
  • T423 Otrava léčivy - barbituráty
  • T424 Otrava léčivy - benzodiazepiny
  • T425 Otrava léčivy - smíšená antiepileptika, NJ
  • T426 Otrava léčivy - jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva
  • T427 Otrava léčivy - antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva NS
  • T428 Otrava léčivy - antiparkinsonická a j.léč. centrál. tlum. sval. tonus
  • T430 Otrava léčivy - tricyklická a tetracyklická antidepresiva
  • T431 Otrava léčivy - antidepresiva-inhibitory monoaminooxydázy
  • T432 Otrava léčivy - jiná a neurčená antidepresiva
  • T433 Otrava léčivy - fenotiazinová antipsychotika a neuroleptika
  • T434 Otrava léčivy - butyrofenonová a tioxanthenová neuroleptika
  • T435 Otrava léčivy - jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika
  • T436 Otrava léčivy - psychostimulancia s možností zneužívání
  • T438 Otrava léčivy - jiná psychotropní léčiva, NJ
  • T439 Otrava léčivy - psychotropní léčivo NS
  • T440 Otrava léčivy - inhibitory acetylcholinesterázy
  • T441 Otrava léčivy - jiná parasympatomimetika [cholinergika]
  • T442 Otrava léčivy - ganglioplegika, NJ
  • T443 Otrava léčivy - jiná parasympatolytika a spazmolytika, NJ
  • T444 Otrava léčivy - agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, NJ
  • T445 Otrava léčivy - agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, NJ
  • T446 Otrava léčivy - antagonisté alfa-adrenoreceptorů, NJ
  • T447 Otrava léčivy - antagonisté beta-adrenoreceptorů, NJ
  • T448 Otrava léčivy - prostř.účink.centr. a blokuj.adrenergní neuron, NJ
  • T449 Otrava léčivy - j. a neurč.léč.působ.prim.na autonom.nerv.soustavu
  • T450 Otrava léčivy - antialergická a antiemetická léčiva
  • T451 Otrava léčivy - protinádorová a imunosupresivní léčiva
  • T452 Otrava léčivy - vitaminy, NJ
  • T453 Otrava léčivy - enzymy, NJ
  • T454 Otrava léčivy - železo a jeho sloučeniny
  • T455 Otrava léčivy - antikoagulancia
  • T456 Otrava léčivy - léčiva ovlivňující fibrinolýzu
  • T457 Otrava léčivy - antagonisté antikoagulancií, vitamin K a j.koagulancia
  • T458 Otrava léčivy - j. prostř.působ.přímo na celý organ.a hemat.prostř.
  • T459 Otrava léčivy - prostř. půs. přímo. na celý organ.a hematol.prost., NS
  • T460 Otrava léčivy - kardiostimulující glykosidy a léčiva s podob. účinkem
  • T461 Otrava léčivy - blokátory kalciových kanálů
  • T462 Otrava léčivy - jiná antiarytmická léčiva, NJ
  • T463 Otrava léčivy - koronární vazodilatancia, NJ
  • T464 Otrava léčivy - inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu
  • T465 Otrava léčivy - jiná antihypertensní léčiva, NJ
  • T466 Otrava léčivy - antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva
  • T467 Otrava léčivy - periferní vazodilatancia
  • T468 Otrava léčivy - antivarikózní léčiva, vč. sklerotizujících prostředků
  • T469 Otrava léčivy - jiné a neurč. prostř. působ. prim. na KV soust.
  • T470 Otrava léčivy - antagonisté H2 receptorů histaminu
  • T471 Otrava léčivy - jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci
  • T472 Otrava léčivy - stimulační projímadla
  • T473 Otrava léčivy - solná a osmotická projímadla
  • T474 Otrava léčivy - jiná projímadla
  • T475 Otrava léčivy - digestiva
  • T476 Otrava léčivy - protiprůjmová léčiva
  • T477 Otrava léčivy - emetika
  • T478 Otrava léčivy - jiné prostředky působící primárně na GIT soustavu
  • T479 Otrava léčivy - prostředky působící primárně na GIT soust. NS
  • T480 Otrava léčivy - uterotonika, oxytociny
  • T481 Otrava léčivy - relaxancia kosterního svalu
  • T482 Otrava léčivy - j.a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo
  • T483 Otrava léčivy - antitusika
  • T484 Otrava léčivy - expektorancia
  • T485 Otrava léčivy - léčiva proti běžnému nachlazení
  • T486 Otrava léčivy - antiastmatika, NJ
  • T487 Otrava léčivy - jiné a neurč. prostř. působ. prim. na dých.soustavu
  • T490 Otrava léčivy - lokální léčiva proti plísním, infekcím a záňětům, NJ
  • T491 Otrava léčivy - antipruriginóza
  • T492 Otrava léčivy - lokální adstringencia a lokální detergencia
  • T493 Otrava léčivy - emoliencia, demulgencia a ochranné látky
  • T494 Otrava léčivy - keratolytika a -plast.a jiná léč.a příp.k léčbě vlasů
  • T495 Otrava léčivy - oční léčiva a přípravky
  • T496 Otrava léčivy - ušní, nosní a krční léčiva a přípravky
  • T497 Otrava léčivy - zubní léčiva, k místní aplikaci
  • T498 Otrava léčivy - jiné lokální prostředky
  • T499 Otrava léčivy - lokální prostředek NS
  • T500 Otrava léčivy - mineralokortikoidy a jejich antagonisté
  • T501 Otrava léčivy - diuretika působící v oblasti Henleovy kličky
  • T502 Otrava léčivy - inhibitory karboanhydrázy, tiazidová a jiná diuretika
  • T503 Otrava léčivy - prostř. udrž. elektrolyt., kalor. a vodní rovnováhu
  • T504 Otrava léčivy - léčiva ovlivňující metabolizmus kyseliny močové
  • T505 Otrava léčivy - léčiva snižující chuť k jídlu
  • T506 Otrava léčivy - antidota a chelátotvorné prostředky, NJ
  • T507 Otrava léčivy - analeptika a antagonisté morfinu
  • T508 Otrava léčivy - diagnostické prostředky
  • T509 Otrava léčivy - jiné a neurč.léky, léčiva, návykové a biologické látky
  • T510 Toxický etanolu
  • T511 Toxický účinek metanolu
  • T512 Toxický účinek 2-propanolu
  • T513 Toxický účinek přiboudliny
  • T518 Toxický účinek jiných alkoholů
  • T519 Toxický účinek alkoholu NS
  • T520 Toxický účinek ropných produktů
  • T521 Toxický účinek benzenuenzen
  • T522 Toxický účinek homologů benzenu
  • T523 Toxický účinek glykolů
  • T524 Toxický účinek ketonů
  • T528 Toxický účinek jiných organických rozpustidel
  • T529 Toxický účinek organických rozpustidel NS
  • T530 Toxický účinek tetrachlormetanu
  • T531 Toxický účinek chloroformu
  • T532 Toxický účinek trichloretylenu
  • T533 Toxický účinek tetrachloretylenu
  • T534 Toxický účinek dichlormetanu
  • T535 Toxický účinek chlorofluorouhlovodíků
  • T536 Toxický účinek j. halogenovaných derivátů alifatických uhlovodíků
  • T537 Toxický účinek j. halogenovaných derivátů aromatických uhlovodíků
  • T539 Toxický účinek halogenovaných derivátů alifatických a aromat.uhlov. NS
  • T540 Toxický účinek fenolu a jeho homologů
  • T541 Toxický účinek j. leptavých (žíravých) organických sloučenin
  • T542 Toxický účinek žíravých (leptavých) kyselin a látek podob.kyselinám
  • T543 Toxický účinek žíravých (leptavých) alkálií a látek podobných alkáliím
  • T549 Toxický účinek žíravých (leptavých) látek NS
  • T55 Toxický účinek mýdel a čisticích prostředků - detergencií
  • T560 Toxický účinek olova a jeho sloučenin
  • T561 Toxický účinek rtuti a jejích sloučenin
  • T562 Toxický účinek chromu a jeho sloučenin
  • T563 Toxický účinek kadmia a jeho sloučenin
  • T564 Toxický účinek mědi a jejích sloučenin
  • T565 Toxický účinek zinku a jeho sloučenin
  • T566 Toxický účinek cínu a jeho sloučenin
  • T567 Toxický účinek berylia a jeho sloučenin
  • T568 Toxický účinek jiných kovů
  • T569 Toxický účinek kovů NS
  • T570 Toxický účinek arsenu a jeho sloučenin
  • T571 Toxický účinek fosforu a jeho sloučenin
  • T572 Toxický účinek manganu a jeho sloučenin
  • T573 Toxický účinek kyanovodíku
  • T578 Toxický účinek jiných určených anorganických látek
  • T579 Toxický účinek anorganické látky NS
  • T58 Toxický účinek oxidu uhelnatého
  • T590 Toxický účinek oxidů dusíku
  • T591 Toxický účinek oxidu siřičitého
  • T592 Toxický účinek formaldehydu
  • T593 Toxický účinek slzotvorného plynu
  • T594 Toxický účinek plynného chloru
  • T595 Toxický účinek plynného fluoru a fluorovodíku
  • T596 Toxický účinek sirovodíku
  • T597 Toxický účinek oxidu uhličitého
  • T598 Toxický účinek jiných určených plynů, dýmů a par
  • T599 Toxický účinek plynů, dýmů a par NS
  • T600 Toxický účinek organofosfátových a karbamátových insekticidů
  • T601 Toxický účinek halogenovaných insekticidů
  • T602 Toxický účinek jiných insekticidů
  • T603 Toxický účinek herbicidů a fungicidů
  • T604 Toxický účinek rodenticidů
  • T608 Toxický účinek jiných pesticidů
  • T609 Toxický účinek pesticidů NS
  • T610 Otrava rybou Ciguatera
  • T611 Otrava rybou Scombroid
  • T612 Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem)
  • T618 Toxický účinek jiné mořské potravy
  • T619 Toxický účinek neurčené mořské potravy
  • T620 Toxický účinek požitých hub
  • T621 Toxický účinek požitých bobulí
  • T622 Toxický účinek jiných požitých části rostlin(-y)
  • T628 Toxický účinek jiných určených škodlivých látek požitých jako potrava
  • T629 Toxický účinek škodlivé látky požité jako potrava NS
  • T630 Toxický účinek hadího jedu
  • T631 Toxický účinek jedu jiných plazů
  • T632 Toxický účinek jedu škorpiona
  • T633 Toxický účinek jedu pavouka
  • T634 Toxický účinek jedu jiných členovců
  • T635 Toxický účinek styku s rybou
  • T636 Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy
  • T638 Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy
  • T639 Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem
  • T64 Toxický účinek aflatox.a jiných mykotox.kontaminací potravy
  • T650 Toxický účinek kyanidů
  • T651 Toxický účinek strychninu a jeho soli
  • T652 Toxický účinek tabáku a nikotinu
  • T653 Toxický účinek nitroderivátů a aminoderivátů benzenu a jeho homologů
  • T654 Toxický účinek sirouhlíku
  • T655 Toxický účinek nitroglycerinu a jiných nitrokyselin a esterů
  • T656 Toxický účinek nátěrů a barev, NJ
  • T658 Toxický účinek jiných určených látek
  • T659 Toxický účinek neurčené látky
  • T66 Neurčené účinky záření (radiace)
  • T670 Úpal tepelný a sluneční
  • T671 Mdloba - synkopa - z horka
  • T672 Křeče z horka
  • T673 Anhydrotické vyčerpání z horka
  • T674 Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli
  • T675 Vyčerpání z horka NS
  • T676 Přechodná únava z horka
  • T677 Edém z horka
  • T678 Jiné účinky horka a světla
  • T679 Účinek horka a světla NS
  • T68 Hypotermie
  • T690 Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny
  • T691 Oznobeniny
  • T698 Jiné určené účinky snížené teploty
  • T699 Účinek snížené teploty NS
  • T702 Jiné a neurčené účinky velké výšky
  • T703 Kesonová nemoc [dekompresní nemoci]
  • T704 Účinky tekutin pod vysokým tlakem
  • T708 Jiné účinky tlaku vzduchu a vody
  • T709 Účinek tlaku vzduchu a vody NS
  • T71 (Za)dušení
  • T730 Účinky hladu
  • T731 Účinky žízně
  • T732 Vyčerpání způsobené polohou
  • T733 Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil
  • T738 Jiné účinky deprivace
  • T739 Účinek deprivace NS
  • T740 Zanedbání nebo opuštění
  • T741 Tělesné týrání
  • T742 Pohlavní zneužívání
  • T743 Psychologické týrání
  • T748 Jiný syndrom týrání
  • T749 Syndrom týrání NS
  • T750 Účinky blesku
  • T751 Tonutí a utonutí
  • T752 Účinky vibrace
  • T753 Nemoc z pohybu
  • T754 Účinky elektrického proudu
  • T758 Jiné určené účinky vnějších příčin
  • T780 Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu
  • T781 Jiné nežádoucí reakce na potravu, NJ
  • T782 Anafylaktický šok NS
  • T783 Angioneurotický edém
  • T784 Alergie NS
  • T788 Jiné nepříznivé účinky, NJ
  • T789 Nepříznivý účinek NS
  • T792 Traumatické sekundární a rekurentní krvácení
  • T794 Traumatický šok
  • T798 Jiné časné komplikace úrazu
  • T799 Neurčené časné komplikace úrazu
  • T803 AB0 inkompatibilní reakce
  • T804 Rh inkompatibilní reakce
  • T805 Anafylaktický šok způsobený sérem
  • T806 Jiné sérové reakce
  • T808 Jiné komplikace po infuzi, transfuzi a injekci
  • T809 Neurčené komplikace po infuzi, transfuzi a injekci
  • T810 Krvácení a hematom komplikující výkon, NJ
  • T811 Šok během nebo následující po výkonu, NJ
  • T812 Náhod.bod.n.trž.poranění při výkonu, NJ
  • T813 Roztržení - disrupce - operační rány, NJ
  • T815 Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v těl.dutině n.operační ráně
  • T816 Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu
  • T818 Jiné komplikace výkonů, NJ
  • T819 Neurčená komplikace výkonu
  • T856 Mechanická komplikace j.urč. vnitř. protet. pomůc., impl.a štěpů
  • T857 Infekční a zánětlivá reakce způs.j. vnitř. protet. pomůc.,impl.a štěpy
  • T858 Jiné komplikace vnitřních protet. pomůcek, implantátů a štěpů, NJ
  • T859 Neurč.komplikace vnitřních protetic. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T869 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurč. Transplantovaného orgánu a tkáně
  • T881 Jiné komplikace po imunizaci, NJ
  • T882 Šok způsobený anestezií
  • T883 Maligní hypertermie způsobená anestezií
  • T884 Neúspěšná nebo obtížná intubace
  • T885 Jiné komplikace anestezie
  • T886 Anafylaktický šok způs. nepříz. účin. správné léč.látky řádně podané
  • T887 Neurčený nepříznivý účinek léčiva
  • T888 Jiné určené komplikace zdravotní péče, NJ
  • T889 Komplikace zdravotní péče NS
  • T908 Následky jiných určených poranění hlavy
  • T909 Následky neurčeného poranění hlavy
  • T928 Následky jiných určených poranění horní končetiny
  • T929 Následky neurčeného poranění horní končetiny
  • T938 Následky jiných určených poranění dolní končetiny
  • T939 Následky neurčeného poranění dolní končetiny
  • T940 Následky poranění postihujících více částí těla
  • T941 Následky poranění neurčených částí těla
  • T96 Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologkými látkami
  • T97 Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
  • T980 Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla
  • T981 Následky ostatních a neurčených účinků vnějších příčin
  • T982 Následky některých časných komplikací úrazů
  • T983 Následky komplikací zdravotní péče, NJ
  • Z036 Pozorování pro podezření na toxický účinek požité látky
  • Z041 Vyšetření a pozorování po dopravní nehodě
  • Z042 Vyšetření a pozorování po pracovním úrazu
  • Z043 Vyšetření a pozorování po jiném úrazu
  • Z045 Vyšetření a pozorování po jiném způsobeném poranění
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace