ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 22 Popáleniny a omrzliny

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 22 Popáleniny a omrzliny představuje jednu z orgánově nespecifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s popáleninami, poleptáním a omrzlinami. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 22 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy pacientů splňující kritéria pro polytrauma (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), novorozenci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci orgánu resp. krvetvorných buněk nebo hospitalizační případy, kdy byl pacient více jak 5 dní na umělé plicní ventilaci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG jsou pro MDC 22 navrženy celkem 4 DRG kategorie definované na základě věku a charakteru poranění (zda jde o popálení, poleptání nebo omrzlinu), 9 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a 17 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • T200 Popálenina neurčeného stupně hlavy a krku
  • T201 Popálenina prvního stupně hlavy a krku
  • T202 Popálenina druhého stupně hlavy a krku
  • T203 Popálenina třetího stupně hlavy a krku
  • T204 Poleptání neurčeného stupně hlavy a krku
  • T205 Poleptání prvního stupně hlavy a krku
  • T206 Poleptání druhého stupně hlavy a krku
  • T207 Poleptání třetího stupně hlavy a krku
  • T210 Popálenina neurčeného stupně trupu
  • T211 Popálenina prvního stupně trupu
  • T212 Popálenina druhého stupně trupu
  • T213 Popálenina třetího stupně trupu
  • T214 Poleptání neurčeného stupně trupu
  • T215 Poleptání prvního stupně trupu
  • T216 Poleptání druhého stupně trupu
  • T217 Poleptání třetího stupně trupu
  • T220 Popálenina neurč.st.ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T221 Popálenina 1.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T222 Popálenina 2.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T223 Popálenina 3.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T224 Poleptání neurč.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T225 Poleptání 1.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T226 Poleptání 2.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T227 Poleptání 3.st. ramene a horní končetiny kromě zápěstí a ruky
  • T230 Popálenina neurčeného stupně zápěstí a ruky
  • T231 Popálenina prvního stupně zápěstí a ruky
  • T232 Popálenina druhého stupně zápěstí a ruky
  • T233 Popálenina třetího stupně zápěstí a ruky
  • T234 Poleptání neurčeného stupně zápěstí a ruky
  • T235 Poleptání prvního stupně zápěstí a ruky
  • T236 Poleptání druhého stupně zápěstí a ruky
  • T237 Poleptání třetího stupně zápěstí a ruky
  • T240 Popálenina neurč.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T241 Popálenina 1.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T242 Popálenina 2.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T243 Popálenina 3.st. kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T244 Poleptání neurč.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T245 Poleptání 1.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T246 Poleptání 2.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T247 Poleptání 3.st.kyčelní kraj. a DK kromě kot.a nohy pod ním
  • T250 Popálenina neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
  • T251 Popálenina prvního stupně kotníku a nohy pod ním
  • T252 Popálenina druhého stupně kotníku a nohy pod ním
  • T253 Popálenina třetího stupně kotníku a nohy pod ním
  • T254 Poleptání neurčeného stupně kotníku a nohy pod ním
  • T255 Poleptání prvního stupně kotníku a nohy pod ním
  • T256 Poleptání druhého stupně kotníku a nohy pod ním
  • T257 Poleptání třetího stupně kotníku a nohy pod ním
  • T290 Popáleniny více částí těla, neurčeného stupně
  • T291 Popáleniny více částí těla do 1.st.
  • T292 Popáleniny více částí těla do 2.st.
  • T293 Popáleniny více částí těla, alespoň u 1 popáleniny uveden 3.st.
  • T294 Poleptání více částí těla, neurčeného stupně
  • T295 Poleptání více částí těla,do 1.st.
  • T296 Poleptání více částí těla,do 2.st.
  • T297 Poleptání více částí těla, alespoň u 1 poleptání uveden 3.st.
  • T330 Povrchní omrzlina hlavy
  • T331 Povrchní omrzlina krku
  • T332 Povrchní omrzlina hrudníku
  • T333 Povrchní omrzlina břišní stěny, dolní části zad a pánve
  • T334 Povrchní omrzlina paže
  • T335 Povrchní omrzlina zápěstí a ruky
  • T336 Povrchní omrzlina kyčelní krajiny a stehna
  • T337 Povrchní omrzlina kolena a bérce
  • T338 Povrchní omrzlina kotníku a nohy pod ním
  • T339 Povrchní omrzlina jiných a neurčených lokalizací
  • T340 Omrzlina s nekrózou tkáně hlavy
  • T341 Omrzlina s nekrózou tkáně krku
  • T342 Omrzlina s nekrózou tkáně hrudníku
  • T343 Omrzl.s nekr.tkáně.břiš.stěny, dol.části zad a pánve
  • T344 Omrzlina s nekrózou tkáně paže
  • T345 Omrzlina s nekrózou tkáně zápěstí a ruky
  • T346 Omrzlina s nekrózou tkáně kyčelní krajiny a stehna
  • T347 Omrzlina s nekrózou tkáně kolena a bérce
  • T348 Omrzlina s nekrózou tkáně kotníku a nohy pod ním
  • T349 Omrzlina s nekrózou tkáně jiných a neurčených lokalizací
  • T350 Povrchní omrzlina postihující více částí těla
  • T351 Omrzlina s nekrózou tkáně postihující více částí těla
  • T352 Neurčená omrzlina hlavy a krku
  • T353 Neurčená omrzlina hrudníku, břicha, dolní části zad a pánve
  • T354 Neurčená omrzlina horní končetiny
  • T355 Neurčená omrzlina dolní končetiny
  • T356 Neurčená omrzlina postihující více částí těla
  • T357 Neurčená omrzlina neurčené lokalizace
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace